pobyt w szpitalu

Jakie możesz uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Konieczność trafienia na oddział szpitalny jest bardzo stresującą sytuacją. Po wyjściu często jest konieczne dalsze leczenie lub rehabilitacja. W niektórych przypadkach możesz uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Kiedy jest to możliwe?

Do szpitala możesz trafić z wielu różnych powodów. Najczęściej są to przypadki choroby lub zaplanowanego wcześniej zabiegu. Wiele osób to jednak poszkodowani, którzy trafiają do szpitala w następstwie nagłego wypadku. Są to różne sytuacje, a możliwość odszkodowania zależy od różnych okoliczności. To oznacza, że nie każdy może uzyskać odszkodowanie po trafieniu do szpitala.

Pobyt w szpitalu — odszkodowanie z OC

Możesz uzyskać odszkodowanie, gdy trafiłeś do szpitala po wypadku spowodowanym przez osobę trzecią. Warunkiem jest tu jednak posiadanie przez nią polisy OC — taką, jak posiadają kierowcy lub rolnicy.

Warto jednak zauważyć, że nie jest to odszkodowanie za sam pobyt w szpitalu. Odszkodowanie otrzymujesz z powodu odniesionych obrażeń. To oznacza, że otrzymasz odszkodowanie zarówno, gdy zostaniesz przyjęty na oddział, jak i w przypadku, gdy chirurg zszyje Twoją ranę na SOR-ze.

Aby uzyskać takie odszkodowanie powypadkowe, powinieneś zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy — możesz tego dokonać już po wypisie ze szpitala. Zakładowi ubezpieczeń powinieneś dostarczyć takie informacje jak:

 • Dane Twoje i Twojego pojazdu

 • Dane sprawcy

 • Numer polisy

 • Okoliczności wypadku

Powinieneś także dostarczyć dokumenty medyczne związane z wypadkiem oraz notatkę policyjną. W niektórych przypadkach konieczny może być także wyrok sądowy — gdy tylko w taki sposób można ustalić sprawcę, a tym samym odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel na podstawie dostarczonych dokumentów medycznych ocenia uszczerbek na zdrowiu. Jego wielkość zależy od doznanych obrażeń oraz ich skutków.

Uszczerbek na zdrowiu określany jest w procentach. Za każdy procent przyznawana jest ściśle określona kwota. Stanowi ona jednak tylko podstawę do wypłaty całego odszkodowania. Ubezpieczyciel zwraca także uwagę na:

 • uciążliwość leczenia i rehabilitacji

 • wpływ urazu na dalsze życie poszkodowanego

Ubezpieczyciel zwykle opiera się na samych dokumentach. Poszkodowany może jednak — w ramach odwołania — poprosić o komisję naoczną. Wówczas lekarz osobiście Cię przebada i przeprowadzi z Tobą wywiad, przez co ocena ubezpieczyciela będzie dokładniejsza. To sprawia, że masz większą szansę na uzyskanie wyższego odszkodowania.

Świadczenia za pobyt w szpitalu po wypadku w pracy

Odszkodowanie możesz uzyskać, gdy przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek w pracy. Nie musisz być tutaj dodatkowo ubezpieczony. Odszkodowanie uzyskasz zawsze wtedy, gdy:

 • do wypadku doszło z winy pracodawcy, np.: w wyniku zaniedbania

 • wypadek spowodował inny pracownik

Jeżeli wypadek jest na tyle ciężki, że trafisz na oddział szpitalny lub SOR należy Ci się kilka świadczeń. Podstawowym jest oczywiście odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. W zależności jednak od obrażeń możesz uzyskać także inne świadczenia.

Możesz uzyskać zasiłek chorobowy, jeżeli przebywasz na zwolnieniu chorobowym dłużej, niż 30 dni. Jeżeli nie odzyskasz sprawności do 184 dni od dnia rozpoczęcia zwolnienia — możesz uzyskać rentę.

Wszystkie te świadczenia uzyskasz, składając do ZUS-u stosowne wnioski. W przypadku uszczerbku na zdrowiu do wniosku musisz dołączyć:

 • druk OL-9, który uzupełnia Twój lekarz prowadzący

 • protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę

 • Twój dokument tożsamości — np.: dowód osobisty

Dokumenty też należy przekazać do najbliższego oddziału ZUS. Ten wyznaczy termin komisji lekarskiej. Następnie w ciągu 30 dni od jej przeprowadzenia wyda decyzję o odszkodowaniu.

Możliwy jest pobyt szpitalu kiedy nie posiadasz umowy o pracę. Wówczas Twój pracodawca musi przygtwać kartę wypadku, zamiast protokołu. Reszta procedur jest taka sama.

Możesz także uzyskać odszkodowanie od samego pracodawcy. Możliwe to jest jednak tylko w przypadku, gdy to pracodawca odpowiada za wypadek. Wówczas powinien on podać dane ubezpieczyciela, a także numer swojej polisy.

Wówczas powinieneś zgłosić szkodę właśnie do zakładu ubezpieczeń. Następnie przekazujesz dokładnie te same dokumenty, które wcześniej dostarczyłeś do ZUS-u. Powinieneś także przekazać całą dokumentację medyczną. Na jej podstawie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Możliwe są także inne świadczenia (niezależne od świadczeń ZUS) Przykładowo, możesz także uzyskać rentę, nawet gdy pobierasz takie świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taka renta należy Ci się nie tylko z tytułu niezdolności do pracy, ale także, gdy:

 • Masz zwiększone potrzeby

 • Musisz się przekwalifikować

Możesz uzyskać także zadośćuczynienie, które zrekompensuje Ci cierpienia związane z wypadkiem, a także wszelkie skutki wypadku, które będziesz odczuwał jeszcze dłuższy czas, np.: w przypadku choroby powypadkowej.

Pobyt w szpitalu — polisa własna

Znacznie szersze możliwości w tym przypadku proponuje ubezpieczenie szpitalne, będące najczęściej częścią polisy NNW. Możesz uzyskać wieć odszkodowanie za pobyt w szpitalu kiedy posiadasz dodatkową, dobrowolną polisę.

Odszkodowanie możesz uzyskać, w przypadku, gdy wypadek był niezależny od Ciebie i spowodowała go osoba trzecia. Tego typu odszkodowanie uwzględnia najczęściej wszelkie wydatki związane z leczeniem, nie tylko w szpitalu, ale także po wyjściu. Należą do nich:

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

 • zwrot kosztów zakupu leków i środków opatrunkowych czy ortopedycznych

 • zasiłek szpitalny

Pamiętaj jednak, że wysokość odszkodowania zależy tu od wariantu polisy, jaką zawarłeś, a nie od wielkości uszczerbku. Nie zawsze otrzymasz pełny zwrot. Także nie wszystkie koszty mogą zostać pokryte. To umowa między Tobą, a ubezpieczyciel określa, jakie dokładnie możesz uzyskać świadczenia.

Występują także obostrzenia. Niektóre nie uwzględniają planowego leczenia, inne nie obejmują przypadków, gdy sam jesteś sprawcą wypadku. W niektórych polisach wskazane jest także, ile powinien trwać pobyt w szpitalu, np.: nie więcej, niż 4 dni. Uwzględnione mogą być tylko określone rodzaje leczenia lub tylko niektóre choroby. Np.: część ubezpieczycieli proponuje osobną polisy w przypadku nowotworów.

Należy też pamiętać o okresie karencji. Jest to okres po zawarciu polisy, w trakcie którego ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, nawet jeżeli jest ono zasadne.

Jak możesz zauważyć, między odszkodowaniem z OC a odszkodowaniem z własnej polisy NNW są zasadnicze różnice. Odszkodowanie z OC uzyskasz, gdy trafisz do szpitala w wyniku wypadku. Wówczas ubezpieczyciel sprawcy wypłaci odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także zwróci wszystkie zasadne koszty związane z leczeniem powypadkowym.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku polisy NNW. Warunki, w jakich otrzymasz odszkodowanie, są ściśle określone w OWU. Możesz uzyskać więc odszkodowanie nie tylko po wypadku. Musisz się jednak liczyć z faktem, że nie w każdej sytuacji otrzymasz odszkodowanie lub nie będzie ono pokrywać wszystkich kosztów.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek Sprawdź, ile... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek

Odszkodowanie za wypadek Sprawdź, ile możesz dostać

Wypadek drogowy niesie za sobą wiele zmartwień i problemów. Jednym z nich jest odszkodowanie za wypadek. Jak sprawdzić właściwą kwotę?...

Złamane żebro odszkodowanie należne po... Helpfind - Złamane żebro odszkodowanie należne po pobycie w szpitalu

Złamane żebro odszkodowanie należne po pobycie w szpitalu

Podstawą do uzyskania za złamane żebro odszkodowanie jest należyte udokumentowanie swoich roszczeń. Przed zgłoszeniem szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń, zgodnie...

Odszkodowanie wypadek co możesz po... Helpfind - Odszkodowanie wypadek

Odszkodowanie wypadek co możesz po nim uzyskać

Oznacza to, że poszkodowany otrzymuje odszkodowanie wypadek dla nas nie staje się jeszcze większym obciążeniem. Żeby domagać się odszkodowania z...

Odszkodowanie za opóźniony lot Sprawdź,... Helpfind - Odszkodowanie za opóźniony lot.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Sprawdź, ile Ty możesz otrzymać!

Podróżowałeś samolotem, a jego opóźnienie wyniosło co najmniej 3 godziny? Należy Ci się odszkodowanie za opóźniony lot. Dowiedz się, jak...