odszkodowanie za wypadek w szkole - świadczenia przysługujące po leczeniu

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek w szkole

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w szkole należy spełnić konkretne warunki. Musi dojść do wypadku w szkole. Uczeń musi mieć dobrowolne ubezpieczenie grupowe NNW.

Wypadek w szkole definiuje się jako zdarzenie:

 • o nagłym przebiegu;

 • które miało przyczyny zewnętrzne;

 • do którego doszło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Po otrzymaniu protokołu powypadkowego rodzice lub uczeń mogą starać się o należne świadczenia.

Jakie świadczenia przysługują uczniowi?

Uczniowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypłacane z ZUS. Ma ono charakter ryczałtowy. Jego kwota jest określona sztywno i nie zawsze w pełni naprawia szkodę. Nie jest to jednak przysługujące świadczenie.

Na podstawie artykułów 444-447 kodeksu cywilnego może ubiegać się o świadczenia wyrównawcze tj.:

 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia;

 • renta socjalna, gdy doszło do częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy;

 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia perspektyw na przyszłość;

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;

 • zwrotu kosztów leczenia;

 • zwrotu kosztów pogrzebu w przypadku śmierci ucznia;

Odszkodowanie za wypadek w szkole i inne świadczenia

Jak zgłosić wypadek w szkole? Należy udać się do sekretariatu szkoły po oryginał polisy i ogólne warunki ubezpieczenia. Nierzadko dołączany jest także formularz zgłoszenia szkody.

Można szkodę zgłosić również ustnie czy przez stronę internetową ubezpieczyciela. Po przekazaniu wszystkich dokumentów tj. protokołu powypadkowego i historii leczenia ucznia,

ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania.

Ważne, aby znać ogólne warunki i wysokość sumy ubezpieczenia. Do jej maksymalnej wysokości następują wypłaty. Ważnym współczynnikiem jest również stopień orzeczonego uszczerbku na zdrowiu u ucznia.

Co zrobić, gdy winę ponosi szkoła?

W przypadku braku ubezpieczenia grupowego NNW uczeń może wystąpić o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie z OC szkoły. Podstawą jest tu udowodniona wina placówki szkolnej. Szkoła ponosi odpowiedzialność za ucznia, nie tylko na lekcjach, ale i poza nimi. Dotyczy to także:

 • przerw na boisku szkolnym, czy korytarzu,

 • dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

 • wyjazdów szkolnych.

Wówczas pozew składa się do sądu cywilnego lub okręgowego. Zależy to od kwoty roszczeń. Pozew należy przeciwko organowi, który prowadzi szkołę. Są to najczęściej:

 • minister,

 • jednostka samorządu terytorialnego,

 • osoba prawna lub fizyczna.

Do często spotykanych nieszczęśliwych wypadków należy przepychanka dwóch uczniów na przerwie, gdzie jeden upada i dochodzi do złamania ręki. Odpowiada za to szkoła, a nie rodzice, ucznia, który popycha poszkodowanego. Innym przykładem może być wypadek na boisku, podczas którego na ucznia upadają bramki. Za to również odpowiedzialność ponosi szkoła.

Roszczenia przedawniają się po upływie trzech lat od zdarzenia. Jednakże, gdy doszło do śmierci lub ciężkiego uszkodzenia zdrowia ucznia, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat.

Znajomość terminów jest bardzo ważna. Podobnie, jak okoliczności, w których można uzyskać odszkodowanie. W razie wątpliwości warto jednak zgłosić się do pełnomocnika wyspecjalizowanego w odszkodowaniach.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.50

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile Ci się należy za złamania

Odszkodowanie za wypadek samochodowy Ile Ci się należy za złamania

Wiele osób obawia się kłopotów po kolizji. Trudną kwestią jest odszkodowanie za wypadek samochodowy ile się należy za obrażenia. To...

Jak zgłosić wypadek w szkole... Helpfind - Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Wypadek w szkole może być dla dziecka traumatycznym przeżyciem. Ważne jest leczenie dziecka ale i posiadanie wymaganych dokumentów dla ubezpieczyciela,...

Wypadek w szkole odszkodowanie dla... Helpfind - Wypadek w szkole odszkodowanie

Wypadek w szkole odszkodowanie dla poszkodowanego ucznia

Wypadek w szkole odszkodowanie będzie stanowić dla poszkodowanego ucznia formę rekompensaty, której doznał, gdy przebywał na terenie szkoły. Wypłata świadczenia...

Wypadek komunikacyjny - kiedy należy... Helpfind - Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny - kiedy należy wezwać odpowiednie służby?

Przepisy prawa dokładnie definiują różnice między wypadkiem a kolizją. W największym skrócie: wypadek komunikacyjny jest dużo poważniejszy od kolizji. Często...