Pożar w domu nie zawsze oznacza wypłacenie poszkodowanemu odszkodowania

Pożar w domu

- kiedy odszkodowanie nie zostaje wypłacone

Gdy dojdzie do pożaru domu czy innego budynku należącego do nas i jeśli został on ubezpieczony, należy się odszkodowanie. Osoba poszkodowana liczy na to, że szybko otrzyma należne z tytułu polisy odszkodowanie oraz że pokryje ono całą szkodę. Niestety, bardzo często odszkodowanie za szkodę pożarową budynku nie zostaje wypłacane, a poszkodowanemu pozostaje liczyć na pomoc ludzi dobrej woli. Warto wiedzieć, kiedy to się dzieje i jak temu zapobiec.

Jakie obowiązki ma właściciel budynku

Przede wszystkim, właściciel nieruchomości ma obowiązek dbać o własne mienie i przestrzegać przepisów prawa. Głównie prawa budowlanego, tak aby ubezpieczyciel nie miał podstaw do tego, aby zarzucić mu rażące niedbalstwo. Ustawy nakładają na właścicieli nieruchomości pewne obowiązki. Trzeba wspomnieć o obowiązku dokonania okresowych przeglądów technicznych, zarówno budynku pod względem jego stanu technicznego, jak i też instalacji elektrycznej, czy przewodów kominowych. Jeśli w budynku jest instalacja gazowa, również i ona musi mieć dokonywane okresowe przeglądy przez uprawnionego fachowca.

W przypadku instalacji elektrycznej, dla właściciela domu mieszkalnego czy budynków gospodarskich nałożony jest obowiązek dokonania przeglądu raz na 5 lat lub niezwłocznie w przypadku dokonania dopiero co zakupu nieruchomości. Z kolei kontrola przewodów kominowych czy gazowych przez fachowca musi odbyć się raz na rok, potwierdzona protokołem. Poza tym należy pamiętać o usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych, np. 4 razy w roku w przypadku stosowania paliwa stałego, w przypadku płynnych i gazowych, co najmniej 2 razy w roku.

Jest to jedynie namiastka obowiązków, jakie właściciel musi wypełnić, jednak najczęściej będąca powodem weryfikacji odpowiedzialności ubezpieczyciela za pożar domu, a niejednokrotnie będąca odmową.

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

Powodem może być sama przyczyna pożaru i fakt niewypełnienia przez właściciela domu nałożonych na niego obowiązków dokonywania kontroli technicznych. Dla przykładu, jeśli przyczyną pożaru będzie zwarcie instalacji elektrycznej, a okaże się, że właściciel budynku nie miał ważnych przeglądów instalacji elektrycznej w ciągu ostatnich 5 lat, to zakład ubezpieczeń może powołać się na „rażące niedbalstwo”. Co z kolei jest podstawą odmowy. Dzieje się tak dlatego, że na ogół przepisy OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) załączone do zawartych polis dobrowolnego ubezpieczenia budynków, zawierają takie wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Rażące niedbalstwo jest częstą podstawą odmowy- a co za tym idzie, tego, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Rolnik, który musi zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych, również może spotkać się z taką odmową w zaistniałej sytuacji. Choć do jego polisy nie ma odrębnych warunków ubezpieczenia, to jednak obowiązek przestrzegania m.in. przepisów prawa budowlanego nałożony jest w ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych, która ma zastosowanie do polis rolnych. W niej również znajdziemy wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeśli właściciel gospodarstwa rolnego dopuści się rażącego niedbalstwa w postaci braku okresowych przeglądów technicznych.

Kontrola fachowca potrzebna od zaraz

Podobnie będzie wyglądała sytuacja pożaru z powodu niewłaściwej drożności komina. Jeśli ubezpieczony w tej sytuacji nie będzie posiadał ważnego przeglądu kominiarskiego lub nie będzie miał potwierdzenia o okresowym czyszczeniu komina, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno zagrożenie powstania pożaru, zwłaszcza w starych domach, gdzie elementy drewniane stropu stykają się bezpośrednio z przewodem kominowym. Pomocna będzie opinia fachowca, który doradzi, jak należy zabezpieczyć dany element, aby zapobiec powstaniu pożaru. Może to jednak wiązać się z koniecznością dokonania przebudowy komina, na co należy również uzyskać stosowne pozwolenie. Należy pamiętać, że każda „samowolka budowlana”, jest niezgodna z przepisami i również może przyczynić się do braku wypłaty odszkodowania.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek drogowy odszkodowanie może nie... Helpfind - Wypadek drogowy odszkodowanie

Wypadek drogowy odszkodowanie może nie zostać wypłacone?

Gdy chodzi o wypadek drogowy odszkodowanie nie zawsze przysługuje. Warto wiedzieć, kiedy tracimy do niego prawo i jak postępować w...

Miałem pożar domu, jakie dokumenty... Helpfind - Pożar domu

Miałem pożar domu, jakie dokumenty potrzebne są do odszkodowania?

Pożar domu jest dużym stresem dla domowników. Bez względu na to, jak wielkich był rozmiarów. Często zdarza się, że mimo...

Subkonto zus dziedziczenie kiedy wypłata... Helpfind - Subkonto zus dziedziczenie w jakich przypadkach wypłata się nie należy?

Subkonto zus dziedziczenie kiedy wypłata się nie należy?

Subkonto zus dziedziczenie to wszystkie pieniądze jakie są gromadzone przez osobę, która odkłada pieniądze w OFE. W razie śmierci członka...

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy... Helpfind - Wypadek w domu odszkodowanie

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy można się o nie starać?

Wypadki zdarzają się nam nawet w domu, czyli miejscu, które uważamy za najbezpieczniejsze. Co w takim razie w sytuacji, gdy...