Odszkodowanie za złamanie ręki pomoże w dalszej rehabilitacji

Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Dokonując analizy możliwości uzyskania od zakładu ubezpieczeń odszkodowania oraz jego ewentualnej wysokości, należy dokonać podziału na okoliczności, w jakich doszło do wypadku oraz polisy ubezpieczeniowej z jakiej będzie zgłaszany wypadek. Ważne jest także wskazanie, jakie świadczenia składają się na łączną kwotę odszkodowania. Rozróżnić możemy odszkodowanie z polisy NNW oraz z polisy OC w przypadku wypadków komunikacyjnych oraz w gospodarstwie rolnym. Postępowanie prowadzone przez ubezpieczyciela w przypadku odszkodowania z NNW wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku OC. W przypadku NNW do uzyskania odszkodowania wystarczy diagnoza złamanej ręki. Jednocześnie nie może wystąpić jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela. Przesłanki te są określone w OWU.

Jak zgłosić złamanie ręki?

Wraz ze zgłoszeniem szkody wystarczy wykazać fakt doznania urazu w postaci zapisu w karcie informacyjnej. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie procentowo określonego uszczerbku na zdrowiu, wskazanego w tabeli uszczerbku za konkretny uraz. Znacznie bardziej rozbudowane jest postępowanie likwidacyjne, kiedy chcemy uzyskać odszkodowanie za złamanie ręki z polisy OC. W tym przypadku wysokość przyznanego świadczenia również ustalana jest na podstawie procentowo określonego uszczerbku na zdrowiu. Tutaj jednak wypłata świadczenia nie jest uzależniona wyłącznie od rodzaju doznanego urazu, jak ma to miejsce przy polisie NNW. Na wspomnianą kwotę odszkodowania w tym przypadku może się składać:

 • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie, traktowane jako roszczenie główne,
 • roszczenie tytułem zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • zwrot kosztów zakupu lekarstw i prywatnych wizyt lekarskich,
 • zwrot kosztów opieki, w związku z niemożnością wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego w czasie noszenia gipsu

W tym miejscu należy wymienić kluczowe czynniki, od jakich zależy wysokość odszkodowania w przypadku złamania ręki. Niezbędne jest określenie, czy doszło do:

 • złamania pojedynczej kości czy też ze złamaniem wielu kości ręki,
 • przemieszczenia odłamów,
 • złamania zamkniętego, czy otwartego

Co ubezpieczyciel weźmie pod uwagę

Kolejnym aspektem wpływającym na kwotę świadczenia jest konieczność dokonania otwartej lub zamkniętej repozycji złamania kości. W pierwszym przypadku konieczna jest operacja, podczas której w kościach pacjenta umieszcza się metalowe śruby. W drugim przypadku wystarczy jedynie nastawienie kości i umieszczenie złamanej kończyny w gipsie.

Na początku wypłacana jest kwota bezsporna, ustalana na podstawie rozpoznania złamania. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę:

 • stopień dolegliwości urazu na bieżące funkcjonowanie,
 • wykonywany zawód,
 • leworęczność lub praworęczność poszkodowanego,
 • wiek osoby poszkodowanej,
 • godziny wymiar czasu, w jakim powinna być sprawowana codzienna opieka.

Przebieg dalszego leczenia może wpłynąć na ustalenie wysokości odszkodowania z uwagi na:

 • postępujący proces zrostu kości,
 • prawidłowy przebieg dochodzenia do zdrowia,
 • długość rehabilitacji potrzebnej do odzyskania pełnej sprawności w ręce

Jakie możliwości ma później osoba poszkodowana?

Po zakończeniu leczenia sporządzana jest opinia lekarska zawierająca ostateczny uszczerbek na zdrowiu. Na jej podstawie ustalana jest ostateczna kwota odszkodowania. Na jej zwiększenie na tym etapie postępowania likwidacyjnego, może mieć również wpływ utrzymujące się ograniczenie ruchomości uszkodzonej kończyny. Może to być np. brak możliwości dokonania pełnego wyprostu ręki w łokciu, pomimo intensywnego uczęszczania na rehabilitację.

Kolejną przesłanką mogącą wpłynąć na zwiększenie odszkodowania jest konieczność przeprowadzenia operacji korygującej zrost ręki powodujący ból. Zwykle taka operacja ma miejsce już po zakończeniu leczenia ortopedycznego i rehabilitacji. W przypadku złamania kości przedramienia zbyt obfite nadbudowanie kostniny w miejscu złamania powodować może ten sam ból przy poruszaniu. Spowodowany jest on ocieraniem się o siebie kości i może występować nawet w przypadku, gdy te się zrosną.

Jak można zatem zauważyć, odszkodowanie za złamaną rękę należy się zawsze. Jednak jego wysokość zależy od wielu rozmaitych czynników. Decydującym czynnikiem jest tu rozległość urazu. Ważne jest także, aby dostarczyć pełną dokumentację. Daje ona ubezpieczycielowi pełny obraz sytuacji i pomaga uzyskać wyższe odszkodowanie. Potrzebne dokumenty może pomóc zebrać profesjonalny pełnomocnik.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.55

Czytaj także

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość... Helpfind - Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu może mieć wpływ na wysokość otrzymanego odszkodowania. W zależności od stopnia obrażeń ciała poszkodowanemu będą przysługiwać należne...

Rzeczoznawca samochodowy: jak wygląda jego... Helpfind - Rzeczoznawca samochodowy: jak wygląda jego cennik

Rzeczoznawca samochodowy: jak wygląda jego cennik

W przypadku osoby poszkodowanej rzeczoznawca samochodowy cennik będzie dobrym rozwiązaniem dla kierowcy, któremu zostało przyznane za niskie odszkodowanie. Kosztorys pomoże...

Odszkodowanie za złamanie ręki dominującej... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie ręki dominującej - jakiej wysokości?

Odszkodowanie za złamanie ręki dominującej - jakiej wysokości?

Złamania to jedne z najczęstszych obrażeń w różnych wypadkach. Poszkodowany może w takiej sytuacji dostać odszkodowanie - także gdy złamana...

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na... Helpfind - Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu - od czego zależy?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzależniona jest od wysokości uszczerbku na zdrowiu w wyniku szkody. Przyznaje się go osobom...