Jak ubiegać się o odszkodowanie - rady dla poszkodowanego

Jak ubiegać się o odszkodowanie

od zarządcy drogi?

Uszkodzenie pojazdu po najechaniu na ubytek w nawierzchni to bardzo częste zdarzenie na naszych drogach. Warto mieć świadomość, że za taki incydent może należeć się nam odszkodowanie od zarządcy bądź właściciela drogi.

Podstawa odpowiedzialności

Prawa i obowiązki Poszkodowanego w takim wypadku reguluje kodeks cywilny a dokładnie art. 415 „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jednak na tym nie koniec – art. 6 kc. mówi o tym, że „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. To na Poszkodowanej osobie leży ciężar dowodu, należy więc o tym pamiętać, jeśli decydujemy się na kierowanie roszczeń do podmiotu zobowiązanego i o to jak ubiegać się o odszkodowanie. Winę zarządcy/właściciela drogi trzeba uzasadnić, wskazując łącznie dwa główne dowody:

  • działanie tego podmiotu, bądź brak odpowiedniego działania było przyczyną naszego wypadku
  • istnieje związek przyczynowo skutkowy między naszym wypadkiem a pkt 1.

Powyższe może brzmi niejasno – jednak jest to bardzo prosta zasada, którą łatwo wyjaśnić na przykładzie „dziury w drodze”. Zarządca/właściciel drogi ma obowiązek zadbania o to, aby stan nawierzchni drogi nie stanowił zagrożenia dla jego użytkowników. Jeśli w asfalcie mamy ubytki, które doprowadziły do uszkodzenia naszego pojazdu to sprowadza się do tego, że zarządca nie wywiązał się ze swojego obowiązku – nie podjął działania – i np. nie uzupełnił ubytków. Związek przyczynowo skutkowy jest więc łatwy do wykazania. Przyczyną usterki jest dziura w drodze a skutkiem w takiej sytuacji uszkodzony pojazd.

Po pierwsze - zabezpiecz dowody

Jeśli już wiesz, że po najechaniu na ubytek uszkodziłeś pojazd od razu zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu. Wróć do miejsca zdarzenia – zrób zdjęcie wyrwy i dodatkowe zdjęcie z szerszej perspektyw. Jeśli nie masz świadków zdarzenia, którzy potwierdzą fakt wystąpienia zdarzenia we wskazanym przez nas miejscu - jako potwierdzenie może posłużyć notatka z policji. Kolejnym dowodem w sprawie będzie również fakt zgłoszenia się tego dnia do serwisu, w którym zostanie oceniony rozmiar szkody, sporządzony kosztorys.

Im szybciej zostanie zgłoszona szkoda, tym lepiej. Jeśli do zdarzenia doszło w obszarze miasta – najlepiej od razu wysłać pismo z informacją o zdarzeniu do Urzędu Miasta bądź zarządu dróg danego miasta. Jeśli już zgłosisz szkodę, powinieneś otrzymać odpowiedź z urzędu miasta bądź zarządu dróg o tym, że twoje zgłoszenie zostało przekazane do ubezpieczyciela.

Po drugie- zgłoś sprawę

W trakcie likwidacji szkody, poza tym, że zakład ubezpieczyciel analizuje dokumenty od Ciebie, musi zapoznać się ze stanowiskiem urzędu miasta bądź zarządu dróg. Ubezpieczony również musi dostarczyć wyjaśnienia związane z miejscem zdarzenia. Głównie chodzi o potwierdzenie, że miejsce, na którym doszło do wypadku jest w jego zarządzie, jak często dokonywane są kontrole stanu nawierzchni drogi, jak często są naprawiane ubytki, czy Ubezpieczony był świadomy, że w danym miejscu był ubytek masy bitumicznej itp. Wyjaśnienia Ubezpieczonego są tu kluczowe. Mogą istnieć okoliczności, które pozwolą Ubezpieczonemu i jego Ubezpieczycielowi na uwolnienie się od odpowiedzialności. Sytuacji może być wiele – jednak skupmy się na sytuacji najbardziej pożądanej – gdy wina drugiej strony jest ewidentna.

Jeśli pojazd był naprawiany i przedstawiamy Ubezpieczycielowi rachunki i faktury za naprawę pojazdu – są one weryfikowane pod względem zakresu i cen. W sytuacji, kiedy zgłosiliśmy szkodę na tyle szybko, że samochód jest nadal przed naprawą – spotyka się z nami rzeczoznawca i sporządza kosztorys bądź naprawiamy pojazd w ASO lub innym serwisie i rozliczamy się bezgotówkowo. Postępowanie podobne jak przy szkodach z OC pojazdu.

Co z wypadkami osobowymi?

Sytuacja jest podobna jeśli my jako piesi ulegliśmy wypadkowi na chodniku lub przejściu dla pieszych czy drodze, na której dopuszczony jest ruch pieszych. Do udowodnienia takiego zdarzenia potrzebujemy takich samych dowodów jak przy uszkodzonym samochodzie. Dodatkowo wchodzi w grę dokumentacja medyczna/ karta wyjazdu karetki o ile była na miejscu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu wyrokiem z 14 października 2013r., sygn. IX C 671/11 wskazał, iż "Co do zasady chodnik powinien być równy i tak utrzymany, by nie zmuszał jego uczestników do szczególnej uwagi, czy też ostrożności". Pamiętaj, że w takich sytuacjach zawsze możesz zwrócić się do odpowiedniego pełnomocnika o pomoc. Jeśli masz do czynienia z sytuacją, która sama w sobie jest trudna warto rozważyć przekazanie likwidacji szkody do doświadczonej jednostki.

Helpfind.pl - Maria Maszkiewicz - redaktor

Doradca odszkodowawczy. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako likwidator szkód. Z wykształcenia magister zarządzania ze specjalizacją komunikacja społeczna i PR.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.20

Czytaj także

Odszkodowanie za SPAM - czy... Helpfind - Odszkodowanie za SPAM - czy mogę się ubiegać

Odszkodowanie za SPAM - czy mogę się ubiegać

My, użytkownicy Internetu nie zdajemy sobie sprawy, że możemy uzyskać odszkodowanie za SPAM. Cały proces nie jest skomplikowany, a świadomość...

W jakich sytuacjach ubiegać się... Helpfind - W jakich sytuacjach ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w sklepie

W jakich sytuacjach ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w sklepie

Miałeś poważny wypadek w sklepie? U nas dowiesz się, jak skutecznie uzyskać odszkodowanie za wypadek w sklepie. Na przykład na...

Odszkodowanie po śmierci ojca -... Helpfind - Odszkodowanie po śmierci ojca

Odszkodowanie po śmierci ojca - kiedy i jak dzieci mogą się ubiegać?

Śmierć jednego z rodziców jest wydarzeniem niezwykle trudnym i dramatycznym dla dzieci zmarłego. Dlatego odszkodowanie po śmierci ojca powinno pomóc...

Jak uzyskać odszkodowanie za uraz... Helpfind - Jak uzyskać odszkodowanie za uraz pleców? O co można się ubiegać?

Jak uzyskać odszkodowanie za uraz pleców? O co można się ubiegać?

Gdy ma miejsce uraz pleców osoba poszkodowana może mieć różnego rodzaju dolegliwości, które znacznie mogą wpływać na jej życie codzienne....