Poszkodowany pasażer może walczyć o należne mu odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne

dla pasażerów sprawcy

Osoby poszkodowane w wypadku drogowym będą domagać się należnego im odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Takie odszkodowanie należeć się będzie również pasażerom sprawcy wypadku. Niezależnie od tego, w jakim pojeździe się znajdowali.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Pasażer to osoba, która podróżuje z kierowcą, ale nie ma wpływu na jazdę samochodem. Przysługują jej zatem prawie wszystkie świadczenia i rekompensaty względem doznanych obrażeń. Pasażer samochodu ma prawo dochodzić odszkodowania od bliskiej osoby, jeżeli to ona była kierowcą. Do niedawna Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie chciały wypłacać tych świadczeń, gdyż zachodził stopień pokrewieństwa pomiędzy kierowcą a pasażerem.

Sąd Najwyższy wyjaśnił tę kwestię bezdyskusyjnie, uznając, że nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa. Dochodzić swoich praw od właściciela pojazdu może też osoba, która jest jego współwłaścicielem, a podróżowała jako pasażer. Gdy pasażer ginie w wypadku, jego bliskim należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy, pomimo faktu, że sprawcą jest osoba z rodziny.

Zasada winy i ryzyka, czyli co można kierowcy

Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny. Pierwsza to odpowiedzialność wynikająca z zasady ryzyka, druga wynika z zasady winy.

Zasada ryzyka nie jest zależna od działania sprawcy, który działa sprzecznie z prawem. Całe zdarzenie powoduje nieprzyjemne konsekwencje dla pasażera, który jest narażony na uszkodzenie ciała, stłuczenia i szereg innych obrażeń. Kierowca odpowiada za prowadzenie pojazdu i ponosi ryzyko w związku z konsekwencjami swojego działania.

W przypadku zasady winy kierowca odpowiada za swoje działanie, które jest sprzeczne z prawem. Nie ma możliwości wyłączenia odpowiedzialności, którą musi ponieść. Z zasadą winy możemy mieć do czynienia w przypadku świadomego naruszenia przepisów np. poprzez jazdę po pijanemu, czy nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W przypadku wypadków komunikacyjnych odszkodowanie będzie zawsze przysługiwać wyłącznie osobom poszkodowanym, a nie sprawcy zdarzenia.

Odszkodowania komunikacyjnego może domagać się także autostopowicz, któremu kierowca zaproponuje darmowy przejazd. On również jest pasażerem. Gdy dozna obrażeń w wypadku, może żądać od kierowcy należnego zwrotu z jego OC. Osoby spokrewnione nie chcą obarczać swoich najbliższych, którzy byli sprawcami wypadku dodatkowymi kosztami i nie występują o należne im roszczenia. To błąd, ponieważ wszystko pokrywa OC sprawcy zdarzenia. Dopłata nastąpi z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wypłaci pieniądze. Wiele osób myśli, że firma odszkodowawcza będzie ściągać pieniądze bezpośrednio od sprawcy zdarzenia i nie chce dodatkowych procedur.

Dodatkowe ubezpieczenie gwarancją odszkodowania dla kierowcy

W przypadku wykupienia polisy NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) odszkodowania mogą domagać się wszystkie osoby poszkodowane. Świadczenie to jest wypłacane bez względu na to, czy poszkodowany otrzymał już jakiekolwiek inne świadczenie z tytułu tego zdarzenia. Ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym i jego podpisanie jest w pełni dobrowolne. Obejmuje ono zarówno pasażerów, jak i kierowcę. Z roku na rok wzrasta liczba kupowanych dodatkowych polis przez kierowców. Są oni coraz bardziej świadomi swoich praw i równocześnie wiedzą, jak walczyć o zaniżone odszkodowanie. Polisa OC, która chroni wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie gwarantuje żadnych wypłacanych świadczeń dla kierowcy, który jest sprawcą. Same ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków są tak skonstruowane, by ochrona była szersza. Obejmuje ono m.in.

  • Uraz związany z rozładunkiem i załadunkiem pojazdu. Osoby, które ulegną kontuzji, w związku z tymi czynnościami podlegają ochronie ubezpieczeniowej, zostanie im także wypłacone odszkodowanie
  • Uraz, którego doświadcza kierowca poza swoim pojazdem. Uszkodzenie ciała ma miejsce poza samochodem np. w trakcie postoju, tankowania lub odpoczynku.
  • Uraz związany z naprawą pojazdu. Dochodzi do niego najczęściej, gdy samochód ulegnie awarii, a do wypadku dojdzie w czasie naprawy. Ochrona jest zagwarantowana nie tylko wtedy, gdy kierowca znajduje się w pojeździe, ale także poza nim.
  • Uraz, do którego dojdzie w trakcie wsiadania lub wysiadania z samochodu np. poślizgnięcie się w przypadku oblodzonego chodnika
  • Uraz, do którego dojdzie w trakcie naprawy samochodu w drodze, np. przy próbie naprawy usterki dojdzie do złamania ręki. Najczęściej są to drobne awarie, które można naprawić w krótkim czasie i nie wymagają pomocy specjalisty.

Jak duża może być wypłata rekompensaty z NNW?

Wszystko jest obliczane na podstawie tabeli, która określa, za jakie urazy i w jakiej wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie. Zasady są proste- procent uszczerbku na zdrowiu (tabela) opowiada procentowi, który jest zawarty w umowie sumy ubezpieczyciela. Im jest ona wyższa, tym wyższe będzie odszkodowanie. Ubezpieczenie to jest ważne w przypadku kierowcy, który spowodował szkodę. Warto zastanowić się nad jego zakupem, ponieważ w wypadku również kierowca odnosi obrażenia. Co więcej, kierowca ma możliwość ubezpieczenia siebie na kwotę o wiele wyższą, niż inni pasażerowie.

W przypadku odszkodowania komunikacyjnego należy się ono każdemu pasażerowi. Niezależnie od tego, czy podróżował w samochodzie sprawcy, czy ofiary. Co więcej, gdy kierowca wykupi polisę NNW, ma prawo do dodatkowych świadczeń, w tym również odszkodowania. Warto zasięgnąć opinii kancelarii odszkodowawczej, która pomoże w uzyskaniu najlepszych rezultatów.

 
Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00