Pogryzienie przez psa odszkodowanie dla poszkodowanego

Pogryzienie przez psa jakie odszkodowanie dla poszkodowanego

Na początek należy dokonać niezwykle istotnego podziału na to, w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia ciała poprzez pogryzienie przez psa.

Pogryzienie a właściciel prywatny

Jednym z przykładów jest zatem sytuacja, kiedy do pogryzienia dochodzi przez psa, którego właścicielem jest osoba fizyczna. Wobec takiej osoby ustawodawca nie sformułował obowiązku posiadania ubezpieczenia OC.

Poszkodowany może swoje roszczenia skierować przeciwko właścicielowi, jeśli:

  • znany jest właściciel psa
  • jego zawinienie nie podlega najmniejszej wątpliwości
  • powstała notatka policyjna lub stosowne oświadczeniem

Poszkodowany może także dochodzić odszkodowania na drodze sądowej bądź też z polisy OC - jeśli właściciel taką posiada. Posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej jest dobrowolne w przypadku osób fizycznych.

Inną drogą do uzyskania odszkodowania jest posiadanie przez poszkodowanego ubezpieczenia NNW. Aby poszkodowany mógł otrzymać odszkodowanie, ogólne warunki ubezpieczenia muszą przewidywać możliwość wypłaty za pogryzienie przez psa.

Pogryzienie przez psa odszkodowanie od rolnika

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia, kiedy do pogryzienia doszło przez psa należącego do posiadacza gospodarstwa rolnego. W tym przypadku do skutecznego dochodzenia odszkodowania niezbędne jest nie tylko wykazanie zawinienia po stronie właściciela psa. Niezwykle ważne jest udowodnienie, iż utrzymywanie psa ma bezpośredni związek z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Do pogryzienia może dojść również w sytuacji, kiedy gospodarz trzyma zwierzę jako domowe wyłącznie dla własnej przyjemności. Nie powierza mu przy tym konkretnych zadań związanych chociażby z pilnowaniem posesji czy gospodarstwa rolnego. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż nie każdy pies na wsi musi funkcjonować w gospodarstwie nastawionym na produkcję rolną. Co tym idzie, gospodarz wówczas nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Przysługujące świadczenia

Należy także wskazać, jakiego rodzaju świadczeń od ubezpieczyciela może domagać się osoba poszkodowana. Wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w głównej mierze zależy od:

  • umiejscowienia powstałej rany
  • rozmiaru i głębokości
  • stopnia zniekształcenia ciała wraz z ubytkami wynikających ze zbliznowaceń po ugryzieniu przez psa.

Poszkodowanemu przysługuje również świadczenie tytułem kosztów opieki, szczególnie jeśli rana zlokalizowana jest w obrębie kończyn górnych lub dolnych. Taki uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia wykonywanie pogryzionemu podstawowych czynności dnia codziennego.

Przy tego typu obrażeniach ciała niezwykle istotnym aspektem są koszty leczenia pojawiające się już po zakończeniu leczenia chirurgicznego i zagojeniu rany. Fakt oszpecenia wizerunku, szczególnie jeśli dotyczy on twarzy, w większości przypadków skutkuje tym, że poszkodowany decyduje się na operację plastyczną.Procedura, np. wstrzykiwania w obręb miejsca ugryzienia osocza celem wypełnienia blizny oraz jej wybielenia, wymaga wielokrotnego powtarzania. Dlatego tak ważne jest skutecznie dochodzenie od ubezpieczyciela zwrotu kosztów prywatnego leczenia.

W trakcie podejmowania próby polubownego zakończenia postępowania likwidacyjnego, bardzo ważne jest uzyskanie wystarczająco dużej kwoty. Powinna ona uwzględniać także przyszłe koszty leczenia. W ten sposób poszkodowany zagwarantuje sobie środki potrzebne do sfinansowania w przyszłości, np. operacji laserowego usunięcia blizny.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.80

Czytaj także

Wypadek samochodowy odszkodowanie dla poszkodowanego... Helpfind - Wypadek samochodowy odszkodowanie

Wypadek samochodowy odszkodowanie dla poszkodowanego pasażera

Co zrobić, gdy wystąpi wypadek samochodowy odszkodowanie - jak się starać? Jeśli na skutek wypadku drogowego pasażer odniósł obrażenia ,...

Wypadek w szkole odszkodowanie dla... Helpfind - Wypadek w szkole odszkodowanie

Wypadek w szkole odszkodowanie dla poszkodowanego ucznia

Wypadek w szkole odszkodowanie będzie stanowić dla poszkodowanego ucznia formę rekompensaty, której doznał, gdy przebywał na terenie szkoły. Wypłata świadczenia...

Samochód zastępczy na czas naprawy... Helpfind - Samochód zastępczy na czas naprawy dla poszkodowanego kierowcy

Samochód zastępczy na czas naprawy dla poszkodowanego kierowcy

Samochód zastępczy na czas naprawy nie będzie przysługiwał od momentu powstania szkody do wypłaty odszkodowania. Nie każda kolizja wyłącza możliwość...

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez małoletnich... Helpfind - Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez małoletnich a odszkodowanie

Wypadki komunikacyjne spowodowane przez osoby małoletnie są inaczej postrzegane, niż te, które powodują osoby pełnoletnie. Dzięki temu, w przypadku uczestnictwa...