odszkodowanie z oc sprawcy kolizji a policja

Odszkodowanie z oc sprawcy kolizji a konieczność wzywania policji

Co znaczy odszkodowanie z OC sprawcy? Kiedy i w jakich sytuacjach się ono nam należy? W jaki sposób udokumentować i przede wszystkim udowodnić ubezpieczycielowi, że ciąży na nim obowiązek wypłaty zadośćuczynienia za doznane obrażenia czy zniszczenia pojazdu?

Jak zachować się, gdy dochodzi do kolizji lub stłuczki?

Podstawowa zasada, to zachowanie zimnej krwi. Gdy dochodzi do kolizji na drodze, należy przede wszystkim nie panikować. Istnieją dwie drogi do udokumentowania zdarzenia drogowego. Pierwszą jest telefon na policję. Po przyjeździe policjanci sporządzają dokument nazywany notatką policyjną. Drugą możliwością jest spisanie oświadczenia między poszkodowanym a sprawcą kolizji.

Wezwanie policji na miejsce a odszkodowanie z oc sprawcy kolizji

Najprostszą możliwością jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji. Po przyjeździe na miejsce, policjanci przydzieleni do oględzin miejsca zdarzenia, sporządzają notatkę urzędową z miejsca zdarzenia. Aby była ona rzetelna, każdy uczestnik zdarzenia podaje:

  • swoje dane osobowe,
  • miejsce zajmowane w pojeździe,
  • opis przebiegu zdarzenia.

Policja spisuje również dane z dowodów rejestracyjnych pojazdów. Sprawca musi także podać dane ubezpieczyciela oraz numer polisy. Jeśli przebieg zdarzenia nie budzi wątpliwości, a doznane przez uczestników obrażenia mają charakter powierzchowny, to sprawca zdarzenia zostaje wskazany w notatce i ukarany mandatem. A my z kolei znamy podmiot odpowiedzialny. Wezwanie policji jest jak najbardziej uzasadnione w przypadku zdarzeń, gdzie:

  • Obrażenia uczestników zdarzenia utrzymują się dłużej niż 7 dni.
  • W zdarzeniu bierze udział duża ilość pojazdów.
  • Uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia na temat przyczyn, jak i zakresu odpowiedzialności za wypadek.

Spisanie oświadczenia między uczestnikami kolizji

Istnieje również inna możliwość niż wzywanie na miejsce zdarzenie policji. Uczestnicy zdarzenia drogowego mogą spisać oświadczenie sprawcy. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy okoliczności zdarzenia, jak i wina sprawcy, nie budzą wątpliwości. Oświadczenie sprawcy kolizji warto spisać w przypadku stłuczek. Często dochodzi do nich na parkingu, gdzie jeden z kierowców podczas manewru uderza w inne auto. W takich przypadkach obrażenia ewentualnych poszkodowanych są powierzchowne. Podobnie małe są zniszczenia w obrębie pojazdów.

W takim przypadku spisanie oświadczenia znacznie skraca bieg zdarzeń. Zdarza się, że w nawet kilka chwil po zdarzeniu poszkodowany wie, do jakiego ubezpieczyciela zgłosić swojego roszczenia. To umożliwia rozpoczęcie likwidacji szkody.

Reasumując, aby móc starać się o uzyskanie zadośćuczynienia z OC sprawcy nie jest konieczne wzywanie policji. Podstawową zasadą jest udowodnienie naszych twierdzeń, ponieważ proces likwidacji prowadzony jest na podstawie prawo cywilne. W toku likwidacji zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na stronie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Jak odzyskać odszkodowanie z OC... Helpfind - Jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Dowiedz się!

Jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Dowiedz się!

Po kolizji będziemy chcieli domagać się żeby zostało nam wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. Warto wiedzieć, jak szybko możemy...

Odszkodowanie od sprawcy wypadku Jak... Helpfind - Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku. Jak się starać o odszkodowanie?

Gdy jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym należy nam się odszkodowanie od sprawcy wypadku. Bez względu na to, jakiego uszkodzenia doznaliśmy.

Brak oświadczenia sprawcy kolizji Co... Helpfind - Brak oświadczenia sprawcy kolizji. Co nalezy robić w takiej sytuacji

Brak oświadczenia sprawcy kolizji. Co należy robić w takiej sytuacji?

Brak oświadczenia sprawcy kolizji może być sporym problemem. Ubezpieczyciel potrzebuje bowiem dokumentu, który potwierdza okoliczności zdarzenia i wskazuje jasno sprawcę....

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu... Helpfind - Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu. Jak sporządzić?

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu. Jak sporządzić?

Parkingi to miejsca, gdzie może dojść do niewielkich stłuczek. Po szkodzie należy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu. Dzięki temu...