Uraz kręgosłupa lędźwiowego a wypłata odszkodowania poszkodowanemu

Jak dochodzić odszkodowania za uraz kręgosłupa lędźwiowego

Kręgosłup pełni wiele funkcji w naszym ciele. Stanowi on podporę dla całego naszego ciała, jest dla nas swoistym rusztowaniem. Warto o niego dbać, a on z pewnością będzie nam długo służył i spełniał swoją funkcję. Kręgosłup amortyzuje wstrząsy, stanowi zaczep dla innych kości oraz chroni rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe.

To dzięki niemu utrzymujemy właściwy ciężar ciała i mamy zapewnioną równowagę. Dzieli się na 5 odcinków: szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy, guziczny. W tym artykule dowiesz się jak otrzymać odszkodowanie za jego uraz i jakie dokumenty musisz skompletować, żeby uzyskane odszkodowanie wystarczyło na leczenie i dalszą rehabilitację.

Odszkodowanie po urazach kręgosłupa

Kontuzje po urazach kręgosłupa mogą mieć duży wpływ na codzienne funkcjonowanie. Najpoważniejsze z nich to problemy z oddychaniem i chodzeniem. W skrajnych przypadkach możliwy jest niedowład mięśni lub paraliż. Do tego urazu najczęściej dochodzi przy uderzeniach, skręceniach czy innych czynnikach zewnętrznych lub na skutek wrodzonej choroby. Najczęstszej jednak jest on spowodowany podczas uprawiania sportu, wypadków komunikacyjnych czy wypadków przy pracy. Uraz kręgosłupa lędźwiowego nie jest łatwy w leczeniu, wymaga czasu i długiej rehabilitacji. Kwoty odszkodowania mogą sięgać nawet kilku i kilkaset tysięcy złotych.

Urazy części kręgosłupa lędźwiowego to nie tylko złamania, możemy wyróżnić kilka rodzajów urazów:

 • złamanie kręgosłupa lędźwiowego
 • skręcenie kręgosłupa lędźwiowego
 • stłuczenie kręgosłupa lędźwiowego
 • złamanie wyrostków poprzecznych w odcinku lędźwiowym

Przy urazach kręgosłupa lędźwiowego pojawia się silny ból samoistny oraz palpacyjny. Mogą wystąpić krwawe wylewy i skurcz mięśni przykręgosłupowych. Samo leczenie zależy od tego, jakie jest to złamanie: stabilne czy niestabilne. To drugie może się wiązać z ryzykiem uszkodzenia rdzenia kręgowego i samego kręgosłupa.

W zależności od umiejscowienia urazu możemy wystąpić o należne nam odszkodowanie. Procent należnego nam odszkodowania jest określony w tabeli zawartej w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przewiduje następujące widełki procentowego uszczerbku na zdrowiu, w zależności od charakteru urazu, jakiemu uległ kręgosłup lędźwiowy.

Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym:

 • ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji powyżej 20 stopni lub zginania do 50 cm 22.500 zł- 37.500 zł
 • całkowite zesztywnienie 37.500 zł- 62.500 zł
 • całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia 60.000 zł- 100.000 zł

Uszkodzenia rdzenia kręgowego:

 • przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia, dwóch lub czterech kończyn 150.000 zł- 250.000 zł
 • niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się za pomocą dwóch lasek 105.000 zł- 175.000 zł
 • niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce 60.000 zł- 100.000 zł
 • porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym) 150.000 zł- 250.000 zł
 • niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym) 105.000 zł- 175.000 zł
 • niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym) 45.000 zł- 75.000 zł
 • zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego) 60.000 zł- 100.000 zł
 • zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów - w zależności od stopnia zaburzeń 15.000 zł- 75.000 zł

Urazowe zespoły korzonkowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) - w zależności od stopnia:

 • szyjne 7.500 zł- 50.000 zł
 • piersiowe 7.500 zł- 25.000 zł
 • lędźwiowo-krzyżowe 7.500 zł- 62.500 zł
 • guziczne 7.500 zł- 12.500 zł

Jak dostać odszkodowanie za uraz kręgosłupa lędźwiowego?

Odszkodowanie w tym przypadku będzie odgrywało bardzo istotną rolę. Kontuzje kręgosłupa są przede wszystkim wynikiem wypadków komunikacyjnych lub tych przy pracy. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych to polisa OC sprawcy zdarzenia pokrywa wypłatę świadczeń. Gdy do urazu kręgosłupa doszło w czasie pracy, pierwszą instytucją jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Później można wystąpić do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Zadośćuczynienie powinno pokryć wszystkie koszty, jakie osoba poszkodowana poniosła w związku z leczeniem i dalszą rehabilitacją. O odszkodowanie najlepiej wystąpić po zakończonym leczeniu. Poszkodowany nie musi leczyć się wyłącznie w placówkach publicznych, jeśli leczenie w placówce prywatnej przyśpieszy jego leczenie, to ubezpieczyciel nie może odmówić mu zwrotu kosztów za te usługi. Osoba poszkodowana może ubiegać się również innych zwrotów za:

 • zakup leków
 • zabiegi i opiekę medyczną
 • koszty przeprowadzonej rehabilitacji
 • koszty opieki pielęgnacyjnej
 • dojazdy do placówek medycznych
 • zakup narzędzi ortopedycznych

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci konkretną sumę pieniędzy na podstawie zebranych dokumentów, rachunków i faktur przedstawionych przez poszkodowanego. Im dokładniejsza dokumentacja, tym większe szanse na odzyskanie większej kwoty odszkodowania. Warto, żeby poszkodowany posiadał:

 • wyniki badań
 • wypisy ze szpitala
 • opinie lekarskie
 • dokumentację z SOR
 • całą historię choroby z wszystkich placówek medycznych
 • skierowania na dalsze badania i rehabilitację
 • fotografię obrażeń ciała (szczególnie ważne w przypadku blizn i oszpeceń w widocznych miejscach)
 • zaświadczenia z zajęć wspomagających rehabilitację np. pływanie
 • faktury i rachunki, które będą potrzebne do uzyskania zwrotu za poniesione leczenie, zakup leków, medycznych konsultacji, rehabilitacji i za czas rekonwalescencji

Starając się o odszkodowanie, należy przyłożyć ogromną wagę do gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Każdy dowód może mieć znaczenie i zaważyć na kwocie wypłaconego odszkodowania. Nie warto tego bagatelizować, ponieważ poszkodowani, którzy nie posiadają odpowiednich dowodów, otrzymują bardzo niskie odszkodowania, tym samym będą musieli toczyć spór z ubezpieczycielem lub odwoływać się od jego decyzji. A to spowoduje kolejne opóźnienia w wypłacie odszkodowania.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.13

Czytaj także

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby - dochodzić praw w sądzie?

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby - dochodzić praw w sądzie?

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby to niezwykle ważna kwestia. Została uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 446 i 448,...

Skręcenie kręgosłupa szyjnego - jak... Helpfind - Skręcenie kręgosłupa szyjnego

Skręcenie kręgosłupa szyjnego - jak walczyć o wyższe odszkodowanie

Skręcenie kręgosłupa szyjnego to jedno z najczęstszych obrażeń, jakich doznają Poszkodowani w wypadkach drogowych. Najczęściej dochodzi do niego przy drobnych...

Jak uzyskać odszkodowanie za uraz... Helpfind - Jak uzyskać odszkodowanie za uraz pleców? O co można się ubiegać?

Jak uzyskać odszkodowanie za uraz pleców? O co można się ubiegać?

Gdy ma miejsce uraz pleców osoba poszkodowana może mieć różnego rodzaju dolegliwości, które znacznie mogą wpływać na jej życie codzienne....

Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie Sprawdź,... Helpfind - Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie

Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie. Sprawdź, jak je uzyskać!

Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie z OC sprawcy - oto świadczenie może się starać każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Co zrobić,...