Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie dla poszkodowanego

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - co obejmuje oc rolnika

Każda osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne z areałem użytków rolnych przekraczający łącznie 1 ha i opłacająca podatek rolny (w części lub w całości), zobowiązana jest ustawowo do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej rolnika. Obowiązek ten dotyczy także dzierżawcy, najemcy i użytkownika gospodarstwa rolnego.

Co obejmuje OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną zarówno rolnika – właściciela gospodarstwa, jak również każdej innej osoby, która wykonując prace związane z gospodarstwem rolnym wyrządzi szkodę osobie trzeciej (osobową lub majątkową). W przypadku gdy podczas wykonywania czynności związanych z posiadaniem gospodarstwa, obrażeń ciała dozna osoba w nim pracująca, wówczas ona również otrzyma odszkodowanie. Warunkiem koniecznym jest jednak to, że winę za to zdarzenie musi ponosić rolnik. Sytuacja jest identyczna, gdy w wyniku czyjegoś nieprawidłowego zachowania i działania wypadkowi ulegnie sam rolnik.

OC rolników obejmuje także znajdujące się w gospodarstwie pojazdy: kombajny, sadzarki, zgrabiarki itp.). Rolnik nie musi na taki pojazd wykupywać dodatkowych polis komunikacyjnych OC, nawet gdy wyjedzie na drogę publiczną. OC rolnika ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym. Przykładową sytuacją może być pogryzienie przez psa pasterskiego, wykorzystywanego do zapędzania stada zwierząt hodowlanych. OC rolnika chroni także dzieci i wcale nie jest powiązane z wykonywaniem przez nie prac gospodarczych lub gdy same uległy wypadkowi w związku z posiadanymi i wykorzystywanymi przez rolników maszynami czy sprzętami.

Gdy rolnik nie dostanie odszkodowania

Ubezpieczenie OC rolników nie obejmuje wszystkich wypadków, które wydarzyły się na terenie gospodarstwa. Wyłączone są tzw. nieszczęśliwe wypadki, które nie były bezpośrednim skutkiem zawinionego działania lub zaniechania rolnika. Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody dotyczy tylko sytuacji, gdy rolnikowi lub osobie pracującej w jego gospodarstwie będzie można przyznać winę za zaistniałe zdarzenie. Kolejną sytuacją wyłączająca odpowiedzialność jest wyrządzenie przez rolnika szkody na terenie gospodarstwa, lecz w trakcie, gdy nie wykonywał żadnych prac związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego czyli w tzw. czasie prywatnym.

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę, wspierając się przy tym błędną argumentacją. W takich sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych, które podejmą merytoryczną polemikę z ubezpieczycielem w celu wyegzekwowania należnego odszkodowania.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00