Odszkodowanie wypadek należy się osobie poszkodowanej

Odszkodowanie wypadek

co możesz po nim uzyskać

Zdecydowana większość z nas nie wie, że może ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zawarta polisa dotyczy nie tylko uszkodzonego pojazdu, ale również obrażeń ciała. Polacy nie wiedzą, w jakim celu opłacana jest obowiązkowa składka OC.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadamy po to, aby zabezpieczyć roszczenia osób trzecich w razie wypadku. Jeżeli spowodujemy wypadek drogowy, to osoby w nim poszkodowane nie domagają się odszkodowania bezpośrednio od nas. Wszelkie roszczenia kierowane są wtedy do zakładu ubezpieczeń, w którym zawarliśmy polisę OC. Oznacza to, że poszkodowany otrzymuje odszkodowanie wypadek, dla nas nie staje się jeszcze większym obciążeniem.

Żeby domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy, musimy na miejscu zdarzenia spisać wspólne oświadczenie. Potwierdza ono okoliczności wypadku i wskazuje, kto jest jego sprawcą. Zamiast tego można wezwać na miejsce policję. Nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku, należy nam się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Od zobowiązanego do zapłaty zakładu ubezpieczeń możemy żądać przede wszystkim zadośćuczynienia i odszkodowania. W przypadku poważnych obrażeń ciała skutkujących trwałym inwalidztwem możemy domagać się także renty.

Za co należy się rekompensata?

Odszkodowanie z OC sprawcy to nic innego jak zwrot wszelkich kosztów poniesionych w toku leczenia, a więc zwrot:

 • kosztów zakupu lekarstw, maści, opatrunków, bandaży itp.,
 • kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego,
 • kosztów specjalistycznych konsultacji lekarskich,
 • kosztów badań diagnostycznych zleconych przez lekarza prowadzącego,
 • kosztów rehabilitacji,
 • kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • kosztów opieki,
 • kosztów stosowania specjalistycznej diety np. diety płynnej w przypadku uszkodzenia żuchwy

Ponadto odszkodowanie obejmuje też zwrot kosztów zniszczonych lub uszkodzonych w wypadku rzeczy, a więc może to być odszkodowanie za:

 • uszkodzony w wypadku telefon komórkowy,
 • zniszczone buty i kurtkę,
 • zniszczony laptop pod warunkiem, że był przewożony w dedykowanym pokrowcu

Pamiętajmy jednak, że odszkodowanie to nie należy się w przypadku zaginionej lub uszkodzonej w wypadku biżuterii, gotówki lub papierów wartościowych. Odszkodowanie należy się również z tytułu utraconego dochodu w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio po wypadku. O zwrot utraconych zarobków mogą ubiegać się nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Jedynym wymogiem jest udowodnienie wspólnie z pracodawcą potencjalnych zarobków, jakie uzyskałby poszkodowany, gdyby nie wydarzył się wypadek. Zwrot utraconego dochodu będzie należał się również przedsiębiorcom. W tym przypadku najlepiej będzie poprosić o wyliczenie straty biuro rachunkowe.

Co w przypadku szkody osobowej?

W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobie poszkodowanej przysługuje również roszczenie rentowe. Przepisy kodeksu cywilnego wymieniają trzy przesłanki nabycia prawa do renty:

I tak odpowiednio można wnosić do ubezpieczyciela o przyznanie:

 • renty z tytułu utraty zdolności do pracy – tzw. renta wyrównawcza
 • renty z tytułu zwiększenia potrzeb życiowych,
 • renty z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości

W dochodzeniu wszystkich opisanych wyżej roszczeń najważniejsze jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji, aby udowodnić je ubezpieczycielowi. Niestety, zgodnie z kodeksem cywilnym mimo tego, iż to na poszkodowanym leży obowiązek udowodnienia kosztów i strat.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowanie od pracodawcy co musisz... Helpfind - Odszkodowanie od pracodawcy, co musisz o nim wiedzieć

Odszkodowanie od pracodawcy co musisz o nim wiedzieć

Niezależnie od przyczyn wypadku warto starać się o odszkodowanie od pracodawcy. Poza obowiązkowym świadczeniem z ZUS, przysługuje dodatkowe z OC...

Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy... Helpfind - Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Dlaczego musisz zapłacić podatek dochodowy i co warto o nim wiedzieć

Osoba, która uzyskała należne odszkodowanie musi zapłacić podatek dochodowy. Wynika to z obowiązku odprowadzenia zaliczki, jakie nakładają przepisy.

Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy... Helpfind - Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy bezpośrednio po nim

Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy bezpośrednio po nim

Wypadek przy pracy postępowanie przy nim oznacza dla pracodawcy dużą ilość formalności i ustalenie okoliczności, które mogły mieć wpływ na...

Zasiłek pogrzebowy Co musisz o... Helpfind - Zasiłek pogrzebowy. Co musisz o nim wiedzieć?

Zasiłek pogrzebowy. Co musisz o nim wiedzieć?

Rodzina zmarłego musi ponieść wiele wydatków, aby móc zorganizować pogrzeb. Jako że są one konieczne, rodzinie przysługuje zasiłek pogrzebowy. W...