Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego i zasądzane odszkodowanie

Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego

u dziecka

Uraz stawu skokowego u dziecka jest najczęściej występującym urazem. Jest on bardzo często bagatelizowany przez osoby poszkodowane, a w przypadku małych dzieci przez ich rodziców. Uraz stawu skokowego nazywany potocznie „skręceniem kostki” może doprowadzić w przyszłości do niestabilności czy też zwyrodnienia stawu. 

Czym jest skręcenie stawu skokowego?

Główną przyczyną powstania wspomnianego urazu bywa – bieg, skok czy szybki chód po nierównym podłożu, gdy niewłaściwie postawi się stopę. Do urazu dochodzi przy nadmiernym skręceniu stawu na bok, np. złe postawienie stopy przy zeskoku czy też przy złym stąpnięciu podczas biegu. Typowym objawem skręcenia kostki jest obrzęk i ból w okolicach stawu. Często też występuje stan zapalny.

Wyodrębniamy trzy stopnie urazu stawu skokowo goleniowego:
- I stopień skręcenia cechuje się niewielkim obrzękiem oraz bólem, ograniczenie ruchomości stawu
- II stopień skręcenia cechuje niewielka niestabilność. Pojawia się już bolesność znacznego stopnia wraz z wyraźnym obrzękiem i ograniczeniem ruchomości
- III stopień skręcenia to już całkowite zerwanie włókien więzadłowych w stawie. Bardzo znaczny obrzęk i bolesność.

Kiedy można zacząć starać się o odszkodowanie?

Aby uzyskać  odszkodowania za skręcenie kostki  należy właściwie udokumentować swoje roszczenia. To znaczy, że poszkodowany musi przede wszystkim udowodnić wystąpienie wypadku, a także wykazać, do jakich obrażeń doszło. Wszystkie muszą być powiązane z wypadkiem.

W takich przypadkach dla poszkodowanych jest lepiej, gdy mają ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne i należy do grup ubezpieczeń osobowych. TU proponują różnorodne warianty takich polis. Różnią się między sobą sumą ubezpieczenia i zakresem ochrony. Dlatego konieczne jest zapoznanie się z OWU, aby przy wypłacie odszkodowania niemiłych niespodzianek.

Oprócz tego należy dokonać jeszcze szeregu formalności potrzebnych przy likwidacji szkody. Aby zgłosić szkodę, należy udać się do własnego ubezpieczyciela. Tam ma obowiązek potwierdzić okoliczności wypadku. Należy także przedstawić dokumentację medyczną, która wskazuje na obrażenia odniesione w wypadku.  W przypadku dziecka to rodzice lub jego opiekunowie prawni muszą dopełnić tych formalności.

 

Z praktyki zakładów ubezpieczeń wynika jednoznacznie, iż nienależyte udokumentowanie swoich praw może prowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania. Aby zminimalizować ryzyko odmowy wypłaty należnych środków, warto zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych. W momencie, gdy dokonane zostanie zgłoszenie szkody i zebrany materiał dowodowy potwierdza okoliczności nieszczęśliwego wypadku, możemy być przekonani, iż zakład ubezpieczeń wypłaci nam należne odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego w granicach swojej odpowiedzialności.

Kwota należnego odszkodowania uwarunkowana jest zapisami w wykupionej polisie. Dodatkowo w sytuacji, gdy na skutek doznanego urazu osoba poszkodowana była hospitalizowana lub też wykupiła określone środki medyczne, to również może dochodzić odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów leczenia w sytuacji, gdy posiadane ubezpieczenie NNW zawiera taki wariant.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 2.80