Odszkodowanie po wypadku samochodowym a brak polisy OC

Odszkodowanie po wypadku samochodowym

- za co można je uzyskać?

Gdy już nieszczęśliwie zostaniemy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego, możemy ubiegać się o wypłatę świadczenia odszkodowawczego od ubezpieczyciela, z którym sprawca tegoż wypadku zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (potocznie OC komunikacyjne). Po zaistnieniu wypadku najważniejszą rzeczą jest ustalenie, jaki to zakład ubezpieczeń, gdyż obecnie na terenie Polski działalność prowadzi kilkadziesiąt różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak postępować po wypadku przed ubezpieczycielem?

Gdy ma miejsce wypadek, najlepiej wezwać na miejsce zdarzenia policję lub w ostateczności spisać ze sprawcą wspólne oświadczenie opisujące jak doszło do wypadku oraz który z jego uczestników swoim nieprawidłowym zachowaniem przyczynił się do jego zaistnienia. Pamiętajmy, że nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, należy nam się, wypłata świadczenia odszkodowawczego. W takim wypadku odszkodowanie po wypadku samochodowym będzie wypacane przez Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny.

O wypłatę odszkodowania możemy starać się przez 3 lata od dnia, w którym dowiemy się, kto jest jego sprawcą. Po tym okresie roszczenia się przedawniają. Jeśli jednak sprawca wypadku został skazany wyrokiem sądu w postępowaniu karnym, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż 20 lat od dnia wypadku, nawet jeśli szkoda i sprawca były wcześniej nam znane. Natomiast termin przedawnienia dla osób niepełnoletnich, które ucierpiały w wypadku, nie może upłynąć wcześniej niż dwa lata od uzyskania przez nie pełnoletniości.

Świadczenia należne poszkodowanemu

Gdy już ustalimy właściwego ubezpieczyciela, od którego należy nam się, wypłata odszkodowania możemy żądać od niego przede wszystkim zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, jak również odszkodowania a w przypadku poważnych obrażeń ciała skutkujących trwałym inwalidztwem także odpowiedniej renty.

Zadośćuczynienie różni się od odszkodowania tym, że ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej, natomiast odszkodowania dochodzimy wówczas, gdy chcemy pokryć poniesione koszty. Odszkodowanie więc należy nam się między innymi za zwrot kosztów poniesionych w toku leczenia powypadkowego. I tak ubezpieczyciel powinien zwrócić nam:

 • koszty zakupu lekarstw i opatrunków,
 • koszty zakupu lub wynajmu sprzętu ortopedycznego,
 • koszty odbytych konsultacji lekarskich,
 • koszty zabiegów operacyjnych,
 • koszty specjalistycznych badań,
 • koszty opieki sprawowanej przez zatrudnione do tego celu osoby lub też przez sprawowanej osoby najbliższe,
 • koszty przebytych zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty dojazdów do placówek medycznych,
 • koszty stosowania specjalnej diety zalecanej przez lekarza prowadzącego

Nie tylko odszkodowanie dla pokrzywdzonego

Pamiętajmy jednak, że osoba poszkodowana ma obowiązek udowodnić ubezpieczycielowi poniesione koszty, a więc w tym celu należy gromadzić wszystkie paragony, rachunki i faktury VAT obrazujące poniesione koszty i w oryginale przekazać je zakładowi ubezpieczeń. Odszkodowanie należy nam się również, aby wyrównać poniesione przez nas straty. I tak zakład ubezpieczeń powinien zrefundować nam utracone zarobki będące wynikiem przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz zwrócić koszty zniszczonego w wypadku mienia, a więc może to być np. odszkodowanie za uszkodzony w wypadku telefon komórkowy, zniszczone buty i kurtkę, a także np. zniszczony laptop pod warunkiem, że był przewożony w dedykowanym pokrowcu. Wracając, do kwestii samego zadośćuczynienia pamiętajmy, że dochodzenie zadośćuczynienia bywa postępowaniem trudniejszym niż to, w którym dochodzimy odszkodowania, ponieważ nie można wycenić wartości życia i zdrowia ludzkiego.

Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną, przez co ma za zadanie wynagrodzić cierpienie fizyczne i psychiczne. Kwota zadośćuczynienia ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie być symboliczna, jednak powinna być utrzymana w rozsądnych granicach odpowiadających przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Szacując wysokość zadośćuczynienie, bierze się pod uwagę m.in. takie czynniki jak:

 • wiek osoby poszkodowanej,
 • rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń ciała,
 • długotrwałość okresu leczenia,
 • intensywność leczenia
 • ilość przebytych zabiegów operacyjnych,
 • wysokość trwałego uszczerbku, jaki pozostał na zdrowiu osoby poszkodowanej na skutek doznanych obrażeń ciała,
 • komplikacje w życiu codziennym poszkodowanego, jakie powstały na skutek wypadku (np. niemożność uprawiania sportu bądź wykonywania dotychczasowego zawodu).
Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.86

Czytaj także

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku... Helpfind - Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym? Jest kilka procedur, które musisz znać. Wtedy skutecznie uzyskasz wyższe odszkodowanie!

Czy za SPAM można uzyskać... Helpfind - Czy za SPAM można uzyskać odszkodowanie?

Czy za SPAM można uzyskać odszkodowanie?

Mała ilość użytkowników ma świadomość, że mogą ubiegać się o odszkodowania w przypadku, gdy nękają ich niechciane maile. Warto znać...

Wypadek odszkodowanie co można uzyskać... Helpfind - Wypadek odszkodowanie

Wypadek odszkodowanie co można uzyskać z oc sprawcy

Wypadek odszkodowanie a OC sprawcy Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi OC komunikacyjne ma charakter obowiązkowy. Tym samym oznacza to, że...

Odszkodowanie za samochód po wypadku... Helpfind - Odszkodowanie za samochód po wypadku - o co można się starać?

Odszkodowanie za samochód po wypadku - o co można się starać?

Poszkodowanemu należy się nie tylko odszkodowanie za samochód po wypadku. Może on także uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Aby uzyskać poszczególne...