auto zastępcze z oc sprawcy na jakich warunkach

Auto zastępcze z oc sprawcy kiedy przysługuje poszkodowanemu?

Brałeś udział w wypadku? Twój samochód został uszkodzony z winy innego kierującego? Masz problem z dojazdem do pracy, zrobieniem zakupów, czy odwiezieniem dziecka do przedszkola? Możesz skorzystać z auta zastępczego.

Od czego uzależnione jest skorzystanie z auta zastępczego?

Uczestniczyłeś w kolizji lub wypadku w ruchu drogowym spowodowanym przez innego kierowcę. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia twojego pojazdu lub jego zniszczenia w stopniu niepozwalającym na naprawę. Naprawa, jak i zakup innego auta związane są z kosztami. Należy także uwzględnić czas na dokonanie naprawy lub zakup innego auta. W tym czasie jesteś pozbawiony możliwości normalnego korzystania z samochodu. Masz więc prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego.

Możesz poprosić ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku o samochód zastępczy. Pokrywa on także koszty wynajmu. Można skorzystać z samochodu oferowanego przez wypożyczalnię, jak i warsztat. Auto z oc sprawcy przysługuje Ci od dnia zgłoszenia szkody w pojeździe. Kryteria rozliczenia kosztów wynajmu auta zastępczego zależą od tego, w jaki sposób zakwalifikowano szkodę w pojeździe — jako częściową lub całkowitą.

Podstawy przyznania zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego

Zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego przysługuje Ci, jeżeli:

  • Nie możesz używać własnego samochodu w takim zakresie jak przed wypadkiem.
  • Poniosłeś koszt wynajmu auta zastępczego w takim zakresie, w jakim korzystałeś z własnego auta przed jego uszkodzeniem.
  • Nie byłeś w stanie zaspokoić potrzeb związanych z poruszaniem się w inny sposób, niż korzystając z auta zastępczego.

Korzystanie z auta zastępczego wymaga od Ciebie wykazania, że wydatki, które poniosłeś, są celowe i ekonomicznie uzasadnione. Zwrot wydatków zostanie więc pomniejszony o kwotę kosztów eksploatacji własnego pojazdu.

Jak wynająć samochód zastępczy, aby uzyskać zwrot poniesionych na ten cel wydatków?

Aby uzyskać zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego musisz dokonać pewnych czynności w porozumieniu z ubezpieczycielem. Wynajęcie pojazdu zastępczego musi być poprzedzone:

  • zgłoszeniem szkody w pojeździe do towarzystwa ubezpieczeń,
  • przeprowadzeniem oględzin pojazdu przez ubezpieczyciela,
  • zgłoszeniem do ubezpieczyciela oświadczenia o zamiarze wynajęcia auta zastępczego.

W oświadczeniu musisz uzasadnić zamiar wynajęcia auta zastępczego poprzez wskazanie, do czego będzie służył wynajęty pojazd. Uchroni cię to przed stwierdzeniem przez ubezpieczyciela, że wynajem auta zastępczego jest nieuzasadniony.

Wynajęcie auta zastępczego a wysokość zwrotu kosztów przez ubezpieczyciela

Przy wynajmie auta zastępczego zobowiązany jesteś do kierowania się zasadą minimalizacji rozmiarów szkody. Rodzi to dwa obowiązki:

  • wypożyczenie auta klasy nie wyższej niż twoje uszkodzone
  • ograniczenie czasu korzystania z auta zastępczego do czasu koniecznego.

W przypadku stwierdzenia szkody częściowej przysługuje Ci odszkodowanie za wynajem pojazdu w okresie naprawy. Okres ten jest liczony od dnia wypadku lub zgłoszenia szkody do dnia odbioru naprawionego pojazdu z warsztatu samochodowego lub uzyskania od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy. W szkody całkowitej przysługuje Ci odszkodowanie za wynajem pojazdu od dnia wypadku lub zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela do dnia nabycia nowego pojazdu lub otrzymania odszkodowania.

Wynajęcie auta zastępczego klasy wyższej niż klasa Twojego auta rodzi ryzyko niepełnego zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów. Podobnie jest w przypadku wynajmu auta na okres dłuższy, niż przewidziany na naprawę lub zakup auta. Nikt nie zabroni Ci skorzystania z takich możliwości, jeżeli tylko zdecydujesz się na ponoszenie części kosztów we własnym zakresie. Nie obciążą one jednak ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku.

Korzystaj z przysługujących Ci uprawnień. Dzięki temu udział w kolizji i zniszczenie samochodu przestaną być źródłem silnego stresu. Do tego uzyskane odszkodowanie rzeczywiście wyrówna poniesioną przez ciebie stratę.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.00

Czytaj także

Auto zastępcze z OC sprawcy... Helpfind - Auto zastępcze z OC sprawcy

Auto zastępcze z OC sprawcy odpowiadamy na pytania! - cz.2

Po wypadku Twój samochód nie nadaje się do użytku? Przysługuje Ci auto zastępcze z OC sprawcy. Podpowiemy, na co masz...

Odszkodowania oc Jak naprawić auto... Helpfind - Odszkodowania oc, jak naprawić auto bez opinii rzeczoznawcy?

Odszkodowania oc Jak naprawić auto bez opinii rzeczoznawcy?

Odszkodowania oc - jest kilka metod, aby je otrzymać. Nie musisz czekać na oględziny i kosztorys, a potem obawiać się,...

Auto z oc sprawcy -... Helpfind - Auto z oc sprawcy

Auto z oc sprawcy - z wypożyczalni czy od ubezpieczyciela?

Auto z oc sprawcy - jakie i od kogo wybrać? To trudna decyzja i trzeba ją podjąć na miejscu wypadku....

Auto zastępcze z oc -... Helpfind - Auto zastępcze z oc

Auto zastępcze z oc - kiedy musisz oddać samochód?

Auto zastępcze z OC - należy się każdemu poszkodowanemu kierowcy. Ale na jak długo? Poznaj terminy i najważniejsze informacje na...