Pożar domu nie zawsze oznacza wypłatę odszkodowania dla pogorzelców

Pożar domu

jakie dokumenty potrzebne do odszkodowania

Wszyscy posiadacze mieszkań czy domów doskonale zdają sobie sprawę z istotnej roli ochrony ubezpieczeniowej. Kiedy zawieramy umowę ubezpieczenia, czujemy się bezpieczniej, ponieważ jesteśmy przekonani, iż nasze mienie zostało należycie zabezpieczone w razie wystąpienia różnego typu wypadków. Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę, że polisa ubezpieczenia domu to nie jedyny dokument, jaki będzie wymagany przez zakład ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody. Często zdarza się, że mimo posiadanej polisy, poszkodowani nie otrzymują odszkodowania, choć przekonani są o słuszności dochodzonych przez siebie roszczeń. Często wypłata świadczenia jest przedłużona w czasie w związku z brakami wymaganych dokumentów.

Pożar domu- co dalej?

Kiedy dochodzi do pożaru domu, pogorzelcy zaczynają żyć w wielkim stresie, w zależności od rozmiarów szkody borykają się z wieloma trudnościami, chodzi tu nie tylko o trudności lokalowe, ale i problemy natury psychicznej i emocjonalnej. Kiedy pogorzelisko dogasa, a przed oczyma jawi się rozmiar strat, pokrzywdzeni zadają pytanie: co dalej? W sytuacji, kiedy posiadamy polisę ubezpieczenia, szkodę należy niezwłocznie zgłosić do właściwego zakładu ubezpieczeń. Krótko po poinformowaniu towarzystwa ubezpieczeniowego o zdarzeniu zostaną przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, tak by ubezpieczyciel mógł poznać wartość strat.

Jakie dokumenty potrzebne do odszkodowania

Już podczas oględzin warto mieć przygotowane wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty. Z pewnością zakład ubezpieczeń zażąda on nas aktu własności nieruchomości, która uległa szkodzie i obowiązującą na dzień szkody polisę ubezpieczeniową. Trzeba pamiętać, że jeżeli polisa uległa zniszczeniu, możemy zażądać wydania jej kopii. Niezbędne będzie też potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję oraz postanowienie straży pożarnej o przekazaniu miejsca objętego działaniem ratowniczym.

Straż pożarna nie odpowiada za ustalenie przyczyny pożaru, zdarzają się jednak sytuacje, kiedy przyczyna jest znana, już w chwili gaszenia ognia. Najczęściej w takich momentach powód powstania pożaru znajduje się w notatce pozostawionej przez służby ratownicze. Dochodzimy w tym miejscu bardzo ważnej, jeżeli nie najważniejszej kwestii. Istotna w sprawach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest wspomniana wcześniej przyczyna pożaru. Jeżeli okoliczności zdarzenia przemawiają za tym, że źródła ognia upatrywać należy w zwarciu instalacji elektrycznej lub w przewodzie kominowym, należy pamiętać, że ubezpieczyciel uzależni wypłatę odszkodowania od przedłożenia przez poszkodowanych protokołu przeprowadzonych kontroli okresowych instalacji elektrycznej.

Obowiązki właściciela domu

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa. Właściciel domu, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r., ma powinność raz w roku zlecić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych. Dotyczy to nie tylko przewodów dymowych, ale także spalinowych oraz wentylacyjnych. Warto pamiętać, że kontrolę taką może przeprowadzić osoba posiadająca kwalifikacje oraz osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych. Co więcej, oprócz samej kontroli stanu technicznego konieczne jest także czyszczenie przewodów kominowych. Zatem nie wystarczy jedynie zlecić kontroli lub przeczyścić przewodów.

Kolejnym obowiązkiem spoczywającym na właścicielach budynków mieszkalnych jest okresowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontrola taka powinna być przeprowadzona raz na 5 lat przez osobę posiadającą kwalifikacje. W przypadku braku ważnych przeglądów zakład ubezpieczeń może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę, a co za tym idzie odmówić wypłaty odszkodowania a samego poszkodowanego obciążyć całkowitą winą i zarzucić mu rażące niedbalstwo.

Uszkodzone ruchomości

Podczas pożaru uszkodzeniu ulegają nie tylko stałe elementy budynku, ale i jego wyposażenie przez ubezpieczycieli nazywanych ruchomościami. Jeżeli tylko polisa obejmuje swoją ochroną wyposażenie domu, należy przygotować szczegółowy wykaz uszkodzonych przedmiotów z podaniem daty zakupy i ich wartości. Potrzebna będzie także opinia serwisu, który określi zakres uszkodzeń, koszty i opłacalność naprawy urządzeń elektrycznych, elektronicznych lub specjalistycznych. Przydatne mogą okazać się posiadane rachunki, faktury VAT czy paragony.

Trzeba pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana przez ubezpieczyciela indywidualnie. Różne są warunki ubezpieczenia i okoliczności w sprawie. W każdym przypadku warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która zweryfikuje prawidłowość podjętych przez zakład ubezpieczeń rozstrzygnięć w odniesieniu do obowiązującej umowy ubezpieczenia, posiadanych dowodów, regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów, a w rezultacie pomoże poszkodowanemu przebrnąć przez trudny okres powrotu do normalnego życia po tragedii.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.50

Czytaj także

Pożar w domu - kiedy... Helpfind - Pożar w domu

Pożar w domu - kiedy odszkodowanie nie zostaje wypłacone

Jeśli miał miejsce pożar w domu lub budynku, który został ubezpieczony, należy się odszkodowanie. Osoba poszkodowana liczy na to, że...

Śmierć bliskiej osoby Ważne informacje... Helpfind - Śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby Ważne informacje potrzebne do odszkodowania

Śmierć bliskiej osoby w wypadku to traumatyczne przeżycie. W wypadkach giną ludzie, którzy pozostawiają z dnia na dzień bez wsparcia...

Renta po wypadku w pracy... Helpfind - Renta po wypadku w pracy - dokumenty potrzebne do uzyskania

Renta po wypadku w pracy - dokumenty potrzebne do uzyskania

Renta po wypadku w pracy nie musi oznaczać dla poszkodowanego strat. Poszkodowany może wystąpić o przyznanie renty kiedy wypadek zostanie...

Samochód zastępczy jakie dokumenty są... Helpfind - Samochód zastępczy jakie dokumenty są potrzebne by go uzyskać

Samochód zastępczy jakie dokumenty są potrzebne by go uzyskać

A co w przypadku, gdy samochodu nie da się naprawić i ubezpieczyciel orzekł o szkodzie całkowitej? Poszkodowanemu także należy się...