Odszkodowanie za złamany nos a wysokość rekompensaty

Odszkodowanie za złamany nos w jakich przypadkach mogę się starać?

Najprostszym do zdiagnozowania objawem uszkodzenia nosa, nawet przez osobę nieposiadającą przygotowania medycznego, jest obfite krwawienie. W zależności od stopnia uszkodzenia koniecznym w przypadku doznania tego typu urazów może być repozycja złamania, czyli zabieg polegający na nastawieniu kości nosa, który wykonywany jest w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym i należy przeprowadzić go w czasie 7 do 10 dni po urazie.

Czym jest złamanie nosa i jakie są objawy?

Do uszkodzeń nosa może dojść w wyniku wielu sytuacji – podczas uprawiania sportów, czy upadków z wysokości na skutek potknięcia lub potrącenia przez innego uczestnika ruchu. Do uszkodzenia nosa w wypadkach komunikacyjnych wśród kierowców i pasażerów pojazdów dochodzi najczęściej w wyniku uderzenia o elementy pojazdu lub poduszkę powietrzną.

Najczęstszym powodem powstania takich obrażeń jest brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Pamiętajmy, więc o każdorazowym zapinaniu pasów bezpieczeństwa, a w przypadkach, gdy jesteśmy kierującymi, upewnijmy się, że każdy z pasażerów dopełnił tego obowiązku. W innym wypadku zakład ubezpieczeń, miarkując wysokość zadośćuczynienia, pomniejszy stosownie przyznaną kwotę, w skrajnych przypadkach nawet o 50%.

W zależności od stopnia uszkodzenia i jego konsekwencji dla zdrowia poszkodowanego uzyskana kwota odszkodowania może się znacząco różnić. Oprócz zmian o charakterze estetycznym (blizny, zniekształcenia) uszkodzenie nosa może prowadzić do zaburzeń oddychania i utraty powonienia, a nawet do utraty nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa). W związku z tym należy zaznaczyć, że zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu powinno mieć charakter zindywidualizowany, co wielokrotnie podkreślał w swoich orzeczeniach także Sąd Najwyższy.

Sprawdź, w jaki sposób uzyskać odszkodowanie za złamany nos

W jaki sposób można wystąpić o odszkodowanie?

W celu prawidłowego udokumentowania odniesionych obrażeń i procesu leczenia należy zgromadzić kompletną dokumentację medyczną, w tym kartę informacyjną ze szpitala, historie choroby z Poradni Laryngologicznej i wszelkie rachunki dotyczące ponoszonych kosztów leczenia, w celu uzyskania od ubezpieczyciela ich zwrotu.

Pomocna w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych będzie również dokumentacja fotograficzna, na podstawie której można stwierdzić zakres oszpecenia. Należy przy tym zaznaczyć, że obecnie medycyna nie dysponuje żadną metodą pozwalającą na usuwanie blizn tak, aby były one całkowicie niewidoczne. Zabiegi nowoczesnej terapii z użyciem lasera ablacyjnego nie są objęte świadczeniami z NFZ.

Pomoc kancelarii odszkodowawczej

W celu poprawienia wyglądu konieczne może być też przeprowadzenie zabiegów z zakresu chirurgii estetycznej, których koszt również jest bardzo wysoki. W uzasadnionych przypadkach wszelkie nakłady na kosztowne leczenie powinny zostać zrefundowane przez ubezpieczyciela. W przypadku konieczności leczenia poza uspołecznionym systemem opieki zdrowotnej należy mieć na uwadze, że ubezpieczyciel może wymagać, często niezasadnie, udowodnienia braku możliwości leczenia w ramach publicznej i nieodpłatnej służby zdrowia oraz nadmiernie długiego czasu oczekiwania, skutkującego negatywnymi konsekwencjami dla stanu zdrowia.

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają przyznane odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz odmawiają zwrotu poniesionych kosztów, wspierając się przy tym błędną argumentacją. W takich sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych, które podejmą merytoryczną polemikę z ubezpieczycielem w celu wyegzekwowania należnego odszkodowania, nawet na drodze postępowania sądowego.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.60

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć W jakich... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć, w jakich przypadkach przysługuje?

Zadośćuczynienie za śmierć W jakich przypadkach przysługuje?

Sprawdzamy w jakich przypadkach najbliżsi mogą starać się o zadośćuczynienie za śmierć? Jak starać się o takie środki? Co jest...

Czym jest i w jakich... Helpfind - Czym jest i w jakich przypadkach przysługuje renta wyrównawcza z PZU?

Czym jest i w jakich przypadkach przysługuje renta wyrównawcza z PZU?

Renta wyrównawcza z PZU będzie przysługiwać osobie poszkodowanej w określonych przypadkach. Może się o nią starać osoba, która spełnia pewne...

Odszkodowanie za złamany nos od... Helpfind - Odszkodowanie za złamany nos od sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie za złamany nos od sprawcy zdarzenia

To oznacza, że odszkodowanie za złamany nos wyliczane jest dla każdego poszkodowanego osobno. Brak właściwego leczenia lub poważne powikłania związane...

Odszkodowanie za złamaną nogę za... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną nogę za jakie zdarzenia mogę się starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę za jakie zdarzenia mogę się starać?

Przy różnego rodzajów wypadkach poszkodowany może doznać złamania, przysługuje mu wówczas odszkodowanie za złamaną nogę. Powinien on wtedy wystąpić do...