Odszkodowanie za śmierć dziecka co muszą wiedzieć rodzice

Odszkodowanie za śmierć dziecka

w wypadku. Procedura

Śmierć dziecka to wielka tragedia, z którą zmuszeni są zmierzyć się jego rodzice. Jest to doświadczenie bardzo bolesne i może powodować problemy w sferze emocjonalnej, jak i materialnej. W sytuacji, gdy dziecko umiera w wypadku komunikacyjnym, rodzice zostają pozbawieni możliwości pożegnania się z nim. To potęguje ich ból. Czasami nawet pomimo podjętego leczenia psychiatrycznego lub terapii u psychologa, rodzicom nie udaje się powrócić do normalnego życia.

Katalog roszczeń możliwych do zgłoszenia

Rodzicom, którzy stracili córkę lub syna, należy się odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku. To wydaje się oczywiste. Zakład ubezpieczeń nie powinien robić w tej sprawie żadnych problemów. Analiza decyzji ubezpieczyciel wskazuje jednak, że wypłata tych świadczeń nie jest wcale tak oczywista. Postępowania te wcale nie tak rzadko są przedłużane bez podawania konkretnego powodu, a przyznawane świadczenia są za niskie. Częstym argumentem zakładów ubezpieczeń jest brak dokumentów uzasadniających zgłoszone roszczenia. Niejednokrotnie wykaz dokumentów, których ubezpieczyciel żąda w trakcie postępowania likwidacyjnego, jest obszerny i nie do końca zasadny.

Rodzicom, którzy stracili w wyniku wypadku dziecko, należą się świadczenia w postaci:

Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Roszczenia rodziców powinny zostać skierowane do zakładu ubezpieczeń, w którym zawarta była polisa OC sprawcy wypadku. Jeśli pojazd, którym spowodowano wypadek, nie był ubezpieczony, roszczenia są kierowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Można to zrobić za pośrednictwem wybranego zakładu ubezpieczeń. Zgłaszając szkodę należy jednak właściwie udokumentować sprawę, co nie jest wcale proste.

Lista dokumentów, które należy przedstawić bywa dość długa. Ponadto ubezpieczyciel może chcieć przeprowadzić tzw. wywiad środowiskowy. Podczas niego przedstawiciel zakładu ubezpieczeń rozmawia z członkami rodziny zmarłego i zadaje pytania dotyczące ich więzi i relacji z dzieckiem, sytuacji życiowej przed i po śmierci dziecka, etc. W takich sytuacjach najbezpieczniej będzie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Będzie reprezentował nas w walce o należne odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, jaką jest dziecko i przeprowadzi przez kolejne etapy postępowania przed ubezpieczycielem.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek w pracy procedura ubiegania... Helpfind - Wypadek w pracy procedura

Wypadek w pracy procedura ubiegania się o odszkodowanie

Wypadek w pracy procedura nie wydaje się łatwa. Pracownicy nie wiedzą, gdzie się zgłaszać i co im przysługuje. To sprawia,...

Wypadek w pracy procedura wypłaty... Helpfind - Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Wypadek w pracy procedura nie musi oznaczać dla poszkodowanego stresu i problemów przy wypłacie odszkodowania. W zależności od wykonywanego zawodu...

Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego... Helpfind - Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego

Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego u dziecka

Gdy osoba poszkodowana uzyska odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego później będzie musiała podjąć rehabilitację, której koszty powinny zostać zwrócone. W...

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku... Helpfind - Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Mamy wypadek, w którym odnieśliśmy obrażenia ciała. Co robić, aby uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku w odpowiedniej wysokości? Najpierw...