Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica?

Wiele rodzin nie myśli o pieniądzach po stracie bliskiej osoby. Tymczasem są to środki, które pomagają w trudnej sytuacji rodzinnej. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica wypłacane przez ZUS i ubezpieczyciela.

sprawdź wysokość odszkodowania za śmierć

Śmierć członka rodziny, w szczególności rodzica, to niezwykle trudne doświadczenie. Dzieci, zarówno pełnoletnie, jak i małoletnie, mogą uzyskać odszkodowanie i inne świadczenia. Dzięki nim dzieci zabezpieczone są ekonomicznie na przyszłość. Jeżeli sytuacja tego wymaga, otrzymane pieniądze mogą przeznaczyć także na własne leczenie lub inne cele.

Uprawnieni do odbioru odszkodowania powinni wiedzieć, że odszkodowania mogą uzyskać z kilku różnych źródeł. Co ważne, każde ze świadczeń jest niezależne od innych. To oznacza, że dzieci mogą uzyskać w rzeczywistości kilka różnych świadczeń. Co do nich należy?

Świadczenia z ZUS

ZUS może wypłacić jednorazowe odszkodowanie. Dzieje się tak, gdy poszkodowany zmarł w wyniku wypadku przy pracy. Do 31.04.2019 dzieci — zarówno pełnoletnie, jak i małoletnie — mogą uzyskać odszkodowanie w wysokości 76 887 zł.

Aby dzieci mogły uzyskać otrzymać takie odszkodowanie konieczne są takie dokumenty jak:

 • akt zgonu
 • akt urodzenia uprawnionego lub inny dokument potwierdzający pokrewieństwo
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli uprawniony skończył 16 lat.

Dzieci mogą otrzymać nie tylko jednorazowe odszkodowanie, ale także rentę rodzinną. Dzieje się to tylko w przypadku, gdy zmarły pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nabył prawo do emerytury. Wysokość renty uzależniona jest od wysokości świadczenia zmarłego oraz ilości osób uprawnionych do renty:

 • 85% - jeżeli uprawniona jest jedna osoba
 • 90 - jeżeli uprawnione są 2 osoby
 • 95 - jeżeli uprawnione są 3 osoby

Od marca 2019 najniższa renta rodzinna wynosić będzie 1029 zł.

Należy także spełnić określone kryteria, by móc pobierać rentę rodzinną. Mogą ją uzyskać dzieci, które:

 • Mają mniej, niż 16 lat
 • Nie ukończyły 25 roku życia, jeżeli wciąż się uczą
 • Stały się niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub 25 rokiem życia, jeżeli wciąż się uczyły.

Bliscy zmarłego otrzymują także zasiłek pogrzebowy. Są to pieniądze, które przeznaczane są na organizację pogrzebu. Jego wysokość jest stała, niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów i w roku 2019 wynosi 4 tysiące złotych.

Aby uzyskać w odszkodowanie należy dostarczyć:

 • wniosek o wypłatę zasiłku
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków i faktur
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, np.: akt urodzenia

Dowiedz się, jak możesz uzyskać zadośćuczynienie i inne świadczenia

Odszkodowanie z polisy na życie

Rodzina poszkodowanego może uzyskać odszkodowanie także, gdy zmarły posiadał polisę na życie. W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie - nawet gdy rodzina otrzymała już inne świadczenia. Suma ubezpieczenia w tym przypadku to suma, którą otrzyma rodzina poszkodowanego lub uposażeni — osoby, które w polisie wskaże ubezpieczony.

O jakich kwotach mówimy? Zależy to od sumy ubezpieczenia wskazanej przez ubezpieczonego. W zależności od ubezpieczyciela i polisy mogą to być następujące kwoty:

 • AVIVA - 25 tysięcy złotych - 100 tysięcy złotych
 • Generali - 550 tysięcy, a w przypadku wypadku komunikacyjnego — milion złotych
 • Nationale-Netherlanden - do 1 miliona złotych

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku polisy grupowej. Tutaj zwykle suma ubezpieczenia jest wyższa, przy takich samych, albo nawet niższych składkach. To oznacza, również, że możliwe odszkodowanie jest znacznie wyższe.

Rodzina zmarłego może również otrzymać odszkodowanie, gdy poszkodowany posiadał polisę NNW. Odszkodowania te są jednak znacznie niższe niż w przypadku polisy na życie. Wynika to z faktu, że zwykle sumy ubezpieczeń NNW są znacznie niższe. Rodzina bądź uposażeni w przypadku śmierci bliskiego otrzymują 100% sumy ubezpieczenia:

 • AVIVA — do 40 tysięcy złotych (w zależności od wariantu polisy)
 • Generali — do 50 tysięcy złotych

Warto zwrócić uwagę, że w większości towarzystw ubezpieczeniowych, jak np.: PZU, czy Prudential suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie. Zależy ona od potrzeb ubezpieczonego, ale także jego wieku, czy okresu składkowego. Sumę ubezpieczenia można znaleźć w zawartej umowie.

Jak uzyskać odszkodowanie z polisy własnej zmarłego? Konieczne jest zgłoszenie się do właściwego ubezpieczyciela — tego, u którego polisę wykupił ubezpieczony. Ubezpieczyciele zazwyczaj wskazują, jakie dokumenty są konieczne — to bowiem zależy od rodzaju sprawy.

Zadośćuczynienie z OC

Ostatnim przypadkiem, w którym można otrzymać odszkodowanie po śmierci członka rodziny, jest OC sprawcy wypadku. Takie poświadczenie można uzyskać tylko w przypadku, gdy bliska osoba zmarła w wyniku wypadku spowodowanego przez inną osobę, np.: kierowcę.

Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie na podstawie różnorodnych czynników:

 • długotrwałość doznanych cierpień, wystąpienie traumy
 • krzywda wynikająca z utraty wsparcia bliskiej osoby
 • poczucie straty
 • utrata przyjemności z życia rodzinnego
 • wiek uprawnionego

Wysokość zadośćuczynienia może zatem różnić się w zależności od więzi — zarówno osobistych, jak i ekonomicznych — oraz wieku poszkodowanego. To sprawia, że np.: dorosłe dzieci zmarłego, które miały już własne rodziny i nie mieszkały z rodzicami otrzymają niższe odszkodowanie, niż małoletnie dzieci zależne od rodziców. Można jednak dostrzec wyraźną linię orzeczniczą sądów, które w ramach zasądzają podobne kwoty. KNF sporządziło statystyki i sprawdziło, jakie kwoty przyznawane są dzieciom zmarłych. Średnio jest to 62,1 tysiące złotych.

KNF proponuje także, aby ustandartyzować zadośćuczynienia — tak jak to ma miejsce przy odszkodowaniach. Wówczas już przy składaniu wniosku uprawniony będzie wiedział, ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica. Obecnie bowiem indywidualne określenie wysokości zadośćuczynienia doprowadza do sporych rozbieżności. Krajowy Nadzór Finansowy zaproponował zatem wzór i na jego podstawie wyliczył zadośćuczynienia m.in dla dzieci po śmierci rodziców:

 • do 18 roku życia - 71,3 tysięcy złotych
 • 19-26 lat - 51,9 tysięcy złotych
 • powyżej 26 roku życia - 40,6

KNF uwzględnia także dodatkowe okoliczności, dzięki którym zadośćuczynienie będzie wyższe o:

 • 10 tysięcy złotych — w przypadku śmierci obojga rodziców
 • 8,8 tysięcy złotych — gdy uprawniony mieszkał z rodzicami
 • 10 tysięcy złotych — gdy uprawniony jest jedynakiem

Aby uzyskać zadośćuczynienie, dzieci — lub ich opiekunowie prawni — muszą zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Należy dostarczyć akt zgonu, a także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, np.: akt urodzenia. Ważne są także mniej formalne dowody jak np.: wspólne zdjęcia, czy opis kontaktów ze zmarłym. To pomoże w określeniu stopnia zażyłości i pomoże w wyliczeniu zadośćuczynienia.

Rodzina, w tym dzieci, mogą dochodzić zadośćuczynienia od ubezpieczyciela pracodawcy zmarłego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy:

 • do wypadku doszło w zakładzie pracy
 • za wypadek odpowiedzialny jest pracodawca

Wówczas procedura jest taka sama jak w przy innych wypadkach. Tutaj jednak należy jeszcze dodatkowo dostarczyć protokół pracodawcy sporządzony po wypadku.

Jak wspomniałam na początku — rodzina poszkodowanego ma bardzo duży wachlarz możliwych świadczeń. Odszkodowanie można uzyskać z ZUS, a także od ubezpieczyciela. Samo złożenie zawiadomienia nie jest skomplikowane i opiera się na dokumentach. Procedura odszkodowawcza może jednak się przedłużać i skutkować odmową wypłaty świadczenia lub jego znacznym zaniżeniem. W takim przypadku warto zgłosić się do kancelarii, która w imieniu uprawnionych dopełni wszelkich formalności.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.79

Czytaj także

Odszkodowanie a zadośćuczynienie czy te... Helpfind - Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie czy te świadczenia się różnią?

Odszkodowanie a zadośćuczynienie. Dowiedz się, czym są te świadczenia, na jakich zasadach się je przyznaje i jak są ze sobą...

Odszkodowanie za śmierć rodzica Co... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć rodzica

Odszkodowanie za śmierć rodzica. Co przysługuje małym dzieciom?

W przypadku śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym małoletnim dzieciom zmarłego przysługuje szereg różnych świadczeń. Należy do nich m.in. odszkodowanie za...

Kara za brak OC w... Helpfind - Kara za brak OC w 2019. Co grozi nieubezpieczonym kierowcom?

Kara za brak OC w 2019. Co grozi nieubezpieczonym kierowcom?

Brak polisy to nie tylko wysoka kara za brak OC To także możliwość regresu ubezpieczeniowego, co może się wiązać z...

Komu przysługuje i ile wynosi... Helpfind - Komu przysługuje i ile wynosi renta wypadkowa ZUS?

Komu przysługuje i ile wynosi renta wypadkowa ZUS? Jak ją otrzymać?

Osobie, która uległa wypadkowi w pracy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy, potocznie zwana jako renta wypadkowa. Dowiedz się,...