Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby pomoże przetrwać cierpienie i ból

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Pomimo poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, nadal codziennie ginie średnio 8 osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Nagła, niespodziewana utrata bliskiej osoby to bolesne doświadczenie psychiczne, które często wpływa na dalsze życie rodziny. Niewielu członków ofiar wypadków komunikacyjnych zdaje sobie sprawę, że może uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby z OC sprawcy. Jeszcze mniejsze jest grono osób, które wiedzą, jaka należy im się kwota za śmierć osoby bliskiej.

W jakich przypadkach zostaje przyznane zadośćuczynienie?

Zgodnie z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Roszczenia wynikłe z art. 446 § 4 k.c. mają zastosowanie do wypadków, które powstały po dniu 02.08.2008 r. W przypadku zdarzeń, które zaistniały przed 02.08.2008r., zadośćuczynienia można dochodzić na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c., w przypadku gdy na skutek śmierci osoby bliskiej doszło do naruszenia dobra osobistego w postaci szczególnej więzi rodzinnej.

Obecnie kwoty świadczeń tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej nie są w żaden sposób taryfikowane czy sztywno ustalone. Nie obowiązuje obecnie mechanizm obliczania wysokości zadośćuczynienia, np. w formie tabel. Na wysokość świadczenia, zgodnie z orzecznictwem sądów, wpływać powinna bliskość relacji osoby dochodzącej roszczeń z osobą zmarłą, długotrwałość cierpienia, a także stopień krzywdy spowodowanej śmiercią poszkodowanego. Ze względu na uznaniowość świadczenia ubezpieczyciele często wypłacają uprawnionym zaniżone kwoty albo bezzasadnie odmawiają wypłaty zadośćuczynienia.

Ile może otrzymać rodzina

Przykładowe kwoty świadczeń tytułem zadośćuczynienia wypłacane przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym na rzecz rodzica po śmierci dziecka to 10000,00zł - 30000,00zł, gdy tymczasem średnia kwota świadczeń zasądzanego przez sądy wynosi 70000,00zł.  W przypadku roszczeń dziecka po śmierci rodzica ubezpieczyciele wypłacają średnio kwoty 10000,00zł - 30000,00zł, natomiast średnia kwota świadczeń zasądzanych przez sądy wynosi 75000,00zł.

Kwoty świadczeń tytułem zadośćuczynienia wypłacane przez ubezpieczyciela na rzecz małżonka to 15000,00zł - 40000,00zł, natomiast średnia kwota świadczeń zasądzanego przez sądy wynosi 75000,00zł. Przykładowe kwoty świadczeń tytułem zadośćuczynienia wypłacane przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym na rzecz rodzeństwa to 1000,00zł - 15000,00zł, gdy tymczasem średnia kwota świadczeń zasądzanego przez sądy wynosi 30000,00zł.  Zaznaczyć należy, że w przypadku rodzeństwa uprawnieni często spotykają się z odmową wypłaty zadośćuczynienia.

Z pomocą członkom rodzin ofiar wypadków przychodzą kancelarie odszkodowawcze, które dzięki swojemu doświadczeniu potrafią walczyć z ubezpieczycielem o odpowiednio wysokie zadośćuczynienie, nierzadko na drodze postępowania sądowego.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Wyższe Odszkodowanie

pobierz
za darmo

Przewodnik