Odebranie renty przez ubezpieczyciela uniemożliwi jej wypłatę

Odebranie renty przez ubezpieczyciela

- kiedy jest możliwe

Poszkodowani w wyniku wypadków, którzy otrzymują renty powypadkowe, bardzo często są przekonani, że renty będą im wypłacane do końca życia, niezależnie od okoliczności. Tymczasem jest to błędne przeświadczenie, które może doprowadzić do sporych kłopotów, kiedy ubezpieczyciel odbierze lub znacznie obniży wysokość wypłacanej renty.

Kiedy ubezpieczyciel może zmniejszyć lub odebrać rentę

Każdy rentobiorca otrzymujący rentę odszkodowawczą wypłacaną przez sprawcę wypadku, lub ubezpieczyciela sprawcy ma prawo (w przypadku istotnej zmiany okoliczności dotyczących przyznanej renty) do wnioskowania o podniesienie wysokości otrzymywanej renty. Niestety zasada ta działa również w drugą stronę i jeżeli ubezpieczyciel (najczęściej to właśnie firma ubezpieczeniowa wypłaca rentę) stwierdzi, że zaistniały istotne okoliczności wpływające na wysokość renty, ma prawo do jej obniżenia albo nawet odebrania.

Taki ruch ubezpieczyciela jest możliwy zarówno, kiedy renta została przyznana w drodze decyzji uznaniowej jak też wyroku sądowego – różna będzie tylko droga do pomniejszenia lub odebrania renty. Trudniej odebrać rentę zasądzoną wyrokiem, jako że do zmiany prawomocnego orzeczenia w tym zakresie konieczne jest wytoczenie kolejnego powództwa do sądu, przeprowadzenie postępowania dowodowego i oczekiwanie na wyrok. W przypadku decyzji uznaniowych ubezpieczyciel może odebrać rentę własną decyzją.

Każda osoba otrzymująca rentę odszkodowawczą powinna pamiętać, że renta będzie wypłacana przez ubezpieczyciela do momentu, kiedy jej wypłacanie będzie zasadne, a nie bezwarunkowo do końca życia. To znaczy, że kiedy poszkodowany otrzymuje rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 1000 zł miesięcznie, w związku z koniecznością odbywania zabiegów rehabilitacyjnych to renta ta będzie wypłacana do momentu, kiedy rehabilitacja będzie miała swoje uzasadnienie medyczne. Kiedy okaże się, że przyniosła skutek i nie ma dalszego uzasadnienia medycznego może mieć miejsce odebranie renty przez ubezpieczyciela.

Odebranie renty – jak się przed tym zabezpieczyć

Każdy rentobiorca powinien mieć precyzyjne informacje, jakie składowe tworzą jego rentę. Istotne jest, jaka część otrzymywanej kwoty dotyczy kosztów prywatnych wizyt lekarskich, jaka dojazdów do placówek medycznych, a jaka zmniejszonych możliwości zarobkowych. Taka wiedza pozwala przewidywać, jakie ruchy może wykonać ubezpieczyciel, jakie dokumenty powinno się zbierać w celu udowodnienia ubezpieczycielowi zasadności ponoszenia kosztów. Na wysokość otrzymywanej renty wpływać mogą różne, często zupełnie niezależne od rentobiorcy czynniki, jak choćby zmiany wieku emerytalnego, przyznane lub odbierane świadczenie socjalne.

Często bardzo dobrym rozwiązaniem może być kapitalizacja renty, która odpowiednio przeprowadzona może zabezpieczyć interesy rentobiorcy. Dokładna analiza sytuacji rentobiorcy może spowodować, że przystąpienie do negocjacji kapitalizacyjnych pozwoli na zachowanie znacznej części wypłat rentowych, które w innym wypadku mogłyby zostać odebrane. Nie ma wątpliwości, że kwestie rentowe wymagają sporej uwagi, poświęcenia czasu, a także sporej wiedzy, dlatego warto zastanowić się nad przekazaniem kwestii rentowych profesjonalnemu pełnomocnikowi, który ma wiedzę dotyczącą zagadnień rentowych, potrafi trafnie przewidzieć, jak w określonej sytuacji może postąpić ubezpieczyciel, dzięki czemu możliwa jest reakcja w odpowiednim momencie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Dziedziczenie składek ZUS - czy... Helpfind - Dziedziczenie składek ZUS

Dziedziczenie składek ZUS - czy jest całkowicie możliwe?

Dziedziczenie składek z ZUS. Rodzi zawsze wiele pytań. Kto i na jakich zasadach może dziedziczyć? Czy można odziedziczyć wszystkie środki?...

Kapitalizacja renty pzu czym jest... Helpfind - Kapitalizacja renty pzu

Kapitalizacja renty pzu czym jest i czy warto się na nią zgadzać?

Kapitalizacja renty pzu - sprawdź, czym jest kapitalizacja i kiedy ubezpieczyciele ją doradzają. Dowiedz się też, czy warto rozważyć tę...

Skręcenie kostki odszkodowanie po urazie... Helpfind - Skręcenie kostki odszkodowanie

Skręcenie kostki odszkodowanie po urazie sportowym jest możliwe?

Gdy następuje taki uraz jak skręcenie kostki, odszkodowanie jest należne dopiero po udokumentowaniu swoich roszczeń. Najważniejsze jest jednak posiadanie dobrego...

Cesja wierzytelności - kiedy możliwe... Helpfind - Cesja wierzytelności - kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy?

Cesja wierzytelności - kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy?

Gdy występuje cesja wierzytelności to poszkodowany kierowca zastanawia się czy będzie mu przysługiwać odstąpienie od umowy. Cesja działa jednak na...