Dyspozycja wypłaty odszkodowania dla osób poszkodowanych

Dyspozycja wypłaty odszkodowania

- co musisz o niej wiedzieć?

Praktycznie codziennie dochodzi do większych lub mniejszych wypadków i kolizji drogowych. Osoby poszkodowane starają się wtedy o należne im odszkodowanie. Wbrew pozorom uzyskanie należnych środków od ubezpieczyciela wcale nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Prawie 89% kosztorysów jest zaniżana, a towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą wchodzić w polemikę z poszkodowanym.

Co zrobić, żeby szybko uzyskać odszkodowanie?

Dziś, w dobie nowoczesnej technologii większość oferowanych nam usług odbywa się za pomocą Internetu. Prawie wszystkie firmy odszkodowawcze oferują opcję szybkiego przesłania niezbędnych dokumentów za pomocą formularzy zgłoszenia. Przy ich wypełnianiu będziemy musieli podać także:

 • wszystkie dane dotyczące osoby zgłaszającej roszczenie
 • nazwę ubezpieczalni
 • numer zawartej umowy
 • swoje dane osobowe

Wypełnienie wniosku i określenie dyspozycji wypłaty odszkodowania jest krokiem, który określi rodzaj zdarzenia, z jakiego tytułu staramy się o wypłatę. Oprócz szkody komunikacyjnej może to być również: zdarzenie inwestycyjne, śmierć bliskiego członka rodziny, zdarzenie interwencyjne czy zdarzenie medyczne.

Zanim jednak dostaniemy od naszego ubezpieczyciela należne nam odszkodowanie, musimy przygotować szereg dokumentów, które będą niejako dowodem w całej sprawie. Wszystkie odpowiednie druki znajdziemy na stronie internetowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Tam uzupełniamy dane dotyczące osoby zgłaszającej roszczenie.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania bez przeszkód

Kolejnym etapem zgłoszenia jest określenie szczegółów dotyczących dyspozycji wypłaty odszkodowania. Mamy do wyboru wypłatę jednorazową lub wypłatę regularną po określonej kwocie. Istotne jest również wskazanie numeru konta bankowego, na które ma zostać wykonany przelew. Istnieje możliwość przekazania części świadczenia na inne ubezpieczenie, czy inny numer konta, jeśli chcemy przekazać pieniądze inne konto bankowe np. członka rodziny czy innego krewnego.

Przy samej dyspozycji wypłaty odszkodowania ważne jest, w jaki sposób trafi do nas nasze odszkodowanie. Do wyboru mamy:

 • konto bankowe
 • przekaz pocztowy
 • inny sposób przekazania należności

Duża część osób po zaistniałym wypadku ubolewa nad długim procesem, jakim jest postępowanie likwidacyjne. Jeszcze raz należy podkreślić, że dokumenty odgrywają tutaj kluczową rolę. Zgodnie z przepisami towarzystwo ubezpieczeniowe musi podjąć jak najszybsze działania zmierzające do zlikwidowania szkody.

W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo, ponieważ często przekazanie dokumentów jest odkładane, co powoduje opóźnienia w wypłacie odszkodowań.

Procedura ubiegania się o odszkodowanieźródło: materiały własne redakcji

Można to zrobić prościej, czyli TU wychodzi do poszkodowanego

Wiele kancelarii odszkodowawczych wychodzi naprzeciw swoim klientom, proponując im złożenie w ich imieniu wniosku roszczeniowego łącznie z dyspozycją wypłaty odszkodowania. W ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów ubezpieczyciel powinien wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Gdy jednak osoba poszkodowana kontynuuje leczenie, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zgodnie z dyspozycją wypłaty odszkodowania, wypłacać etapowo należne kwoty odszkodowania oraz zwrócić koszt poniesionych wydatków związanych z leczeniem czy rehabilitacją.

Składając roszczenie do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, pokrzywdzony może być pewien, że cała suma odszkodowawcza będzie zgodna z założoną dyspozycją wypłaty odszkodowania.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje procedury, których przestrzega w związku z dyspozycją wypłaty odszkodowania. Są one jednak bardzo podobne, jeśli chodzi o samych ubezpieczycieli. Różnice mogą wynikać od rodzaju zdarzenia i rodzaju polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku polis indywidualnych NNW czy AC będą obowiązywać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i sama umowa z ubezpieczycielem. Największe różnice są widoczne w samej wypłacanej kwocie, o którą stara się poszkodowany. W dalszej części artykułu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dyspozycji wypłaty od konkretnego ubezpieczyciela.

PZU

W Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń osoba, która chce zgłosić dyspozycję wypłaty odszkodowania, może to uczynić w następujący sposób:

 • wypełnienie formularza i załączenie skanu dokumentu potwierdzającego sprzedaż/przeniesienie prawa własności
 • wysłanie skanu dokumentu potwierdzającego sprzedaż/przeniesienie prawa własności e-mailem na kontakt@pzu.pl
 • wysłanie listu na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa
 • dostarczenie dokumentu do Oddziału PZU
 • dostarczenie dokumentu do agenta

Dyspozycja wypłaty odszkodowania powinna zawierać:

 • datę sprzedaży/przeniesienia prawa własności
 • dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia
 • dane dotychczasowego właściciela przedmiotu ubezpieczenia
 • w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych dane osoby, na którą przeniesiono prawo własności tj.: imię, nazwisko, adres i numer PESEL, o ile został nadany lub, nazwę firmy, siedzibę i numer REGON, podpis

W przypadku sprzedaży/przeniesienia prawa własności przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczającemu (zawierającemu umowę ubezpieczenia) przysługuje zwrot składki z tytułu umów ubezpieczeń:

 • dobrowolnych – o ile ubezpieczający nie ma innych wierzytelności wobec PZU
 • obowiązkowych – o ile kupujący/nabywca powiadomił pisemnie PZU o rezygnacji z umowy w trakcie jej trwania i ubezpieczający nie ma innych wierzytelności wobec PZU

Towarzystwa Ubezpieczeniowe i ich dyspozycja wypłaty odszkodowaniaźródło: materiały własne redakcji

Proama

W Proama Ceska pojistovna S.A. przy samej likwidacji szkody podanie danych do dyspozycji wypłaty odszkodowania jest niezbędne. Jej druk otrzymuje poszkodowany po zgłoszeniu szkody. Po wypełnieniu dyspozycję można przesłać pocztą tradycyjną, bądź poprzez wiadomość mailową. Dyspozycja musi zawierać:

 • numer konta
 • dane oraz własnoręczny podpis właściciela pojazdu lub mienia

Proces likwidacji szkody zostanie przyspieszony, jeśli poszkodowany załączy dyspozycję wypłaty odszkodowania. Wypełniona dyspozycja jest potrzebna do wypłaty kwoty bezspornej. Jeśli dokument ten nie zostanie wypełniony, pieniądze zostaną wysłane przekazem pocztowym. Przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń.

Allianz

Zgłoszenia szkody można dokonać dzięki stronie internetowej za pomocą formularza. Po rejestracji szkody osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o wszystkich wymaganych dokumentach, czyli:

 • danych dotyczących ubezpieczenia
 • daty sprzedaży/przeniesienia dyspozycji wypłaty odszkodowania
 • danych dotychczasowego właściciela przedmiotu ubezpieczenia
 • w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych dane osoby, na którą przeniesiono prawo własności tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub, nazwę firmy, siedzibę i numer REGON, podpis

Inne Towarzystwa Ubezpieczeniowe

W pozostałych towarzystwach ubezpieczeniowych zgłoszenie szkody i sama dyspozycja wypłaty odszkodowania odbywa się w bardzo podobny sposób. Z większością z nich można się skontaktować przez Internet, telefonicznie, listownie lub przesłać do nich odpowiedni formularz.

Ubezpieczyciele stosują często tzw. uproszczoną likwidację szkody, dzięki której odzyskanie należnego odszkodowania jest prostsze. Przy dyspozycji wypłaty odszkodowania poszkodowany musi dołączyć niezbędne dokumenty, które powinien przekazać ubezpieczycielowi.

Im szybszy termin przekazania dokumentacji, tym pieniądze szybciej znajdą się na jego koncie. Należy pamiętać, że ten rodzaj procesu odszkodowawczego jest z reguły jednolity, gdy mówimy o polisach z odpowiedzialności cywilnej.

W ich przypadku obowiązuje 3-letni okres na zgłoszenie szkody, każda zwłoka może opóźnić wypłatę należnych środków. Co ważne, każdy poszkodowany ma możliwość odwołania, a zakład ubezpieczeń powinien w ciągu 30 dni odnieść się do naszego pisma.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.46

Czytaj także

Kancelaria odszkodowawcza co możesz dzięki... Helpfind - Kancelaria odszkodowawcza co możesz dzięki niej zyskać?

Kancelaria odszkodowawcza co możesz dzięki niej zyskać?

Osoba poszkodowana w różnych wypadkach może się starać o wypłatę należnych jej świadczeń. Z pomocą przychodzi kancelaria odszkodowawcza, która pomoże.

Wypadek w pracy procedura wypłaty... Helpfind - Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Wypadek w pracy procedura nie musi oznaczać dla poszkodowanego stresu i problemów przy wypłacie odszkodowania. W zależności od wykonywanego zawodu...

Termin wypłaty odszkodowania: Co musisz... Helpfind - Termin wypłaty odszkodowania

Termin wypłaty odszkodowania: Co musisz wiedzieć?

Ile można czekać na odszkodowanie? To bardzo dobre pytanie. Ubezpieczycieli obowiązuje ścisły termin wypłaty odszkodowania. Jeżeli go nie dotrzymują —...

Termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek... Helpfind - Termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

W zależności od rodzaju wykupionej polisy termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu może się nieco różnić. Ubezpieczyciel musi wypłacić...