Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - co wzbudza wątpliwości?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odpowiadamy na najczęstsze pytania

Odwołanie to jeden ze środków przysługujących osobie, która nie zgadza się ze stanowiskiem ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaconych oraz nierzadko zaniżanych świadczeń odszkodowawczych. Może w ten sposób żądać wyższej kwoty odszkodowania.

W jakim terminie należy się odwołać?

Termin na złożenie odwołania  jest związany z terminem przedawnienia się roszczeń odszkodowawczych. Wedle obowiązujących przepisów prawnych, w przypadku zdarzenia zakwalifikowanego jako wykroczenie termin ten wynosi trzy lata. Z kolei w odniesieniu do szkody będącej wynikiem przestępstwa – ów termin wynosi dwadzieścia lat.

Warto przy tym zaznaczyć, że szkody wyrządzone na osobie małoletniej ustawodawca uregulował odmiennie. Tu bowiem przedawnienie roszczeń nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

O czym warto pamiętać sporządzając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W przypadku szkód osobowych tj. związanych z doznanymi obrażeniami ciała warto przedłożyć pełną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia powypadkowego.

Nadto, poszukując dodatkowych argumentów do polemiki, dobrze jest uzyskać dokumenty, na podstawie których została wydana decyzja. Może to być opinia medyczna określającą uszczerbek na zdrowiu. Jest ona wydawana przez lekarza orzecznika.

W przypadku poważniejszych urazów należy także rozważyć złożenie wniosku do ubezpieczyciela o przeprowadzenie naocznej komisji lekarskiej. Jej celem jest weryfikacja dotychczas orzeczonego uszczerbku na zdrowiu. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że przeprowadzenie takich badań nie jest obowiązkiem ubezpieczyciela.

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi w przedmiocie odwołania?

Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi w terminie miesiąca. W przypadku braku stanowiska ubezpieczyciela należy podjąć czynności ponaglające.

 

Co to jest reklamacja?

Z dniem 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Wprowadziła ona nową procedurę, dzięki której możliwa jest polemika z ubezpieczycielem. Poszkodowanemu przysługuje bowiem prawo do złożenia tzw. reklamacji w formie przewidzianej przez danego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie trzydziestu dni od otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do sześćdziesięciu dni. W tym miejscu należy podkreślić, iż w przeciwieństwie do odwołania, w przypadku niedotrzymania terminu na zajęcie stanowiska, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą poszkodowanego.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.89

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Dochodzenie odszkodowań

pobierz
za darmo

Przewodnik