Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy - porady i wskazówki

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy

Wypadek w pracy jest bardzo stresującym wydarzeniem. Często niesie też za sobą bardzo poważne konsekwencje. Wielu pracowników nie wie, jak sobie radzić z tym problemem. Tymczasem każdemu poszkodowanemu pracownikowi należy się odszkodowanie. Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy

W polskim prawie dośc jasno są określone zasady, na których pokrzywdzeni mogą domagać się odszkodowań i innych świadczeń. Tak samo jest w przypadku wypadków w pracy. Tutaj sytuacja jest szczególna, ponieważ pracownik może starać się o odszkodowanie z dwóch źródeł:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Ubezpieczenie OC pracodawcy

Niestety, ubezpieczenie OC zakładu pracy nie jest obowiązkowe. To sprawia, że w niektórych przypadkach odszkodowanie za wypadek przy pracy może być trudniejsze do uzyskania. Konieczne jest wtedy udowodnienie, że wypadek wydarzył się z winy pracodawcy. Tylko w niektórych przypadkach odpowiedzialność zakładu pracy kształtuje się na zasadzie ryzyka.

Należy też zwrócić uwagę, że odszkodowanie z OC jest - w pewnym sensie - odszkodowaniem uzupełniającym. Można go bowiem dochodzić tylko w przypadku, gdy odszkodowanie z ZUS-u nie wystarcza na leczenie i inne wydatki.

Procedury powypadkowe

Zaraz po wypadku miejsce zdarzenia powinno zostać zabezpieczone i odizolowane. Niekiedy konieczne jest także unieruchomienie maszyn, czy innych stanowisk pracy. Ułatwi to ustalenie okoliczności wypadku w dalszym postępowaniu.

Następnym krokiem zgłoszenie wypadku pracodawcy. Najczęściej dokonują tego sami poszkodowani pracownicy lub ich bezpośredni przełożeni. Po tym powoływany jest zespół, którego celem jest badanie wypadku. Na podstawie obowiązujących przepisów ustala też, czy dane zdarzenie można zaklasyfikować jako wypadek przy pracy.

Praca zespołu powypadkowego jest bardzo drobiazgowa. Prowadzone są oględziny miejsca wypadku. Badane są także elementy, które bezpośrednio doprowadziły do wypadku, np.: maszyny. Zespół zbiera także zeznania świadków wypadku.

Wszystko to ma doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. A w następstwie ustalenia ewentualnej winy.

Maksymalnie po dwóch tygodniach od zgłoszenia sporządzany jest raport powypadkowy. Jest on bardzo ważny w dalszym ubieganiu się o odszkodowanie.

Zgłoszenie do ubezpieczyciela

Najpierw osobiście musisz złożyć odpowiedni wniosek w miejscowym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Wśród dokumentów musi znaleźć się zwolnienie lekarskie i protokół powypadkowy. Wielu poszkodowanych pyta, jak ZUS uznaje wypadek przy pracy. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie prowadzi własnego dochodzenia w tym zakresie. Uznaje on protokół powypadkowy i stanowisko pracodawcy za wystarczające potwierdzenie zdarzenia. W zależności od uszczerbku na zdrowiu, należy Ci się odszkodowanie, zasiłek chorobowy, a nawet renta.

Dopiero następnym krokiem jest staranie się o odszkodowanie we własnym zakładzie pracy. Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy? Zakład pracy w takiej sytuacji powinien udostępnić dane ubezpieczyciela, a także polisy. Masz również wgląd do protokołu powypadkowego. Dokument ten również jest dołączony do wniosku o odszkodowanie.

W dokumentach przesyłanych ubezpieczycielowi powinna znajdować się też Twoja dokumentacja medyczna. Może to być kopia karty pacjenta, wypis ze szpitala, orzeczenie komisji lekarskiej i inne dokumenty potwierdzające Twój rzeczywisty stan zdrowia.

Jeżeli poniosłeś koszta związane z leczeniem, możesz dołączyć faktury i rachunki.

Odpowiedzialność pracodawcy

W przypadku świadczeń z ZUS-u wystarczy jedynie udowodnić niezdolność do pracy. Podstawą jest tu więc zwolnienie lekarskie. W przypadku odszkodowania od zakładu pracy sprawa nieco się komplikuje. Jak pokrzywdzony musisz udowodnić, że wypadek:

 • był efektem zaniedbań lub działań pracodawcy

 • miał bezpośredni związek z pracą i wykonywanymi obowiązkami.

Do zdarzenia nie zawsze musi dochodzić w Twoim miejscu pracy. Jeżeli jesteś poza firmą, a wypadek ma związek z Twoimi obowiązkami lub poleceniami przełożonych, to wciąż jest mowa o wypadku w pracy.

Najczęstszymi przypadkami, w których dochodzi do wypadków z winy pracodawcy, są:

 • brak przeszkolenia pracownika

 • brak niezbędnych zabezpieczeń

 • nadmiernie wyeksploatowane maszyny i ich zły stan techniczny

 • nieprzestrzeganie norm pracowniczych

Nie zawsze musisz udowadniać winę pracodawcy, aby móc uzyskać od niego odszkodowanie. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa wprowadzone w ruch za pomocą sił przyrody. Mogą to być:

 • zakłady komunikacyjne,

 • fabryki i huty

 • przedsiębiorstwa rolne

 • spółki energetyczne

 • firmy zajmujące się wydobyciem.

Działa wtedy zasada ryzyka, co sprawia, że ewentualność wypadku jest niejako wpisana w ryzyko prowadzenia danej działalności gospodarczej.

Jak możesz więc zauważyć, ubieganie się o odszkodowanie po wypadku w pracy wiąże się zawsze z dodatkowymi formalnościami. Są one jednak ograniczone do minimum. W przypadku pracownika ogranicza się to jedynie do złożenia uzyskanej dokumentacji. W drugim przypadku zwykle to firma, w której doszło do wypadku, przejmuje na siebie całą procedurę.

Czasami jednak dochodzi do poważnych utrudnień. Czasami pracodawca nie chce jednak przejąć odpowiedzialności za to, co się stało. Może też dojść do innych komplikacji, jak np.: zaniżone odszkodowanie. W takich sytuacjach sprawy często są kierowane do sądu bądź poszkodowani szukają pomocy w kancelariach prawniczych i odszkodowawczych.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie po wypadku w pracy... Helpfind - Odszkodowanie po wypadku w pracy

Odszkodowanie po wypadku w pracy ile uzyska poszkodowany?

Odszkodowanie po wypadku w pracy. Zwykle wiąże się z leczeniem i innymi dodatkowymi wydatkami. Pomóc tu może odszkodowanie z ZUS...

Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie... Helpfind - Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie wypadku przy pracy?

Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie wypadku przy pracy?

Jeśli chcesz samodzielnie zgłosić szkodę, musisz wiedzieć co powinno zawierać zgłoszenie wypadku przy pracy. Do wypadków przy pracy dochodzi w...

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Przy wypadku przy pracy osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z...

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS oraz pracodawca. Poszkodowany musi jedynie pamiętać o niezbędnych dokumentach, które będą...