Odszkodowanie w Niemczech i procedury z tym związane

Jak uzyskać odszkodowanie w Niemczech i komu się należy?

O odszkodowanie za zdarzenia drogowe na terenie Niemiec, podobnie jak w Polsce możesz ubiegać się, gdy w wyniku kolizji czy też wypadku spowodowanego przez innego kierowcę, doznałeś obrażeń ciała lub poniosłeś szkodę na pojeździe.

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd

Kwestia praw i obowiązków poszkodowanego określona została szczegółowo przez przepisy niemieckiego prawa cywilnego. Poniżej wskazujemy, jakie roszczenia przysługują Ci w przypadku, gdy zostałeś poszkodowany przez kierującego pojazdem zarejestrowanym na terenie Niemiec.

Gdy w wyniku kolizji czy też wypadku doszło do uszkodzenia Twojego pojazdu, masz prawo ubiegać się o należne odszkodowanie. Przede wszystkim przysługuje Ci zwrot kosztów naprawy pojazdu. Wysokość odszkodowania w tym przypadku wyliczana jest na podstawie sporządzonego przez Ubezpieczyciela kosztorysu naprawy lub też ze względu na faktycznie poniesione koszty.

O formie dokonania rozliczenia decyduje sam Poszkodowany. Warto pamiętać, że w przypadku dokonania szacunkowego kosztorysu odszkodowanie wypłacane jest zawsze w kwotach netto, albowiem zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, odszkodowanie w Niemczech zwyczajowo nie obejmuje podatków. Jeśli zdecydujesz się na zwrot faktycznie poniesionych kosztów naprawy -zachowaj wszystkie paragony, rachunki oraz faktury potwierdzające koszty zakupionych części, oraz wykonania naprawy.

W przypadku szkody całkowitej (tj. gdy koszty naprawy przewyższają 130% wartości rynkowej pojazdu), możesz uzyskać odszkodowanie w Niemczech w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną rynkową pojazdu sprzed wypadku a wartością wraku. W takim przypadku uszkodzony pojazd pozostaje do Twojej dyspozycji – możesz go sprzedać.

Odszkodowanie za pozbawienia możliwości korzystania z pojazdu

Powyższe odszkodowanie należy utożsamiać z polskim odszkodowaniem za najem pojazdu zastępczego. Zwrotu kosztów z tego tytułu możesz ubiegać się od dnia, w którym zostałeś pozbawiony możliwości użytkowania pojazdu (tj. od dnia wypadku), do dnia zakończenia naprawy lub zakupu nowego samochodu. Wysokość dziennej stawki najmu uzależniona jest od modelu uszkodzonego pojazdu i ustalana na podstawie stosowanego powszechnie przez Ubezpieczyciela tabeli.

Jeśli na skutek wypadku zmuszony będziesz skorzystać z usług rzeczoznawcy celem ustalenia dokładnego zakresu powstałych uszkodzeń, a także kosztów ich naprawy, możesz wnosić również o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Poszkodowani w przypadku wypadku na terenie Niemiec mają bowiem prawo skorzystać z usług niezależnego eksperta – rzeczoznawcy samochodowego, który sporządzi rzetelną opinię.

Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała lub urazu psychicznego, możesz starać się o odszkodowanie z polisy OC pojazdu sprawcy. Roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego – tj. Ubezpieczyciela pojazdu sprawcy zdarzenia.

Zwrot kosztów leczenia

Odniesione w wyniku wypadku obrażenia często wiążą się z koniecznością podjęcia długotrwałego i niekiedy również kosztownego procesu leczenia, czy też rehabilitacji, pozwalającej na powrót do zdrowia i pełnej sprawności sprzed wypadku. W takim przypadku możesz ubiegać się również o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Warto pamiętać, że zwrotowi podlegają nie tylko koszty zakupu lekarstw, materiałów opatrunkowych czy rehabilitacji, ale również prywatnych wizyt lekarskich, wykonania niezbędnych badań, czy też zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Zdarza się, że na skutek wypadku i doznanych obrażeń, poszkodowany zmuszony jest podjąć leczenie wymagające jednoczesnego przebywania na zwolnieniu chorobowym. Najczęściej taka przerwa w wykonywaniu pracy wiąże się także z utratą dochodu. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zwykle w trakcie przebywania na zwolnieniu chorobowym wypłacane jest nam jedynie 80% wynagrodzenia –w takim przypadku możesz wystąpić o zwrot utraconej części dochodu, jak również należnych premii. Gdy prowadzisz własną działalność, wyliczenie utraconych korzyści bywa bardziej skomplikowane, aczkolwiek jeśli należycie je udokumentujesz – nie powinno być problemy z uzyskaniem ich zwrotu.

Jeżeli w wyniku wypadku utraciłeś najbliższego członka rodziny, możesz starać się również o zwrot kosztów pogrzebu oraz przyznanie renty.

Gdzie zgłosić szkodę?

W przypadku zajścia zdarzenia drogowego, w którym sprawca poruszał się pojazdem ubezpieczonym na terenie Niemiec, szkodę najlepiej zgłosić bezpośrednio do niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeń, które wystawiło polisę OC dla danego pojazdu. Większość zagranicznych Ubezpieczycieli posiada jednak na terenie Polski swoje przedstawicielstwa. W takim przypadku możesz zgłosić roszczenia do zagranicznego podmiotu przez polskiego reprezentanta. Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego w taki sposób co prawda zwykle trwa dłużej, aczkolwiek jest zdecydowanie bardziej przystępne. Nie wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy, komunikowania się w języku obcym czy też korzystania z pomocy tłumacza.

Odpowiedniego przedstawiciela najprościej wyszukasz przy pomocy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zamieszczony na stronie internetowej PBUK formularz pozwala w kilku krokach zidentyfikować właściwy podmiot, do którego możesz skierować roszczenia. O pomoc w likwidacji szkody zagranicznej ostatecznie możesz zgłosić się również bezpośrednio do PBUK (Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) –o ile zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeń nie posiada swojego przedstawicielstwa na terenie Polski.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.63

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile Ci się należy za złamania

Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile Ci się należy za złamania

Wiele osób obawia się kłopotów po kolizji. Trudną kwestią jest odszkodowanie za wypadek samochodowy ile się należy za obrażenia. To...

Dziedziczenie środków z OFE komu... Helpfind - Dziedziczenie środków z OFE komu przysługują?

Dziedziczenie środków z OFE komu przysługują?

Warto wiedzieć, komu przysługuje dziedziczenie środków z OFE. Oraz kiedy wystąpić o ich przyznanie. Procedura ta opiera się na jasnych...

Subkonto zus dziedziczenie komu i... Helpfind - Subkonto zus dziedziczenie

Subkonto zus dziedziczenie komu i co się należy?

Na pewno słyszałeś czym jest subkonto zus dziedziczenie też tu zachodzi. Sprawdź, komu przysługują środki po zmarłym i jak się...

Komu przysługuje i ile wynosi... Helpfind - Komu przysługuje i ile wynosi renta wypadkowa ZUS?

Komu przysługuje i ile wynosi renta wypadkowa ZUS? Jak ją otrzymać?

Osobie, która uległa wypadkowi w pracy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy, potocznie zwana jako renta wypadkowa. Dowiedz się,...