Odszkodowanie od ubezpieczyciela i właściwe sporządzenie dokumentów

Odszkodowanie od ubezpieczyciela

- jak właściwie napisać wniosek?

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela zdaje się stosunkowo proste, a i ubezpieczyciele w licznych reklamach przekonują, że wystarczy zgłosić szkodę, a w krótkim czasie otrzymamy oczekiwaną kwotę odszkodowania. Praktyka jednak pokazuje, że nie zawsze zgłoszenie szkody jest tak proste, a wypłata odszkodowania po zgłoszeniu tak oczywista.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody?

Zgłoszenie szkody jest jednym z najważniejszych etapów procesu likwidacji szkody i dlatego napisanie w sposób właściwy pisma zgłaszającego szkodę (potocznie mówiąc napisanie wniosku o odszkodowanie), wymaga właściwego opracowania informacji o wypadku oraz dokumentów, mających stanowić dowód na zasadność naszych roszczeń.

Wszystko to powoduje, że mimo iż procedury zgłoszenia szkody są przez ubezpieczycieli coraz bardziej upraszczane i zdarza się, że od zgłoszenia do wypłaty odszkodowania mija zaledwie kilka dni, to jednak stosunkowo często w przypadku niewłaściwego zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie, finał sprawy jest inny, niż oczekiwaliśmy.

Otrzymujemy od ubezpieczyciela odmowę wypłaty odszkodowania lub odszkodowanie w kwocie niższej niż należna. Jak zatem właściwie zgłosić ubezpieczycielowi szkodę, napisać wniosek o odszkodowanie? Przede wszystkim należy zacząć od przygotowania wszystkich dokumentów i informacji o zdarzeniu, które spowodowało wystąpienie szkody, czy to w postaci np. uszkodzenia pojazdu, zalania mieszkania, czy też doznania w wypadku obrażeń ciała itd.

Każdy wniosek powinien zawierać możliwie wyczerpujący, co nie oznacza, że długi opis zdarzenia wywołującego szkodę. Wskazać należy:

  • datę zdarzenia, miejsce
  • okoliczności, w jakich doszło do wypadku
  • zdarzenia ubezpieczeniowego

Można zrobić szkic sytuacji wypadkowej, czy załączyć zdjęcia miejsca zdarzenia. We wniosku muszą się też znaleźć dane uczestników zdarzenia, wypadku. W przypadku polis NNW będą to przede wszystkim dane osoby poszkodowanej, a w przypadku innych polis, np. OC pojazdu również dane sprawcy, dane pojazdu, dane właściciela pojazdu, dane polisy OC pojazdu sprawcy, dane świadków zdarzenia, wskazanie informacji, czy na miejsce zdarzenia przybyła policja itp.

Uszkodzenie ciała, a wypłacone odszkodowanie

W przypadku dochodzenia odszkodowania za szkody w mieniu, np. zalanie przez sąsiada, należy w piśmie zgłaszającym szkodę zawrzeć odpowiednio dane adresu nieruchomości, w której doszło do powstania szkody, dane sprawcy i jego polisy ubezpieczenia obejmującej wyrządzenie szkody w mieniu innej osoby. Kolejnymi ważnymi informacjami, jakie powinny zostać zawarte we wniosku zgłaszającym szkodę, jest opis zakresu uszkodzeń, czy obrażeń ciała, będących następstwem wypadku, czy zdarzenia ubezpieczeniowego.

W przypadku szkód w pojeździe, czy w mieniu można dołączyć posiadane zdjęcia uszkodzonego pojazdu, czy zalanego pomieszczenia oraz jeśli posiadamy kosztorys naprawy. Warto jednak w tym miejscu wskazać, że najczęściej jednak ubezpieczyciel i tak sam dokona oceny szkody i sporządzi własny kosztorys, na podstawie którego wypłaci odszkodowanie, o ile uzna zasadność zgłoszenia.

W przypadku szkód na osobie, czyli wówczas, gdy w zdarzeniu doszło do powstania obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, oprócz opisu odniesionych obrażeń należy załączyć kopię posiadanej dokumentacji medycznej, a także dokumentów związanych z poniesionymi kosztami leczenia (o ile polisa ubezpieczeniowa, z której dochodzimy roszczenia, obejmuje swym zakresem również koszty leczenia, itp.).

Warto też mieć na uwadze, że obecnie coraz częściej odchodzi się od klasycznego zgłoszenia szkody poprzez napisanie pisma, wniosku. Szkody zgłaszamy na infolinii lub poprzez formularz na stronie ubezpieczyciela.

Zarówno podczas zgłoszenia na infolinii, jak i za pomocą formularza na stronie ubezpieczyciela, przekazujemy informacje i dokumenty wskazane przez ubezpieczyciela, co jest stosunkowo wygodne.

Minusem jednak jest często w tym wypadku ograniczenie w zakresie możliwości przekazania dodatkowych dokumentów, jakie chcielibyśmy dołączyć (spoza listy dokumentów preferowanych przez ubezpieczyciela), czy dodatkowych informacji, jakie chcielibyśmy przekazać, a na które w formularzu nie ma już miejsca.

Dalsze kroki w postępowaniu o odszkodowanie

Po zarejestrowaniu szkody i nadaniu numeru sprawie, ewentualne informacje i dokumenty mogą zostać przez nas uzupełnione, jednak wymagać to będzie od nas dodatkowych czynności, a w przypadku szybkiego podjęcia decyzji przez ubezpieczyciela, część dokumentów, które uważamy za ważne i dosłaliśmy uzupełniająco już po zgłoszeniu szkody, może zostać przez ubezpieczyciela pominięta przy podejmowaniu decyzji.

To z kolei, w przypadku decyzji, która nas nie satysfakcjonuje, zmusi nas do napisania kolejnego wniosku o uwzględnienie dalszych dokumentów, czy informacji. W praktyce będzie to najczęściej konieczność napisania odwołania od decyzji i liczenie na ponowną, kompleksową ocenę przez ubezpieczyciela, tym razem całości dowodów w sprawie, a następnie zmianę decyzji.

Podsumowując do zgłoszenia szkody, czy to poprzez infolinię, formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela, czy w sposób tradycyjny poprzez napisanie pisma, wniosku o odszkodowanie, należy się odpowiednio przygotować. Mieć niezbędne informacje o zdarzeniu i jego skutkach, dane uczestników, itd. i w sposób właściwy przekazać je ubezpieczycielowi wraz z posiadaną dokumentacją dotyczącą szkody.

Im lepiej przygotowane i udokumentowane zostanie zgłoszenie szkody, tym większe prawdopodobieństwo, iż decyzja ubezpieczyciela zostanie podjęta w miarę szybko i będzie zgodna, albo chociaż zbliżona do naszych oczekiwań.

Niezbędna pomoc pełnomocnika

Jeśli mamy trudności z przygotowaniem zgłoszenia, czy z jakichkolwiek powodów nie chcemy, czy nie możemy sami przygotować zgłoszenia i wystąpić do ubezpieczyciela o odszkodowanie, warto wiedzieć, że na rynku działa wiele kancelarii odszkodowawczych, które mogą podjąć się reprezentacji naszych interesów.

Trzeba jednak pamiętać, że ustanowienie pełnomocnika nie zwalnia nas całkowicie od uczestnictwa w procesie likwidacji szkody. Będziemy bowiem musieli, np. stawić się osobiście na badanie lekarskie, czy udostępnić pojazd do oględzin.

Pełnomocnik jednak może nas niewątpliwie poważnie odciążyć w kwestiach merytorycznych związanych z postępowaniem odszkodowawczym prowadzonym przez ubezpieczyciela i w razie konieczności podjąć stosowną polemikę celem ochrony naszych interesów.

Jeśli już zdecydujemy się na pełnomocnika – szczególnie w przypadku ciężkich wypadków z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, czy majątkowymi - należy niewątpliwie mieć na uwadze, aby wybierać te kancelarie, które są w stanie prowadzić kompleksową obsługę Klienta, tj. jednakowo w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia, czy odszkodowania, ale również zapewnić obsługę w zakresie rentowym, ewentualnej sprawy karnej czy w sądzie rodzinnym.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela powinno pokryć wszystkie koszta i straty z jakimi nie poradził sobie poszkodowany.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Jakie... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jakie obowiązują terminy?

Niezadowoleni z odszkodowania mają wiele pytań, a odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudną kwestią. Dochodzą do tego też terminy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to dokument łatwy do napisania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz jak je napisać

Stworzenie formalnego pisma jakim jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudnym zadaniem. Tymczasem obowiązuje prosty wzór. Sprawdź!

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Gdy poszkodowanego spotyka zaniżone odszkodowanie oc odwołanie może nie wydawać się najprostszą metodą walki. Tymczasem jest to podstawowe narzędzie

Renta po wypadku od ubezpieczyciela... Helpfind - Renta po wypadku od ubezpieczyciela - jak się o nią starać?

Renta po wypadku od ubezpieczyciela - jak się o nią starać?

Gdy przyznana zostaje renta po wypadku poszkodowany może liczyć na zwrot kosztów poniesionego leczenia. Niezależnie od podstawy przyznania renty ubezpieczyciel...