Odszkodowanie za złamaną nogę w wypadku

Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się o nie starać?

Złamanie nogi jest następstwem nie tylko wypadków komunikacyjnych, ale również zwykłych przypadków dnia codziennego. Do złamania nogi może dojść np.: w wyniku upadku ze schodów, a nawet zwykłego poślizgnięcia. Do częstych złamań dochodzi również w wyniku uprawiania sportu. W każdym z tych przypadków należy się odszkodowanie za złamaną nogę. Warto zaznaczyć, iż poszkodowanemu przysługuje szeroki katalog świadczeń odszkodowawczych. Poniżej typy świadczeń, o jakie można się starać.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Osoby, które złamały nogę mogą starać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wspomniana krzywda przejawia się:

 • rozmiarem kalectwa
 • oszpeceniem
 • ograniczeniem ruchowym itp.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym. Określając jego wysokość, podmiot odpowiedzialny za wypłatę świadczenia bierze pod uwagę następujące czynniki:

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, w skład którego wchodzi m.in. stopień kalectwa, oszpecenia, ograniczenia ruchowe
 • długotrwałość choroby, rehabilitacji, leczenia, dochodzenie do względnej sprawności itp.
 • wiek poszkodowanego
 • płeć poszkodowanego
 • widoki poszkodowanego na przyszłość, możliwość przystosowania się poszkodowanego do życia po wypadku

Ponadto przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia są również brane pod uwagę inne, indywidualne czynniki.To te, które wpływają bezpośrednio na życie osoby poszkodowanej.

Koszty opieki osób trzecich nad poszkodowanym

Osoba, która w wyniku wypadku złamała nogę, może również starać się o zwrot kosztów opieki osób trzecich. Jest to świadczenie przysługujące osobom, które w wyniku doznanego urazu nie mogą samodzielnie wykonywać podstawowych czynności życia codziennego. Warto podkreślić, że zwrot kosztów opieki należy się poszkodowanym, nawet jeśli takich kosztów w rzeczywistości nie poniosły. O zasadności zwrotu takich kosztów decyduje rodzaj doznanego urazu. Niewątpliwie złamanie nogi powoduje trudności z wykonywaniem podstawowych czynności jak np.: ubieranie się. W związku z tym poszkodowanemu jak najbardziej przysługuje zwrot takich kosztów.

Koszty leczenia i dojazdów do placówek medycznych

Rehabilitacja związana ze złamaniem nogi wiąże się z ponoszeniem wielu kosztów. Przykładowo mogą to być:

 • koszty zakupu leków, preparatów
 • koszty sprzętu ortopedycznego, koszty zakupu kul
 • koszty przebytych zabiegów rehabilitacyjnych

Osoba poszkodowana starająca się o zwrot tych wydatków powinna przedstawić rachunków, faktur, paragonów, by je udowodnić.

Osoby, które złamały nogę, często muszą dojeżdżać na wizyty do placówek medycznych. W związku z tym przysługuje im zwrot kosztów dojazdów do tych miejsc. Należy wyraźnie zaznaczyć, że podstawą zwrotu tych kosztów nie jest rachunek bądź faktura za zakup paliwa. Wysokość kosztów ustala się poprzez pomnożenie łącznego dystansu do placówki medycznej przez tzw. kilometrówkę (np. dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 900 cm3 wynosi ona 0,8358 zł).

Roszczenia rentowe

Bardzo skomplikowane złamanie nogi może wpłynąć na dalsze życie poszkodowanego. Może nawet spowodować, iż stanie się on osobą niepełnosprawną. W takiej sytuacji może należeć się renta powypadkowa z tytułu:

 • utraty zdolności do pracy zarobkowej
 • ze względu na zwiększone potrzeby życiowe
 • ze względu na zmniejszone widoki na przyszłość

Jak widać, poszkodowanemu przysługuje szeroki katalog roszczeń odszkodowawczych w związku ze złamaniem nogi. Należy pamiętać, aby w trakcie leczenia skrupulatnie gromadzić dokumentację medyczną w sposób chronologiczny. Konieczne są także wszelkiego rodzaju rachunki, faktury i paragony. Wskazane dokumenty są podstawą do otrzymania nie tylko zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Na ich podstawie można domagać się zwrotu poniesionych kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, opieki oraz pomagają określić wysokość renty.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.50

Czytaj także

Wypadek odszkodowanie z oc kiedy... Helpfind - Wypadek odszkodowanie z oc

Wypadek odszkodowanie z oc kiedy można się starać?

Gdy miał miejsce wypadek odszkodowanie z oc sprawcy należy się osobie poszkodowanej. Ma ona trzy lata by zgłosić swoją szkodę,...

Odszkodowanie za chorobę zawodową Kiedy... Helpfind - Odszkodowanie za chorobę zawodową

Odszkodowanie za chorobę zawodową Kiedy można się starać?

Odszkodowanie za chorobę zawodową należy się każdemu, kto pracował w szkodliwych warunkach i odbiło się to na jego zdrowiu. Co...

Odszkodowanie za złamaną rękę -... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną rękę

Odszkodowanie za złamaną rękę - odpowiedzialność sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie za złamaną rękę jest jednym z najczęściej wypłacanych odszkodowań dla osoby poszkodowanej. Do złamań kończyny górnej dochodzi najczęściej podczas...

Odszkodowanie za złamaną nogę za... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną nogę za jakie zdarzenia mogę się starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę za jakie zdarzenia mogę się starać?

Przy różnego rodzajów wypadkach poszkodowany może doznać złamania, przysługuje mu wówczas odszkodowanie za złamaną nogę. Powinien on wtedy wystąpić do...