jak uzyskać odszkodowanie z oc sprawcy podczas pobytu w szpitalu

Jak uzyskać odszkodowanie z oc sprawcy

podczas hospitalizacji

Obrażenia po wypadku często wiążą z hospitalizacją i długim leczeniem. Dochodzą do tego także rosnące koszta. Czy w takim przypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie? Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy w takiej sytuacji?

Uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym wiąże się niestety z poniesieniem pewnego uszczerbku na zdrowiu. Nawet doznanie lekkich obrażeń ciała skutkuje wizytą w szpitalu, w którym poszkodowany musi przebywać przez minimum 1 dzień. Poszkodowany w takiej sytuacji również może dochodzić różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych, jak:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

 • zwrot kosztów leczenia,

 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych

 • zwrot kosztów opieki osób trzecich.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę stanowi rekompensatę przeżyć, które towarzyszyły osobie poszkodowanej podczas hospitalizacji. Jest to roszczenie, które ma za zadanie zrekompensowanie powstałej szkody niemajątkowej poprzez wyrównanie ujemnych przeżyć towarzyszących cierpieniom fizycznym i psychicznym poszkodowanemu, który w wyniku wypadku doznał poważnych obrażeń ciała. Ponadto należy zaznaczyć, że zadośćuczynienie jest wartością pieniężną, której wysokość ustala się na podstawie wielu czynników, takich jak:

 • okres przeprowadzonego leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, dochodzenia do sprawności,

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, w którego skład wchodzi m.in. stopień kalectwa, oszpecenia, ograniczenia ruchowe,

 • wiek poszkodowanego,

 • płeć poszkodowanego,

 • możliwość przystosowania się poszkodowanego do życia po wypadku.

Wysokość zadośćuczynienia powinna być więc adekwatna w stosunku do doznanej krzywdy. Zakład ubezpieczeń przy ustalaniu kwoty pieniężnej powinien ponadto uwzględniać następstwa, jakie powstają na przyszłość w związku z doznanymi obrażeniami ciała.

Należy również pamiętać, że przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia brane jest pod uwagę wykształcenie osoby poddającej się hospitalizacji oraz wykonywany zawód. Przykładowo dla zawodowej modelki blizny, jakie na skutek wypadku powstały na twarzy są znacznie większą krzywdą niż dla osoby, która zawodowo nie zajmuje się modelingiem. Tak samo utrata palców dla pianisty będzie większą szkodą niż dla wokalisty zespołu rockowego, który operuje samym głosem.

Koszty dojazdów do placówek medycznych oraz koszty leczenia

Częsta hospitalizacja wymaga regularnych dojazdów do placówek medycznych. Poszkodowany również może starać się o zwrot powstałych kosztów. Oblicza się poprzez pomnożenie łącznego dystansu przejechanych kilometrów do placówki medycznej przez tzw. kilometrówkę (np.: dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 900 cm3 wynosi ona 0,8358). Warto wspomnieć, że sam rachunek bądź faktura za zakup paliwa nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów dojazdów.

Długa hospitalizacja związana z ciężkimi obrażeniami ciała niesie za sobą konieczność ponoszenia wielu kosztów. Przykładowo mogą to być koszta:

 • zakupu leków i preparatów,

 • sprzętu ortopedycznego,

 • zakupu kul,

 • przebytych zabiegów rehabilitacyjnych.

Osoba poszkodowana starająca się o zwrot tych kosztów powinna je starannie udokumentować poprzez przedstawienie odpowiednich rachunków, faktur, paragonów.

W tym miejscu należy zaznaczyć stanowisko Sądu Najwyższego z 2016 r. dotyczące zwrotu kosztów leczenia z OC sprawcy, które zostały poniesione w ramach prywatnego leczenia. Przed wydaniem tego orzeczenia praktyka ubezpieczyciela polegała na tym, że koszty leczenia były zwracane tylko w sytuacji, gdy leczenie podjęte było w NFZ.

Aby liczyć na zwrot kosztów leczenia prywatnego poszkodowany musiał przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o długim oczekiwaniu na świadczenie zdrowotne w ramach NFZ. Obecnie osoba poszkodowana może liczyć na zwrot z ubezpieczenia OC sprawcy poniesionych kosztów leczenia prywatnego i rehabilitacji, jeżeli tylko udowodni, że leczenie było uzasadnione i celowe.

Koszty opieki osób trzecich

W przypadku bardzo poważnych obrażeń ciała, jak np. złamania nóg, czy miednicy poszkodowany przechodzi bardzo długą hospitalizację. W takich sytuacjach osoba poszkodowana ma trudności z wykonywaniem podstawowych czynności i często potrzebuje opieki innych osób. Taka opieka polega m.in. na ubieraniu osoby poszkodowanej, pomocy w utrzymaniu higieny, czy robieniu zakupów.

Warto podkreślić, że zwrot kosztów opieki osób trzecich należy się osobom poszkodowanym, nawet jeśli takich kosztów w rzeczywistości nie poniosły. O zasadności zwrotu takich kosztów decyduje rodzaj doznanego urazu.

Jeżeli jednak charakter doznanych obrażeń ciała wymaga konieczności sprawowania opieki np. przez wykwalifikowaną pielęgniarkę to jako dowód na poniesienie kosztów należy przedstawić fakturę lub rachunek za jej usługi.

Podsumowując, osoba poszkodowana już w trakcie hospitalizacji ma możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z OC komunikacyjnego pojazdu sprawcy wypadku komunikacyjnego. Należy pamiętać, aby w trakcie hospitalizacji gromadzić wszystkie rachunki i faktury za poniesione koszty leczenia, spisywać daty dojazdów do placówek medycznych oraz długość pokonanych kilometrów, a także rzetelnie zbierać dokumentację medyczną. Jeżeli proces hospitalizacji zostanie rzetelnie udokumentowany to możemy liczyć na bezproblemowe uzyskanie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Helpfind.pl - Krystian Kałuża - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.33

Czytaj także

Jak odzyskać odszkodowanie z OC... Helpfind - Jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Dowiedz się!

Jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Dowiedz się!

Po kolizji będziemy chcieli domagać się żeby zostało nam wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. Warto wiedzieć, jak szybko możemy...

Odszkodowanie od sprawcy wypadku Jak... Helpfind - Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku. Jak się starać o odszkodowanie?

Gdy jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym należy nam się odszkodowanie od sprawcy wypadku. Bez względu na to, jakiego uszkodzenia doznaliśmy.

Wypadek odszkodowanie co można uzyskać... Helpfind - Wypadek odszkodowanie

Wypadek odszkodowanie co można uzyskać z oc sprawcy

Wypadek odszkodowanie a OC sprawcy Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi OC komunikacyjne ma charakter obowiązkowy. Tym samym oznacza to, że...

Szkoda z oc sprawcy -... Helpfind - Szkoda z oc sprawcy

Szkoda z oc sprawcy - jak o odszkodowanie może starać się pieszy?

Szkoda z oc sprawcy może w znaczny sposób wpłynąć na wypłacone odszkodowanie dla poszkodowanego pieszego. Osoba poszkodowana, która została potrącona...