Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypacane przez ubezpieczycieli

Odszkodowanie komunikacyjne kwoty

wypłacane przez TU i sądy

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego po spełnieniu ustawowych kryteriów należy się odszkodowanie. Mamy tu do czynienia z konfliktem interesów pomiędzy poszkodowanym, który chciałby otrzymać możliwie najwyższe odszkodowanie a ubezpieczycielem, w którego interesie jest wypłacić jak najmniej. Dlatego w zdecydowanej większości wypadków osoby poszkodowane mają podstawy, aby dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Rodzaje odszkodowań możliwych do uzyskania

Jeśli chodzi o odszkodowania komunikacyjne kwoty, jakie mogą być uzyskane przez poszkodowanych, są powiązane z uszczerbkiem, jaki poniósł poszkodowany w wyniku wypadku. Najczęstszymi roszczeniami osób poszkodowanych jest domaganie się zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, a więc rekompensaty za szkody poniesione na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Zadośćuczynienie jest rodzajem roszczenia, które nie polega na rekompensacie straty finansowej, jej celem jest wypłata świadczenia, które nie ma swojego odpowiednika w pieniądzu.

Poszkodowani mogą starać się także o przyznanie świadczeń odszkodowawczych takich jak:

  • zwrot kosztów leczenia (np. zakupu leków, prywatnych wizyt lekarskich czy rehabilitacji)
  • kosztów dojazdów do placówek medycznych zarówno poszkodowanego, jak i członków jego rodziny
  • kosztów zniszczonych w wyniku wypadku ubrań, przedmiotów osobistych i sprzętu

Wskazane straty są mierzalne, ich wartość można oszacować w pieniądzu. Biorąc pod uwagę odszkodowanie komunikacyjne, wypłaty należą się również za zniszczenia spowodowane uszkodzeniem pojazdu. Osobną kategorią roszczeń są te, które należą się rodzinom zmarłych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Tutaj roszczenie odszkodowawcze może dotyczyć jednakowo samej straty członka rodziny, ale także ewentualnych strat finansowych, wynikających z faktu, że rodzina traci jedno z kilku a czasami jedyne źródło utrzymania. W takim wypadku uprawnieni do uzyskania odszkodowania po zmarłym mogą domagać się stosowanego odszkodowania z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, a także renty alimentacyjnej.

Renta za poniesione straty

Roszczenia rentowe są dość specyficzną grupą, jako że wymagają dużo bardziej precyzyjnego udokumentowania niż np. zadośćuczynienie. Renty, o które mogą starać się poszkodowani to:

  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb
  • renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych
  • renta z tytułu utraconych widoków powodzenia na przyszłość

Renta z tytułu wystąpienia zwiększonych potrzeb obejmuje wszelkie koszty, jakie poszkodowany ponosi regularnie w związku z leczeniem i opieką po wypadku. Renta dotycząca utraconych możliwości zarobkowych jest z kolei wyrównaniem możliwości zarobkowych poszkodowanego.

Renta z tytułu utraconych widoków powodzenia na przyszłość jest możliwa do uzyskania, kiedy osoba poszkodowana wykazuje specjalne zdolności, które mogłaby rozwijać (np. talent muzyczny czy sportowy). Zakłady ubezpieczeń są przedsiębiorstwami działającymi na rynku finansowym, ich podstawowym celem jest więc przynoszenie jak największych zysków swoim właścicielom. Dlatego ubezpieczyciele dążą do tego, aby jak najdrożej sprzedawać polisy ubezpieczeniowe i jednocześnie wypłacać jak najniższe odszkodowania, wtedy zysk, jaki zanotują, będzie najwyższy.

Kancelaria odszkodowawcza pomoże uzyskać odszkodowanie

Oczywiście poszkodowanym zależy na uzyskaniu możliwie największych kwot odszkodowań, jednak powszechną praktyką wśród zakładów ubezpieczeń jest zaniżanie kwot wypłacanych odszkodowań czy też odmawianie jakichkolwiek wypłat, nawet kiedy jest ona zasadna. Poszkodowani bardzo często nie posiadają odpowiedniej wiedzy oraz instrumentów prawnych, aby samodzielnie wyegzekwować od ubezpieczyciela należną kwotę.

W kontekście powyższych rozważań zupełnie nie dziwi zmasowana nagonka, jaką prowadzą zakłady ubezpieczeniowe przeciwko kancelariom odszkodowawczym. Gdyby nie profesjonalni pełnomocnicy ubezpieczyciele mogliby spokojnie wypłacać zaniżone kwoty odszkodowań i w ten sposób pomnażać swoje zyski. Można więc śmiało stwierdzić, że to sami ubezpieczyciele swoimi działaniami przyczynili się do rozwoju sektora kancelarii odszkodowawczych, które walczą o prawa poszkodowanych do uzyskania kwot odszkodowawczych w należnych wysokościach.

Zaniżanie odszkodowania częstą praktyką ubezpieczycieli

Jak wiadomo, średnie kwoty odszkodowań uzyskanych przez kancelarie odszkodowawcze są o ok. 30% wyższe, niż te, których ubezpieczyciele wypłacają samym poszkodowanym. Oczywiście na zdecydowanie wyższe kwoty mogą liczyć poszkodowani, którzy zdecydują się na dochodzenie swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Kiedy ubezpieczyciel pomimo przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego zaniżył wypłatę lub też odmówił przyznania odszkodowania bardzo często skierowanie sprawy na drogę sądową jest jedynym sposobem na uzyskanie należnych kwot.

Często zdarza się, że ubezpieczyciele odmawiają przyznania czy podniesienia renty, choć poszkodowany ma dowody, które bezsprzecznie wskazują na zasadności jej przyznania. W przypadku renty często mówimy o stosunkowo niewielkich kwotach, jednak nawet wtedy, gdy należna renta powinna wynosić kilkaset złotych warto poważnie rozważyć walkę o jej przyznanie. Trzeba bowiem pamiętać, że należna renta będzie wypłacana przez dłuższy czas, dlatego w ostatecznym rozrachunku może oznaczać wpływ znacznej kwoty.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.83

Czytaj także

Wypadek w pracy odszkodowanie wypłacane... Helpfind - Wypadek w pracy odszkodowanie

Wypadek w pracy odszkodowanie wypłacane poszkodowanemu

Za wypadek w pracy odszkodowanie powinno pokryć wydatki związane z leczeniem poszkodowanego. Ten rodzaj wypadku jest specyficzny i trudno go...

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby jakie kwoty zasądzają sądy?

Najbliższym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Może ono w wyrównać straty za ból i cierpienie jakich...

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez małoletnich... Helpfind - Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez małoletnich a odszkodowanie

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez osoby małoletnie są inaczej postrzegane, niż te, które powodują osoby pełnoletnie. Dzięki temu, w przypadku uczestnictwa...

Odszkodowania komunikacyjne kwoty - od... Helpfind - Odszkodowania komunikacyjne kwoty - od czego zależą?

Odszkodowania komunikacyjne kwoty - od czego zależą?

Poszkodowani często zastanawiają się jakie odszkodowania komunikacyjne i kwoty mogą uzyskać. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczne. Wszystko zależy...