Kto może się starać o należne mu odszkodowania powypadkowe?

Odszkodowania powypadkowe komu i co przysługuje?

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mają prawo do należnych im świadczeń. W zależności od okoliczności zdarzenia, odszkodowania powypadkowe mogą się różnić. Częstą praktyką jest ich zaniżanie, a osoba poszkodowana musi za wszystkie straty (materialne i zdrowotne) płacić z własnej kieszeni. Nie zawsze poszkodowany wie, co mu tak naprawdę przysługuje i w jaki sposób zawalczyć o odszkodowanie.

Co i komu się należy?

Każdy kierowca jest zobowiązany do wykupienia polisy OC. To właśnie z niej jest wypłacane odszkodowanie od sprawcy wypadku. Osoba poszkodowana ma gwarancję wypłaconych świadczeń. Istotny jest numer polisy sprawcy zdarzenia. Niezależnie od tego, czy szkoda była materialna, czy osobowa, po jej zgłoszeniu Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty. Poszkodowanemu należą się także inne świadczenia, o które może się starać:

  • zadośćuczynienie pieniężne, które ma złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego
  • zwrot kosztów za zniszczone mienie i utracony dochód
  • zwrot kosztów, jakie były poniesione w związku z przebudową i adaptacją mieszkania osoby niepełnosprawnej
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem: rehabilitacją i kosztami dojazdu do placówek medycznych
  • renta uzupełniająca, która będzie stanowić wyrównanie dochodów, jakie przed wypadkiem osiągała osoba poszkodowana

W przypadku chorób, które ujawniły się w późniejszym okresie, takich jak: demencja pourazowa, epilepsja pourazowa, zespół stresu pourazowego (PTSD) czy neuropatia nerwu wzrokowego poszkodowanemu należą się dodatkowe świadczenia.

Renta i inne świadczenia

O rentę może się starać każda osoba, która jest niezdolna do pracy. Przysługuje ona z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale także od ubezpieczyciela sprawcy. O jej wysokości decydują różne czynniki np. stan poszkodowanego. Kwota wypłaty renty może ulec zmianie, w zależności od stanu zdrowia. Jest ona wypłacana co miesiąc. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego ulegnie pogorszeniu, kwota zostanie zwiększona. Przyznana może zostać renta z tytułu zwiększonych potrzeb, która obejmuje:

  • rehabilitację
  • zakup leków
  • wizyty u specjalisty
  • zakup leków, środków higienicznych, wózka inwalidzkiego i protez
  • zapewnienie choremu należytej opieki

Zadośćuczynienie ma pokryć szkodę o charakterze niemajątkowym. Przysługuje osobom poszkodowanym i ma za zadanie złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne. Jest ono przyznawane jednorazowo, nie zawsze kończy się na jednej wypłacie- w przypadku pogorszenia stanu zdrowia może przysługiwać tzw. dopłata do zadośćuczynienia. Poszkodowany ma prawo do przyznania mu kolejnego świadczenia, gdy dojdzie do ujawnienia tzw. nowej szkody. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie. Pod uwagę są brane takie czynniki jak: płeć, długotrwałość choroby, stopień uszczerbku, wiek czy wykonywany zawód.

NNW, UFG a odszkodowanie powypadkowe

Wszyscy pasażerowie, niezależnie od tego, czy podróżowali ze sprawcą wypadku, czy z ofiarą mają prawo domagać się należnej im wypłaty. Gdy kierowca jest winny nie ma on prawa do wypłaty żadnej rekompensaty (wyjątkiem jest wykupienie ubezpieczenia NNW). Osoby spokrewnione ze sprawcą zdarzenia, nie chcą dochodzić należnych im wypłat. Myśląc, że będą obarczać swojego bliskiego obowiązkiem wypłaty odszkodowania komunikacyjnego. To błędne myślenie, ponieważ to nie członek rodziny będzie pokrywać wszystkie koszty, lecz jego ubezpieczenie OC. Warto starać się o środki, które pomogą w dalszym leczeniu i będą miały wpływ na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego.

W przypadku, gdy kierowca, który spowodował wypadek, nie ma wykupionej polisy OC, osoby poszkodowane mogą domagać się wypłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Poszkodowany musi jedynie zgłosić się do ubezpieczyciela. Ten musi zająć się sprawą. Jeśli zostanie stwierdzone, że wypadek nastąpił z winy innego kierowcy, będzie on musiał pokryć wszystkie koszty, które musiało wypłacić UFG. Może zostać nałożona również na niego kara za brak wykupionej polisy OC.

Coraz częściej kierowcy wykupują dodatkowe ubezpieczenie, na wypadek, gdyby to oni stali się sprawcami wypadku. Kierujący, który został uznany za winnego spowodowania wypadku nie może liczyć na wypłatę. Wyjątkiem jest wykupienie dodatkowej polisy NNW. Uwzględnia ona kierowcę, który uległ urazowi w pojeździe i poza nim np. uraz związany z załadunkiem pojazdu, uraz w trakcie naprawy auta na poboczu itp. Rośnie ilość kierowców, którzy je wykupują. Liczba wypadków drogowych maleje, ale wciąż jest ona wysoka. Kierowcy wolą więc mieć dodatkową polisę, która zapewni im wypłatę odszkodowania.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?... Helpfind - Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?

Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?

W ostatnich latach zauważamy wyraźny wzrost kwot odszkodowań. Niestety, nie jest to dobra wola ubezpieczycieli. Czy zastanawiałeś się, co do...

Odszkodowania powypadkowe Czy są opodatkowane?... Helpfind - Odszkodowania powypadkowe Czy są opodatkowane?

Odszkodowania powypadkowe Czy są opodatkowane?

Odszkodowania powypadkowe a podatki.To ważna kwestia. Wszystkie dochody, a także każdy inny przypadek wzbogacenia się należy zgłosić do skarbówki. Wówczas...

Pomoc poszkodowanym w wypadkach ... Helpfind - Pomoc poszkodowanym w wypadkach

Pomoc poszkodowanym w wypadkach - jakie świadczenia się należą?

Świadczenia wypłaca wówczas zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za szkodę. Wynika to z faktu, iż należy się pomoc poszkodowanym w wypadkach. Zgłoszenie...

Co dalej z frankowiczami, na... Helpfind - Co dalej z frankowiczami, na co może liczyć kredytobiorca?

Co dalej z frankowiczami, na co może liczyć kredytobiorca?

Jednym z pytań, jakie trapi rynek finansowy, to co dalej z frankowiczami. Rząd wycofał się ze składanych obietnic, część z...