ofe dziedziczenie środków po śmierci dla osoby uprawnionej do jego uzyskania

ofe dziedziczenie środków po śmierci

kiedy można się starać

Po śmierci członka rodziny można się starać o dziedziczenie jego środków z Otwartego Funduszu Emerytalnego. Warto wiedzieć, że nie każdy może na nie liczyć. Istotny w tym przypadku jest stopień pokrewieństwa. Proces dziedziczenia może być długotrwały, jednak warto zawalczyć o pieniądze ulokowane na rachunku OFE lub subkonta ZUS, w zależności, gdzie zmarły członek rodziny je umieścił.

Emerytura liczona inaczej

W związku z przeprowadzoną reformą emerytalną w 1999 r. powstały Otwarte Fundusze Emerytalne. Obowiązkowo musiały przystąpić do nich osoby urodzone po 31.12.1968 r., a dobrowolnie urodzeni przed 31.12.1948 r. ale przed 01.01.1969 r. Zadaniem OFE było inwestowanie pieniędzy podatnika na jego przyszłą emeryturę. Część składek co miesiąc trafiała właśnie na konto OFE, pozwalając tym samym na zabezpieczenie przyszłości. Od 2011 roku system OFE uległ zmianie, część składki przekazywanej do OFE zmniejszyła się z 7,3% do 2,3%. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zaczęły działać tzw. subkonta ZUS, na które trafia część pozostałej składki dotychczas przekazywanej do OFE.

Najbliższa rodzina bardzo często nie wie, gdzie ich bliski odkładał pieniądze na zabezpieczenie swojej przyszłości. W zależności od tego, jak wysokie było otrzymywane wynagrodzenie i staż pracy, tak duża będzie wysokość zgromadzonych tam środków. Pieniądze zgromadzone na rachunku OFE lub subkoncie ZUS będą przysługiwać po śmierci członka rodziny. Jednak nie należą się one każdemu. Kto ma do nich pierwszeństwo?

 • Małżonek lub były małżonek
 • Osoba uprawniona przez zmarłego
 • Spadkobierca, w przypadku gdy została wskazana osoba uposażona
 • Członkowie rodziny: małżonek i dzieci, lub rodzice i wnuki- w przypadku ich braku, gdy śmierć miała miejsce przed 17.02.2001 r. i nie zostały wskazane osoby uposażone

Kiedy starać się o środki z OFE

O środki, które zmarły odkładał na swoim koncie, zgłosić się musi sam członek rodziny. Ubezpieczyciel nie ma obowiązku informować nikogo o tym, kto ma prawo do dziedziczenia znajdujących się tam środków- tak stanowi ustawa. Wciąż niewielka liczba osób wie, o przysługujących jej pieniądzach znajdujących się na kontach OFE i subkontach ZUS. W praktyce oznacza to tyle, że o dziedziczenie OFE można się starać, jeśli najbliższa rodzina wystąpi o należne jej pieniądze- dopiero wtedy zostaną im one wypłacone. Środki zgromadzone na rachunkach OFE i subkontach ZUS mogą być dziedziczone nawet w przypadkach, gdy posiadacz rachunku przed śmiercią pobierał emeryturę. Warunkiem dziedziczenia jest to, że jego emerytura nie mogła być pobierana dłużej niż przez 3 lata.

Jakie dokumenty trzeba posiadać?

Wszystkie dokumenty, w przypadku ubiegania się o wypłatę środków z OFE lub subkonta ZUS muszą być oryginałami, w przypadku ich braku muszą być w formie uwierzytelnionych kopii- dokonać tego można w Urzędzie właściwym miejscu zamieszkania lub u notariusza.

W przypadku małżonka lub byłego małżonka:

 • dowód osobisty lub paszport
 • skrócony odpis aktu małżeństwa
 • oświadczenie o stosunkach majątkowych
 • dokument znoszący ustawową wspólność majątkową

W przypadku małoletniego uprawnionego:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • dowód osobisty lub paszport
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora

W przypadku spadkobiercy:

 • dowód osobisty lub paszport
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia

W przypadku małoletniego spadkobiercy:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • dowód osobisty lub paszport przedstawiciela ustawowego
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia

Samo dziedziczenie środków z OFE może być procesem długotrwałym, wymagającym pomocy kancelarii odszkodowawczej specjalizującej się w takich przypadkach. Niezależnie od tego, ile faktycznie środków znajduje się na koncie zmarłego członka rodziny, powinno się o nie ubiegać. Środki te stanowiły kapitał, który miał być jego zabezpieczeniem. Należy tylko pamiętać, że kwota ta będzie pomniejszona o 19% podatek dochodowy. Środki te nie będą natomiast pomniejszone o podatek od spadków i darowizn.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.60

Czytaj także

Dziedziczenie środków z OFE komu... Helpfind - Dziedziczenie środków z OFE komu przysługują?

Dziedziczenie środków z OFE komu przysługują?

Warto wiedzieć, komu przysługuje dziedziczenie środków z OFE. Oraz kiedy wystąpić o ich przyznanie. Procedura ta opiera się na jasnych...

Dziedziczenie OFE Sprawdź, jakich dokumentów... Helpfind - Dziedziczenie OFE, potrzebne dokumenty

Dziedziczenie OFE Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz

Coraz więcej osób wie, że możliwe jest dziedziczenie OFE. Ale jak się starać o środki emerytalne? Dzisiaj bliżej o procedurze...

Dziedziczenie środków z OFE a... Helpfind - Dziedziczenie środków z OFE

Dziedziczenie środków z OFE a sporządzanie testamentu

Należy jednak pamiętać, że w obu przypadkach należy złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę, by dziedziczenie środków z OFE było możliwe....

Dlaczego OFE nie informują rodzin... Helpfind - Dlaczego OFE nie informują rodzin o możliwości przekazania środków?

Dlaczego OFE nie informują rodzin o możliwości przekazania środków?

Rodziny zmarłych nie zawsze wiedzą, że mogą starać się o środki z OFE i ZUS. A fundusze nie mają obowiązku...