kara za brak oc - co grozi kierowcom?

Kara za brak OC w 2019. Co grozi nieubezpieczonym kierowcom?

Brak polisy to nie tylko wysoka kara za brak OC. To także możliwość regresu ubezpieczeniowego, co może się wiązać z bardzo wysokimi kosztami. Co grozi nieubezpieczonym kierowcom?

Po co kierowcom OC? Wielu z nich wie, że jest to ubezpieczenie, które działa podczas wypadku. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak dokładnie działa tego typu ubezpieczenie. Warto więc przypomnieć. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma chronić ofiary przed skutkami wypadku. Dzięki niemu poszkodowani mogą otrzymać odszkodowanie pokrywające koszty naprawy samochodu, czy koszty leczenia.

Polisa OC nie chroni sprawcy wypadku i musi on pokryć koszty szkód w swoim pojeździe z własnych pieniędzy. Mimo wszystko, w pewnym sensie, polisa chroni także sprawcę. Dzięki niej nie ponosi on niekiedy ogromnych kosztów składających się na odszkodowanie. Ponosi jedynie koszty składek OC.

Mimo tego, wielu kierowców, z różnych powodów, nie opłaca polisy OC. Najczęstszymi przyczynami są:

 • Wygaśnięcie polisy po minięciu okresu na który była wykupiona i brak nowej polisy

Nowi właściciele często zapominają, że polisa jest aktualna do wskazanej w niej daty. Po tym terminie nie odnawia się automatycznie, jeżeli wcześniej wykupił ją poprzedni właściciel pojazdu.

 • Brak polisy dla niesprawnego lub nieużywanego samochodu

Wielu kierowców jest przekonanych, że jeżeli samochód nie jeździ po drogach — polisa OC nie jest konieczna. Tymczasem każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać ubezpieczenie, bez względu na jego użytkowanie, czy stan techniczny.

 • Wygaśnięcie polisy po braku opłat

Jeżeli kierowca nie opłaci składki, ochrona ubezpieczeniowa wciąż trwa. Ale kończy się wraz z dniem wygaśnięcia ubezpieczenia. Ta bowiem w takiej sytuacji nie odnawia się automatycznie.

 • Brak środków na ubezpieczenie

Niektórzy kierowcy nie mają środków na kupno OC, w związku z tym decydują się na jazdę nieubezpieczonym pojazdem.

 • Opóźnienie w zawarciu umowy OC

Kierowcy nie zawsze wiedzą, kiedy należy kupić obowiązkową polisę. Robią to już po otrzymaniu tablic rejestracyjnych i wprowadzeniu samochodu do ruchu drogowego. Tymczasem samochód należy ubezpieczyć najpóźniej w dniu otrzymania tablic rejestracyjnych.

Jak widać więc, za brak opłat najczęściej odpowiada brak wiedzy, czy zwykłe zapominalstwo. To nie może służyć jako wyjaśnienie i kierowcy mogą płacić wysokie kary. Jakie dokładnie?

Jakie kary za brak OC?

Kary zależą od okresu, w jakim kierowca nie opłacał składek, oraz rodzaju pojazdu.

W przypadku samochodu osobowego kary wynoszą:

 • 900 złotych za brak OC do 3 dni
 • 2 250 zł za brak polisy w ciągu 4-14 dni
 • 4500 za brak ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni

Tak wysokie kary ustalane są na podstawie wysokości płacy minimalnej w danym roku. W roku 2019 płaca minimalna to 2250 zł brutto.

Warto zwrócić uwagę, że kara naliczana jest przez UFG tylko za rok kontoli. Jeżeli więc UFG wystawi wezwanie do zapłaty kary w 2019, kierowca nie płacił składek także w latach 2018 i 2017, to nie będą one wliczane do kary.

Kto nakłada karę?

Karę za brak obowiązkowego OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Obecnie urząd ten posiada narzędzia elektroniczne nazywane wirtualnym policjantem. Algorytm potrafi wykryć już jednodniową przerwę w ubezpieczeniu. Obecnie algorytm odpowiedzialny jest za 75% wszystkich wykrytych przypadków przerw w opłacaniu składek. Kierowca, który nie opłacił składki, otrzymuje wezwanie do zapłaty. Czy oprócz kary, kierowcom coś jeszcze grozi?

Czy policja wystawia mandat?

Do października 2018 policja mogła wystawić mandat, jeżeli kierowca nie posiadał przy sobie pokwitowania za polisę. Obecnie jednak kierowcy nie muszą wozić ze sobą papierowego potwierdzenia. Każdy policjant drogówki może sprawdzić w systemie UFG, czy kontrolowany kierowca posiada ważną polisę.

Warto zwrócić uwagę, że nie tylko policja może dokonać kontroli, ale także:

 • wydział komunikacji przy rejestracji pojazdu
 • urząd celny i straż graniczna
 • inspekcja ochrony środowiska
 • inspekcja transportu drogowego

Po wykryciu braku umowy ubezpieczenia uprawniony organ może wystawić wezwanie do zapłaty.

kara za brak oc informacje

Czy kary za brak polisy można uniknąć?

Istnieje tylko jeden przypadek, w którym kierowca może nie zapłacić kary, pomimo braku polisy OC. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy kierowca jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. UFG w takiej sytuacji może umorzyć dług. Regulamin UFG wymienia następujące okoliczności:

 • niski dochód na członka rodziny
 • bezrobocie zobowiązanego
 • wysokie koszty utrzymania innych członków rodziny zobowiązanego
 • brak majątku mogącego służyć zaspokojeniu wierzytelności

Kierowca pozostający w trudnej sytuacji finansowej powinien przedstawić dowody, np.:

 • informacje od ośrodka pomocy społecznej
 • zaświadczenie z urzędu pracy
 • zaświadczenie o dochodach od pracodawcy lub instytucji przyznającej świadczenia
 • zaświadczenie o innych zobowiązaniach

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może także umorzyć dług, gdy kierowca jest w trudnej sytuacji życiowej, która wiąże się z:

 • ciężką, przewlekłą chorobą lub inwalidztwem (także bliskich zobowiązanego, którzy pozostają na jego utrzymaniu)
 • utratą majątku wskutek wypadku losowego np.: katastrofy naturalnej

Tutaj, w zależności od sytuacji poszkodowanego konieczne są takie dokumenty jak:

 • zaświadczenie lekarskie
 • protokół o stanie majątkowym

Dokumenty te należy dołączyć do wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności. Jego wzór można znaleźć na stronach Funduszu.

Jeżeli kierowca nie może odwołać się od decyzji UFG, ma możliwość rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenie. Aby nie narazić się na karę, warto zatem po kupnie samochodu dowiedzieć się, kiedy wygasa polisa. Ta bowiem nie odświeża się automatycznie, gdy zmienia się właściciel. Wielu kierowców płaci także kary nawet wtedy, gdy samochód jest nieużywany. Tutaj również zawczasu można uniknąć kary. Należy jednak wcześniej w wydziale komunikacyjnym starostwa wycofać czasowo pojazd z ruchu. Wówczas roczna składka będzie niższa.

Bezpodstawne naliczenie kary — czy to możliwe?

Istnieje możliwość — choć nie zdarza się to często — aby kara została niewłaściwie naliczona. To oznacza, że kierowca może otrzymać wezwanie, pomimo iż opłaca wszystkie składki. Może tak się zdarzyć, gdy:

 • kierowca sprzedał samochód
 • gdy dane o ubezpieczeniu nie są jeszcze umieszczone w systemie UFG

W takim przypadku należy przesłać odpowiednie dokumenty. Jeżeli kierowca wykupił polisę, powinien poprosić swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Następnie dokument należy przesłać do UFG. Jeżeli kierowca sprzedał już samochód — należy przesłać umowę jego sprzedaży.

Co się dzieje w momencie wypadku?

Kary wydają się dotkliwe, jednak brak OC jest największym problemem podczas wypadku. Co grozi kierowcy, który spowoduje kolizję nie posiadając polisy OC?

Oprócz kary UFG może domagać się regresu odszkodowawczego. Urząd wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie za szkody osobowe oraz duże straty rzeczowe. Następnie domaga się od sprawcy wypadku zwrotu wypłaconego odszkodowania. A to może mogą być bardzo wysokie sumy:

 • 5 mln 210 tys. euro w przypadku szkód osobowych
 • 1 mln 50 tys. euro w przypadku szkód rzeczowych

Jak podaje UFG, co roku 2 500 kierowców musi zwracać wypłacone odszkodowanie z własnej kieszeni. Średnio to 14 tysięcy złotych, a rekordzista musiał oddać aż 4 mln złotych. Są to więc ogromne kwoty, które przeciętny kierowca może spłacać przez lata. Z tej perspektywy zdecydowanie lepiej jest opłacać składki ubezpieczeniowe.

Jestem poszkodowany przez kierowcę bez OC

Każdemu poszkodowanemu nie ze swojej winy przysługuje odszkodowanie za wypadek. Nawet jeżeli sprawca nie miał wykupionej polisy. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłaca UFG, nie zaś ubezpieczyciel. Jest to możliwe, gdy wypadek był bardzo poważny i doszło do obrażeń u poszkodowanych lub śmierci. W takiej też sytuacji poszkodowany uzyska pieniądze za uszkodzony samochód.

Jak można uzyskać odszkodowanie od UFG? Wystarczy, że poszkodowany zgłosi się do swojego lub dowolnego zakładu ubezpieczeń. Ten przeprowadza cały proces likwidacji szkody i przesyła całą dokumentację do urzędu. Następnie UFG przygotowuje decyzję o wypłacie odszkodowania. Fundusz ma na decyzję 30 dni od otrzymania akt od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeżeli wiesz, co należy zrobić, by uzyskać odszkodowanie od UFG, skontaktuj się z kancelarią odszkodowawczą. Wówczas wszelkimi formalnościami zajmą się specjaliści.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy... Helpfind - Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna a brak sprawcy. Czy można coś zrobić?

Gdy wystąpiła szkoda komunikacyjna i nie ma odpowiedzialnego za to zdarzenie, sprawę można zgłosić do UFG. Osoba poszkodowana uzyska należne...

Odszkodowanie z NNW i brak... Helpfind - Odszkodowanie z NNW

Odszkodowanie z NNW i brak możliwości wypłaty świadczenia

Gdy mamy na myśli odszkodowanie z nnw musimy rozgraniczyć je na nieszczęśliwy wypadek wywołany przyczyną zewnętrzną oraz na taki, który...

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć... Helpfind - Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica?

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica? Świadczenia 2019

Wiele rodzin nie myśli o pieniądzach po stracie bliskiej osoby. Tymczasem są to środki, które pomagają w trudnej sytuacji rodzinnej....

Brak oświadczenia sprawcy kolizji Co... Helpfind - Brak oświadczenia sprawcy kolizji. Co nalezy robić w takiej sytuacji

Brak oświadczenia sprawcy kolizji. Co należy robić w takiej sytuacji?

Brak oświadczenia sprawcy kolizji może być sporym problemem. Ubezpieczyciel potrzebuje bowiem dokumentu, który potwierdza okoliczności zdarzenia i wskazuje jasno sprawcę....