pbuk

Czym zajmuje się PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych?

Miałeś wypadek komunikacyjny, a pojazd sprawcy jest zarejestrowany za granicą? Nie wiesz gdzie się zgłosić po odszkodowanie? Z pomocą może przyjść organizacja zrzeszająca towarzystwa ubezpieczeniowe, czyli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w skrócie PBUK. To także instytucja, o której powinni wiedzieć osoby planujące podróż samochodem poza UE.

Co to jest PBUK?

To organizacja niezależna od państwa (choć powołana ustawą), do której należą ubezpieczyciele oferujący na terenie Polski obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC. Realizuje zadania Biura Narodowego w działającym od 1953 roku Systemie Zielonej Karty. Wcześniej rolę tą pełnił m.in. Państwowy Zakład Ubezpieczeń.

System stworzono w oparciu o zapisy Rekomendacji Genewskiej z 1949 roku, a jego celem jest zagwarantowanie osobom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, w którym samochód sprawcy jest zarejestrowany za granicą uzyskanie należnego odszkodowania. Ponadto system stworzono, aby właściciele samochodów nie musieli na granicy każdego z odwiedzanych państw zawierać ubezpieczenie komunikacyjne OC.

Obecnie w systemie jest 47 Biur (głównie są to rynki ubezpieczeniowe w Europie), 34 z nich zawarło tzw. Porozumienia Wielostronne, w tym PBUK. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w krajach, które podpisały ten dokument o ważności ubezpieczenia OC zaświadcza ważna tablica rejestracyjna pojazdu.

szkody komunikacyjne a obcokrajowcy

Źródło: PBUK

Jakie zadania ma Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych?

Najważniejsze zadania PBUK:

  • współpraca z innymi Biurami Narodowymi, podpisywanie porozumień dot. wzajemnego uznawania polis ubezpieczeniowych;
  • organizacja likwidacji szkód oraz BLS (bezpośrednia likwidacja szkód), które na terytorium Polski spowodują obcokrajowcy;
  • wydawanie dokumentów ubezpieczeniowych, tzw. Zielonych Kart oraz zarządzanie sprawami dot. ubezpieczeń granicznych;
  • działalność jako organ odszkodowawczy oraz ośrodek informacji.

Jaką pomoc można uzyskać w PBUK?

Do instytucji o pomoc może się zwrócić poszkodowany w wypadku lub kolizji drogowej, a pojazd kierowany przez sprawcę posiada zagraniczne tablice rejestracyjne. Organizacja udziela informacji o towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.

W sytuacji, gdy zdarzenie drogowe miało miejsce na terytorium Polski, PBUK ma możliwość pomocy w zakresie uzyskania koniecznych informacji o TU sprawcy lub odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Warto jednak pamiętać, że pojazd sprawcy musi być zarejestrowany na terenie jednego z państw należących do Unii Europejskiej lub akceptującym wspomniane wcześniej Porozumienia Wielostronne.

Biura narodowe są pomocne również w przypadku kolizji czy wypadku, do których doszło za granicą. Na podstawie numeru rejestracyjnego mogą sprawdzić, w jakiej firmie ubezpieczeniowej sprawca posiada polisę OC i kto jest jej reprezentantem na terenie Polski. Osoba poszkodowana wówczas ma nieodzowną wiedzę, gdzie może zgłosić szkodę. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 90 dni.

W kilku sytuacjach PBUK nie kieruje jednak poszkodowanego do reprezentanta zagranicznego towarzystwa, a pomaga w uzyskaniu odszkodowania:

  • kiedy reprezentant nie odpowiada na zgłoszenie szkody w wymaganym terminie, czyli 90 dni;
  • kiedy zagraniczna firma ubezpieczeniowa nie ma wyznaczonego na terenie Polski reprezentanta;
  • kiedy w ciągu 60 dni od wypadku czy kolizji nie możliwości ustalenia, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym sprawca miał wykupione OC.

Należy pamiętać, że aby otrzymać rekompensatę należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Bez tego proces odszkodowawczy nie może się rozpocząć. Co istotne, sprawa nie zostanie rozpatrzona, jeśli osoba poszkodowana wcześniej postanowiła wejść na drogę sądową i w ten sposób ubiegać się o odszkodowanie.

Świadczenia wypłacone przez PBUK nie mogą być niższe niż standardowe oraz oczywiście mogą przybrać różne formy, nie tylko odszkodowania m.in. renty, zadośćuczynienia. Generalnie rzecz biorąc, proces likwidacji szkody komunikacyjnej trwa maksymalnie 90 dni od dnia złożenia dokumentów.

Jak złożyć zapytanie o ubezpieczyciela sprawcy?


Na stronie internetowej PBUK znajduje się formularz, za pomocą którego można złożyć zapytanie o zakład ubezpieczeń sprawcy szkody oraz jego korespondenta.

formularz szkody

dane poszkodowanego

Źródło: https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zapytanie-o-ubezpieczyciela-sprawcy-szkody

Zapytanie powinno dotyczyć szkody mającej miejsce w kraju należącego do Systemu Zielonej Karty, wyrządzonej przez zarejestrowany pojazd, a kraj poszkodowanego oraz sprawcy wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo krajem tym jest Szwajcaria.

Kto jest reprezentantem zagranicznego ubezpieczyciela?

Za pomocą kolejnego formularza na stronie Biura można dowiedzieć się, kto jest reprezentantem ubezpieczyciela zagranicznego. Korespondent jest aprobowany przez biuro narodowe kraju, gdzie miał miejsce wypadek lub kolizja.

korespondent ubezpieczyciela

Źródło: https://www.pbuk.pl/lista-korespondentow

Jak postępować w razie wypadku za granicą?

Należy mieć na uwadze, że w przypadku zdarzenia drogowego, które ma miejsce za granicą procedura odszkodowawcza jest uzależniona, po pierwsze od kraju zdarzenia, a po drugie od kraju rejestracji pojazdu sprawcy.

Na stronie PBUK jest formularz, po wypełnieniu którego można otrzymać wskazówki, co robić w razie zdarzenia drogowego za granicą.

wskazówki dla poszkodowanego

Źródło: https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-za-granica

Najważniejszą czynnością w razie wypadku za granicą jest spisanie danych sprawcy, a już w szczególności numeru rejestracyjnego oraz marki pojazdu, którym kierował. Niestety zdarza się tak, że nawet dysponowanie dokładnymi danymi dot. sprawcy nie gwarantuje, że po powrocie do kraju będzie można ustalić, w której firmie ubezpieczeniowej sprawca wykupił OC.

Niezależnie od kraju, gdzie doszło do wypadku czy kolizji bardzo pomocnym dokumentem jest oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Formularz przedstawiający okoliczności zdarzenia, najlepiej w wersji dwujęzycznej, musi być podpisany przez sprawcę i poszkodowanego. Nie zaszkodzi także zrobić zdjęcia pojazdów oraz tablicy rejestracyjnej sprawcy.

Helpfind.pl - Agnieszka Książek - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - sprawdź... Helpfind - Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - sprawdź czym się różnią te pojęcia!

Zadośćuczynienie a odszkodowanie to dwa różne świadczenia. Przysługują one w rożnych okolicznościach. Poszkodowani najczęściej o tym nie wiedzą.

Wypadek przy pracy, definicja stosowana... Helpfind - Wypadek przy pracy definicja

Wypadek przy pracy, definicja stosowana przez ubezpieczycieli

Wypadki zdarzają się w zakładach produkcyjnych czy na kopalniach, gdzie z racji wykonywanej pracy istnieje wysokie ryzyko wypadków. Aby przekonać...

Ile za odszkodowanie po wypadku?... Helpfind - Ile za odszkodowanie po wypadku?

Ile za odszkodowanie po wypadku? Sprawdzamy stawki ubezpieczycieli

Ile pieniędzy za odszkodowanie po wypadku może uzyskać poszkodowany? Zależy to od bardzo wielu czynników - rodzaju wypadku, skali strat...

Czym zajmuje się UFG, czyli... Helpfind - Czym zajmuje się UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Czym zajmuje się UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu drogowym, a sprawca nie posiada ważnej polisy OC lub uciekł i nie udało się ustalić...