Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca pracownikowi pracodawca

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, ma prawo do wielu świadczeń, które przysługują mu jako osobie poszkodowanej. Oprócz jednorazowego odszkodowania z ZUS ma on prawo również do rekompensaty od pracodawcy.

Czym nazywamy wypadek przy pracy?

Wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną (np. zawalenie się rusztowania na placu budowy na skutek jego wadliwego ustawienia), powodujące uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego lub jego śmierć. Zdarzenie to musi powstać w związku z :

  • wykonywaniem przez pracownika na rzecz pracodawcy zwykłych czynności lub poleceń- wykonywanych nie tylko w miejscu pracy
  • wykonywaniem przez pracownika na rzecz pracodawcy czynności nawet bez wyraźnego polecenia;
  • pozostawaniem przez pracownika do dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a wynikającym ze stosunku pracy, miejscem wykonywania przez niego obowiązków służbowych.

Na jakich zasadach wypłacane jest odszkodowanie

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jeśli w wyniku wypadku doznał on trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwałego uszczerbku na zdrowiu doznaje poszkodowany, jeśli stan jego zdrowia po wypadku nie rokuje poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek to naruszenie czynności organizmu, który powoduje upośledzenie jego sprawności na okres powyżej 6 miesięcy, przy czym stan zdrowia poszkodowanego może ulec poprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tzw. „składki wypadkowej”, określonej w przepisach Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dlatego też, w razie wypadku przy pracy to właśnie ZUS jest zobowiązany do zapłacenia poszkodowanemu jednorazowego odszkodowania i innych świadczeń np. kosztów leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie nie tylko w przypadku uszczerbku na zdrowiu

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS. W tym przypadku poszkodowany składa do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz określenie jego wysokości następuje w drodze decyzji, którą wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość jednorazowego odszkodowania jest ustalana na podstawie orzeczenia lekarskiego, które po zakończeniu leczenia wydaje lekarz orzecznik ZUS. Orzeczenie to określa procentowo stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, a kwota przyznanego świadczenia uzależniona jest od obowiązującej stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Obowiązek wypłaty świadczeń, w tym jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy, ze względu na wspomniany obowiązek odprowadzania przez pracodawcę składek na podstawie ustawy wypadkowej, leży po stronie ZUS. Odpowiedzialność pracodawcy ma w tym przypadku tylko charakter uzupełniający. Pracownik na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo ubiegać się o świadczenia pieniężne w stosunku do pracodawcy tylko w sytuacji, w której ZUS nie pokrył w całości doznanej przez niego szkody i to dopiero po zakończeniu postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Helpfind.pl - Katarzyna Biesiekierska - redaktor

Starszy Doradca Odszkodowawczy Ukończyła studia o kierunku prawo, na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2009r.. zajmuje się kompleksową obsługa i doradztwem w zakresie likwidacji szkód osobowych osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w rolnictwie oraz wypadkach przy pracy.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.33

Czytaj także

Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie... Helpfind - Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie wypadku przy pracy?

Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie wypadku przy pracy?

Jeśli chcesz samodzielnie zgłosić szkodę, musisz wiedzieć co powinno zawierać zgłoszenie wypadku przy pracy. Do wypadków przy pracy dochodzi w...

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Przy wypadku przy pracy osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z...

Karta wypadku przy pracy Kto... Helpfind - Karta wypadku przy pracy, kto może sporządzić ten dokument?

Karta wypadku przy pracy Kto może sporządzić tego typu dokument?

Do wypadków przy pracy dochodzi coraz częściej. Po nim w zakładzie pracy uruchamiane są odpowiednie procedury. Dzięki nim możliwe jest...

Jednorazowe odszkodowanie - kto wypłaca... Helpfind - Jednorazowe odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie - kto wypłaca i kiedy się należy?

Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym z ZUS-u w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy na zasadach określonych w tzw. Ustawie...