Jak starać się o odszkodowanie od pracodawcy i co możesz uzyskać

Odszkodowanie od pracodawcy

co musisz o nim wiedzieć

Gdy ulegniesz wypadkowi w pracy, Twój pracodawca powinien wypłacić Ci należne odszkodowanie. Możesz je uzyskać z dwóch źródeł: należą Ci się świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, które jest co miesiąc odprowadzane przez Twojego pracodawcę do ZUS-u i dodatkowe świadczenie z jego polisy OC, pod warunkiem, że pracodawca wcześniej je wykupił, ponieważ jest ono nieobowiązkowe.

Wypadek przy pracy może się zdarzyć każdemu, jednak jest większe prawdopodobieństwo jego wystąpienia, gdy zakład pracy jest zmechanizowany. Podstawowe świadczenie, jakie zostaje wypłacone, przysługuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to być również inne świadczenia, które może wypłacić pracodawca lub jego Towarzystwo Ubezpieczeniowe, przysługujące z dobrowolnego OC. Zajmiemy się na początku tym, wypłacanym z ZUS-u.

Odszkodowanie z ZUS

Każdy ubezpieczony ma prawo do odszkodowania wypłacanego z ZUS. Nie ma znaczenia, w jakich okolicznościach pracownik uległ wypadkowi. Do wypadku mogło dojść z winy pracodawcy lub osób trzecich. Po takim wypadku masz prawo do:
jednorazowego odszkodowania

  • w przypadku niezdolności do pracy- zasiłku chorobowego
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • świadczenia rehabilitacyjnego- jeżeli pracownik po zasiłku chorobowym wciąż jest niezdolny do pracy, a dalsze jego leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy
  • zasiłku wyrównawczego- gdy wynagrodzenie pracownika zostało obniżone, z powodu niezdolności do pracy
  • zwrotu kosztów opieki medycznej
  • dodatku pielęgnacyjnego

Po wypadku w pracy, jeśli chcesz starać się o należne odszkodowanie, musisz podjąć kroki, które sprawią, że proces ten będzie krótszy. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca wypadku i niezwłoczne powiadomienie pracodawcy. Również osoby niepowołane powinny mieć zakaz wstępu w to miejsce. Sam pracodawca jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy oraz zebrać informacje od świadków zdarzenia. Następnym krokiem jest utworzenie protokołu powypadkowego, który musi zostać przedstawiony poszkodowanemu. Ten może zgłosić swoje uwagi lub zgodzić się z tym, co jest w nim zawarte. Dokument ten powinien zostać zatwierdzony przez zespół powypadkowy w ciągu 5 dni. Dopiero wtedy jest możliwe złożenie wniosku do ZUS-u wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza.

Dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy

Poszkodowany pracownik może złożyć wniosek o odszkodowanie do swojego pracodawcy. Wciąż niewielka liczba osób zdaje sobie sprawę, że oprócz świadczenia z ZUS-u może domagać się wypłaty odszkodowania z polisy OC pracodawcy. Wtedy taka wypłata będzie miała charakter uzupełniający, a pracownik może wystąpić o jej wypłacenie wyłącznie wtedy, gdy zostało mu już przyznane świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby takie odszkodowanie po wypadku zostało wypłacone, trzeba udowodnić, że zaniedbania pracodawcy miały bezpośredni wpływ na wypadek, a pracodawca naruszył przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdy poszkodowany jest pewien, że wina za zaniedbania całkowicie leży po stronie pracodawcy i nie zapewnił on właściwych warunków do pracy- wtedy może się starać o odszkodowanie. Coraz więcej firm wykupuje dodatkową polisę OC, żeby w razie wypadku nie zostać obciążonych kosztami. Po otrzymaniu wniosku pracodawca musi zwrócić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z całą dokumentacją oraz z opinią lekarską. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie dodatkowego odszkodowania powinna być znana w ciągu 30 dni.

W przypadku walki o dodatkowe odszkodowanie warto swoją sprawę powierzyć doświadczonej kancelarii odszkodowawczej. Proces ten nie zawsze odbywa się szybko i sprawnie. Sam wypadek, stres i formalności powodują dla poszkodowanego trudności oraz dla osób mu najbliższych. Odszkodowanie od pracodawcy nie musi powodować problemów. Z pomocą zaufanej kancelarii i prawnika pomoże w uzyskaniu jak najwyższej kwoty.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.50

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Dochodzenie odszkodowań

pobierz
za darmo

Przewodnik