Uszczerbek na zdrowiu i kwoty wypłacane osobie poszkodowanej

Dlaczego warto ubiegać się o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu to najczęściej skutek nieszczęśliwego wypadku. Najczęściej są to zdarzenia komunikacyjne, wypadki przy pracy, rolnicze. Mogą to być również wypadki, które zdarzyły się na skutek dużej aktywności fizycznej. Niezależnie od przyczyn powstania wypadku, poszkodowanemu należy się taka sama specjalistyczna pomoc medyczna, jak osobom, które miały poważne obrażenia. Jedyną różnicą będzie wysokość wypłaconego odszkodowania, które będzie zależeć od polisy, jaką miał wykupioną poszkodowany.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje zawieranych polis: OC i NNW. Polisa NNW jest dobrowolna, a wysokość wszystkich świadczeń za poniesiony uszczerbek na zdrowiu jest z góry określona w umowie. Jednak dla większości osób poszkodowanych wypłacane kwoty nie są satysfakcjonujące, ponieważ wartość procentowa poniesionego uszczerbku na zdrowiu, jest równa wartości procentowej wypłaconego świadczenia. W związku z tym, przekłada się to na kilkakrotnie niższe sumy ubezpieczenia - i to przy najczęściej spotykanych urazach.

W przypadku polisy OC wygląda to nieco inaczej, ponieważ wysokość wypłaconego odszkodowania jest uregulowana przez prawo. Oznacza to, że maksymalna kwota jest stała, ale wartość wysokości zadośćuczynienia za 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu może być różna.

Na wysokość danego odszkodowania wpływa wiele czynników m.in. to, jak bardzo dany uszczerbek miał wpływ na dalsze funkcjonowanie osoby poszkodowanej. Często zdarza się, że świadczenia z polisy OC mogą być kilkukrotnie wyższe, niż te uzyskiwane z polisy NNW. Osoba poszkodowana może wystąpić o należne jej świadczenia w ciągu 3 lat od chwili wystąpienia zdarzenia. W przypadku polisy NNW terminy zgłoszeń zawarte są w warunkach umowy.

O jakie świadczenia może ubiegać się osoba poszkodowana? Jednym z podstawowych świadczeń wypłacanych poszkodowanemu jest zwrot kosztów za poniesione leczenie. Obejmuje ono wszystkie koszty związane z dojazdem do placówek medycznych, konsultacje lekarskie, zakup odpowiedniego sprzętu.

Jeżeli zabieg wymaga wcześniejszej opłaty, wtedy ubezpieczyciel musi wypłacić określoną kwotę na poczet zaliczki. Poszkodowany nie ma obowiązku korzystać z placówek NFZ, jeśli stan jego zdrowia może znacznie się poprawić, dzięki skorzystaniu z leczenia w placówkach prywatnych.

Drugim gwarantem jest zadośćuczynienie, które jest najważniejszym świadczeniem wypłacanym poszkodowanemu. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju uszczerbku na zdrowiu. Tutaj nie możemy mówić o stałych kwotach, ponieważ wysokość tej formy świadczenia waha się w granicach 2.000 zł za 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

Niezależnie od tego, jak duży był poniesiony uszczerbek na zdrowiu, poszkodowany musi pamiętać o niezbędnej dokumentacji medycznej, która to potwierdzi. Kompletna i bogata dokumentacja znacznie utrudni ubezpieczycielowi zaniżenie odszkodowania.

Gdy pomimo posiadania dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, ubezpieczyciel zaniżył istniejący uszczerbek, zgromadzona historia choroby będzie niezbitym dowodem w procesie sądowym. Co za tym idzie, będzie to silny argument przeciwko ubezpieczycielowi.

W przypadku zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu nie można zapominać o pomocy kancelarii odszkodowawczych, które zajmują się też takimi sprawami. Ponieważ w większości spraw towarzystwa ubezpieczeniowe proponują bardzo niskie stawki odszkodowań.

Część osób zdecyduje się na propozycję ubezpieczyciela. Inni odwołują się od jego decyzji właśnie z pomocą kancelarii odszkodowawczych. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ kancelarie mają spore doświadczenie w takich sprawach i doskonale wiedzą, kiedy o jakie świadczenia się starać. Kancelarie kontaktują się z ubezpieczycielem w imieniu klienta, sporządzają odpowiednie dokumenty, a przede wszystkim reprezentują poszkodowanego w sądzie, jeśli jest taka potrzeba.

Jak widać, samo zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu nie musi oznaczać dla poszkodowanego stresu i niepewnej sytuacji związanej z wypłatą należnych mu środków. Ma on kilka ścieżek, które mogą mu pomóc w odzyskaniu odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Warto skorzystać z pomocy osób bardziej doświadczonych i uzyskać więcej.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy... Helpfind - Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Osoba, która uzyskała należne odszkodowanie musi zapłacić podatek dochodowy. Wynika to z obowiązku odprowadzenia zaliczki, jakie nakładają przepisy.

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość... Helpfind - Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania  - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu może mieć wpływ na wysokość otrzymanego odszkodowania. W zależności od stopnia obrażeń ciała poszkodowanemu będą przysługiwać należne...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter niemajątkowy. Jego zadaniem jest rekompensata doznanej krzywdy psychicznej jak i fizycznej. Roszczenie to...

Jak ustalane jest odszkodowanie i... Helpfind - Jak ustalane jest odszkodowanie i uszczerbek na zdrowiu

Jak ustalane jest odszkodowanie i uszczerbek na zdrowiu

Pamiętać należy także, że nie w każdym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uszczerbek na zdrowiu jest bowiem skomplikowaną kwestią. Na decyzję...