Odszkodowania komunikacyjne a możliwość uzyskania większej kwoty

Odszkodowania komunikacyjne

uzyskaj więcej z OC sprawcy

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że mogą uzyskać więcej z odszkodowania komunikacyjnego OC sprawcy. Pieniądze wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe mogą nie wystarczyć na naprawę, przede wszystkim wtedy, gdy odszkodowanie zostało zaniżone, a kierowca musi dopłacać z własnej kieszeni. Warto wiedzieć, kiedy można efektywnie uzyskać więcej pieniędzy.

Jakie możliwości ma poszkodowany kierowca?

Jedną z pierwszych rzeczy (po zabezpieczeniu miejsca wypadku) jest spisanie numeru polisy sprawcy. To właśnie z niej poszkodowany kierowca będzie domagać się odszkodowania za straty, jakich doznał. Najlepiej jak najszybszej zgłosić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę i przedstawić mu niezbędne dokumenty. Będzie on musiał w ciągu 30 dni wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie, często jednak zdarza się, że proces ten się przeciąga, nawet do 90 dni. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym dłuższy może być czas oczekiwania. Oprócz pokrycia strat związanych z naprawą pojazdu polisa OC ma szersze zastosowanie. Sprawdź, co należy się poszkodowanemu.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do naprawy samochodu z zastosowaniem części oryginalnych, w przypadku gdy takie znajdowały się w pojeździe przed wypadkiem, a kierowca ma prawo domagać się ich zastosowania. W przypadku części, które zostały uszkodzone przed wypadkiem, będą one podlegać niepełnemu odszkodowaniu. Sama amortyzacja jest niezgodna z przepisami, ponieważ Ubezpieczyciel nie może zastosować części nieoryginalnych lub oryginalnych, które były wcześniej użytkowane.

W tym przypadku nie ma znaczenia wiek, czy wartość samochodu. Nową część powinno otrzymać zarówno auto 15-letnie, jak i 3-letnie. W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej (gdy samochód jest tak bardzo zniszczony, że nie jest opłacalna jego naprawa, a koszty z tym związane znacznie przekroczyłyby jego wartość) kierowcy zostanie wypłacona kwota ustalona na podstawie wartości rynkowej. Będzie ona jednak pomniejszona o wartość wraku, wycenionego przez rzeczoznawcę.

Uzyskaj więcej z OC sprawcy wypadku

Poszkodowany kierowca, ma także prawo do wynajmu samochodu zastępczego. Należy mu się ono bez względu, czy jest on osobą prywatną, czy przedsiębiorcą. Znaczenia nie ma też to, w jakim celu będzie korzystał z samochodu. Później z polisy OC sprawcy może dochodzić zwrotu kosztów za samochód zastępczy. Wielu kierowców myśli, że dostaje pieniądze na samochód zastępczy. Jest to jednak błędne myślenie, ponieważ pieniądze otrzymywane są za faktyczną usługę. Utrata pojazdu nie jest szkodą majątkową, staje się nią dopiero wypożyczenie samochodu- wtedy to TU zwraca za nią pieniądze. Korzystanie z tej usługi jest coraz popularniejsze, a kierowcy są bardziej świadomi przysługujących im praw z polisy OC.

Odszkodowanie nie tylko materialne

Oprócz pokrycia strat typowo materialnych, z OC sprawcy można domagać się także zwrotu kosztów za leczenie, czy dojazdy do placówek medycznych. Poszkodowany może domagać się zarówno odszkodowania- które pokryje wszystkie straty materialne, jak i zadośćuczynienia, którego celem jest rekompensata szkód niematerialnych i naruszenie dobra osobistego. Co ważne ubieganie się o zadośćuczynienie nie zamyka drogi w staraniu się o odszkodowanie. Jeśli istnieją przesłanki- można się starać o obydwa świadczenia. W przypadku zadośćuczynienia kwoty mogą być wyższe, ponieważ nie da się oszacować wartości, w jakiej wysokości powinna zostać wypłacona w przypadku złagodzenia cierpienia fizycznego i psychicznego poszkodowanych osób. Wysokość odszkodowania jest ustalona ustawowo przez sumy gwarancyjne i każdy poszkodowany wie, ile może uzyskać.

W niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej, która specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań komunikacyjnych z OC sprawcy. Fachowa pomoc prawna może być niezbędna i znacznie przyspieszyć cały proces uzyskania odszkodowania.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Dochodzenie odszkodowań

pobierz
za darmo

Przewodnik