ile za odszkodowanie po wypadku można uzyskać?

Ile za odszkodowanie po wypadku?

Sprawdzamy stawki ubezpieczycieli

Ile pieniędzy za odszkodowanie po wypadku może uzyskać poszkodowany? Zależy to od bardzo wielu czynników - rodzaju wypadku, skali strat czy nawet rodzaju polisy. Jak zatem sprawdzić wysokość odszkodowania?

Wypadek, rzecz powszechna. Doznajemy różnych obrażeń ciała, które czasem są na tyle poważne, że uniemożliwiają nam codzienne funkcjonowanie. Ten artykuł ma na celu pokazanie, że za różne wypadki możemy domagać się odszkodowań z róznych źródeł. Są to prywatne ubezpieczenia, jak i polisy osób trzecich. W drugim przypadku można uzyskać świadczenia za nasz ból i cierpienie. Poszkodowany może uzyskać odszkodowanie także bezpośrednio od sprawcy - gdy ten nie posiada stosownej polisy. Jak to zrobić wyjaśnią następne akapity

Kiedy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie?

Wyjaśnienia i informacje przedstawimy na przykładowej sytuacji wypadku przy pracy.

Zlecono nam zadanie, podczas którego doznajemy wypadku. Spełnia ono definicję wypadku przy pracy, czyli:

 • jest zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną powodującą uraz,
 • zdarzeniem, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Rozpoczyna się więc cała procedura wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadku. Następnie są one wymieniane w protokole powypadkowym.

Tam też zostaje zaznaczona informacja, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. Jest to wzmianka bardzo istotna w późniejszym dochodzeniu roszczeń od pracodawcy. Jeśli w protokole nie jest to zaznaczone, nie możemy ubiegać się o odszkodowanie.

W związku ze zdarzeniem doznaliśmy obrażeń ciała, które uniemożliwiły nam wykonywanie pracy i codziennych obowiązków. W dodatku przysporzyły jedynie bólu, cierpienia i bezradności. Wypadek zmusza nas także do dodatkowych wydatków, nieprzewidzianych wcześniej w budżecie. W tym momencie możemy dochodzić należnego odszkodowania z tytułu zadośćuczynienia oraz odszkodowania od pracodawcy.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Często mówimy, że dochodzimy odszkodowania za poniesione krzywdy. Jest to wyrażenie ogólne i potocznie używane. Mało kto wie, że jest to tylko jedno z roszczeń, jakie po wypadku możemy dochodzić. Za każde zdarzenie, gdzie winnym jest osoba trzecia, możemy dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zadośćuczynienie – jest to szkoda niemajątkowa. Możemy domagać się zadośćuczynienia za wszystkie straty emocjonalne, jakich doznaliśmy w wypadku. Ból, stres cierpienie. To wszystko przekłada się na nasze samopoczucie, które ma wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie.

Odszkodowanie – jest to szkoda materialna, czyli wszystko to, co możemy policzyć. W związku z wypadkiem ponosimy koszty:

 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • dojazdów do placówek medycznych,
 • opieki przez osoby trzecie.

Jak obliczyć zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to jeden z tych elementów, które nie są tak łatwe do oszacowania. Nie możemy za złamanie nogi żądać 50.000,00 zł. Wiadomo jest, że każdy uraz wywołuje ból czy stres. Jednak nie możemy każdego uszczerbku na zdrowiu traktować tak samo. Złamanie ręki wpływa na nasze życie w inny sposób niż np.: amputacja nogi. Szkoda szkodzie nierówna.

Dlatego stworzono rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. Dzięki niemu ubezpieczyciele znają:

 • szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu,
 • tryb postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku
 • szczegóły postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

W tabelach zostały wymienione wszystkie urazy, jakie może doznać organizm ludzki. Za każdy uraz jest przewidziana skala procentowa w zależności od jego natężenia. Na podstawie wyroków sądowych za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu możemy sobie przyznać maksymalnie 2 tysiące zł. Towarzystwa Ubezpieczeń mogą jednak za 1% przyjąć wartość mniejszą. W tego typu sytuacjach sprawdzają się negocjacje ugodowe w celu uzyskania jak najwyższego świadczenia za nasz wypadek.

Odszkodowanie – jak uzyskać

Aby móc skutecznie dochodzić odszkodowania musimy zbierać wszystkie rachunki związane z kosztami poniesionymi w związku z wypadkiem. Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca wszystkie zasadnie poniesione koszty tylko na podstawie dostarczonych rachunków. Musimy po prostu udowodnić, że faktycznie ponieśliśmy dane koszty.

Odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Możemy również dochodzić należnych świadczeń z naszych prywatnych ubezpieczeń. Jednak tutaj musimy pamiętać, że nie za wszystkie obrażenia ciała możemy otrzymać odszkodowanie. Wszystko zależy od tego, jakie ubezpieczenie wykupiliśmy i jakie są ogólne warunki umowy.

Zawsze w polisie wskazana jest lista urazów, za jakie może zostać przyznane świadczenie. Jeśli nasz uraz jest wymieniony w polisie, musimy sprawdzić sumę gwarancyjną naszej polisy. Jest to nasza kwota wyjściowa, czyli 100%. Wtedy w OWU sprawdzamy, ile za dany uraz TU przyznaje procent i wtedy też przeliczamy prawdopodobne odszkodowanie. Zwrot kosztów poniesionych z tytułu leczenia nam w tym przypadku nie przysługuje. Wyjątkiem jest zapis, w którym ubezpieczyciel zwraca poniesione koszta.

Podsumowanie

Towarzystwa Ubezpieczeń nie mają jasno określonych stawek za wypadek. Postępowanie opiera się na:

 • doznanych obrażeniach i ich skali
 • rokowań na wyleczenie
 • procentowy uszczerbek na zdrowiu.

Dopiero na tej podstawie wypłacane jest świadczenie. Stawki za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wahają się od 500 zł do 2 tysięcy zł.

Aby uzyskać jak najwyższą kwotę wypłaty warto skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej. Wie ona, jak negocjacje przebiegają i co trzeba zrobić, by uzyskać właściwe odszkodowanie.

Helpfind.pl - Marta Małecka - redaktor

Doradca Odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Z wykształcenia magister prawa

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Odszkodowanie po wypadku drogowym Sprawdź,... Helpfind - Odszkodowanie po wypadku drogowym

Odszkodowanie po wypadku drogowym. Sprawdź, ile trzeba na naprawę

Odszkodowanie po wypadku drogowym spędza sen z powiek niejednemu kierowcy. Jak więc sprawdzić rzetelnie, ile należy się na naprawę samochodu?

PZU odszkodowania - sprawdzamy procedury... Helpfind - PZU odszkodowania

PZU odszkodowania - sprawdzamy procedury największego ubezpieczyciela

PZU odszkodowania daje możliwość zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia na życie. Źle przygotowane zgłoszenie, bądź zgłoszenie...

Wypadek przy pracy, definicja stosowana... Helpfind - Wypadek przy pracy definicja

Wypadek przy pracy, definicja stosowana przez ubezpieczycieli

Wypadki zdarzają się w zakładach produkcyjnych czy na kopalniach, gdzie z racji wykonywanej pracy istnieje wysokie ryzyko wypadków. Aby przekonać...

Czym zajmuje się PBUK Polskie... Helpfind - Czym zajmuje się PBUK

Czym zajmuje się PBUK Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych?

Miałeś wypadek komunikacyjny, a pojazd sprawcy jest zarejestrowany za granicą? Nie wiesz gdzie się zgłosić po odszkodowanie? Z pomocą może...