odszkodowanie za chorobę zawodową - poznaj możliwości starania się

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Kiedy można się starać?

Odszkodowanie za chorobę zawodową należy się każdemu, u kogo choroba zawodowa zostanie stwierdzona prawomocną decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Czym w ogóle jest choroba zawodowa? Uważa się za nią chorobę, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r.

Czym jest choroba zawodowa?

Na chorobę zawodową narażone są osoby:

 • które regularnie przebywają pośród szkodliwych dla zdrowia czynników,

 • które wykonują stałe, monotypowe ruchy ciała,

 • których praca wymaga stałej, niedogodnej pozycji ciała.

Objawy choroby zawodowej pojawiają się po dłuższym czasie przebywania w niesprzyjających warunkach.

Zgodnie z art. 235 k.p. podejrzenie choroby zawodowej może zgłosić:

 • pracodawca

 • lekarz

 • lekarz dentysta

 • pracownik lub były pracownik

Odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gdy choroba zawodowa zostanie stwierdzona prawomocną decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego, wówczas osoba dotknięta wskazaną chorobą zgłasza jej rozpoznanie właściwemu miejscowo oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne będzie ustalenie uszczerbku na zdrowiu oraz wypłata jednorazowego odszkodowania.

Zgłoszenie choroby zawodowej można uczynić za pośrednictwem pracodawcy, byłego pracodawcy lub samodzielnie. Wniosek składa się wraz z:

 • kompletem dokumentów,

 • wypełnionym przez lekarza drukiem N9,

 • decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego, który stwierdził chorobę zawodową

 • pełną dokumentacją medyczną związaną z chorobą zawodową.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu wskazanego wniosku organizuje komisję lekarską, podczas której orzekany jest uszczerbek na zdrowiu. Po ustaleniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS wydaje decyzję o wysokości jednorazowego odszkodowania.

Odszkodowanie od pracodawcy

Osoba, która w wyniku choroby zawodowej doznała stałego, długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może również domagać się rekompensaty bezpośrednio od pracodawcy lub byłego pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że nie każde środowisko pracy pozwala na ubieganie się o odszkodowanie bezpośrednio od pracodawcy. Firmy zabezpieczają się od ewentualnej odpowiedzialności, informując pracowników o ryzyku zawodowym i możliwych powikłaniach występujących w pracy w niedogodnych warunkach. W związku z tym, w niektórych przypadkach, niemożliwe jest wykazanie zawinienia po stronie pracodawcy.

O odszkodowanie od pracodawcy mogą ubiegać się osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach, których funkcjonowanie opiera się na siłach przyrody, czyli takich, których funkcjonowanie napędzane jest przez gaz, elektryczność, parę, paliwa płynne itp. (np. kopalnie, firmy z dużymi parkami technologicznymi, przedsiębiorstwa przewozowe). W tych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy ponoszą odpowiedzialność za szkodę na osobie (np. choroba zawodowa), wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa – nie musimy w związku z tym wykazywać czyjegokolwiek zawinienia.

Jeżeli ktokolwiek podejrzewa u siebie objawy, które mogą świadczyć o pojawieniu się choroby zawodowej, warto uruchomić proces badania i rozpoznawania choroby zawodowej. Będzie się to wiązało z możliwością uzyskania przynajmniej częściowej rekompensaty za utracone zdrowie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.25

Czytaj także

OFE dziedziczenie środków po śmierci... Helpfind - ofe dziedziczenie środków po śmierci

OFE dziedziczenie środków po śmierci kiedy można się starać

Dla niektórych członków rodziny ofe dziedziczenie środków po śmierci będzie uzyskaniem dodatkowych pieniędzy. Wciąż mało osób wie, jak się je...

Wypadek odszkodowanie z oc kiedy... Helpfind - Wypadek odszkodowanie z oc

Wypadek odszkodowanie z oc kiedy można się starać?

Gdy miał miejsce wypadek odszkodowanie z oc sprawcy należy się osobie poszkodowanej. Ma ona trzy lata by zgłosić swoją szkodę,...

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy... Helpfind - Wypadek w domu odszkodowanie

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy można się o nie starać?

Wypadki zdarzają się nam nawet w domu, czyli miejscu, które uważamy za najbezpieczniejsze. Co w takim razie w sytuacji, gdy...

Odszkodowanie za złamaną nogę -... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się o nie starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę należy się nie tylko ofiarom wypadków komunikacyjnych, ale również zwykłych przypadków dnia codziennego. Do złamania nogi...