PZU odszkodowania mają łatwą procedurę, która w szybki sposób pomoże poszkodowanemu

PZU odszkodowania

- sprawdzamy procedury największego ubezpieczyciela

PZU S.A. jako wiodący ubezpieczyciel na rynku niejako kreuje standardy likwidacji szkód i metody postępowania. Ma to przełożenie na finał likwidacji, tj. uznanie roszczenia, bądź jego odmowę.

Procedury postępowania bywają różne w zależności od typu szkody jaka została zgłoszona, dochodzonych roszczeń oraz dokumentów, które złożono wraz ze zgłoszeniem szkody.

Polisy NNW oraz ubezpieczenia na życie

Najczęściej zgłaszamy szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (popularne NW) oraz ubezpieczenia na życie. Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się to banalnie proste, bywa, że źle przygotowane zgłoszenie, bądź zgłoszenie dokonane zbyt późno powoduje, że odszkodowanie otrzymujemy z opóźnieniem. W innej niż oczekiwaliśmy kwocie, a czasami nie otrzymujemy go wcale. Co robić? Przeczytać dokładnie polisę oraz ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które w momencie podpisywania umowy powinniśmy otrzymać i zgłaszać szkodę zgodnie z zapisami OWU. Należy pamiętać przy tym, że zapisy niejasne powinny być interpretowane na korzyść klienta.

Najczęściej procedura wskazuje na konieczność bądź też brak konieczności badania lekarskiego w sytuacji zgłoszenia szkody z uszczerbku na zdrowiu (tzw. wariant komisyjny i bezkomisyjny). Jeśli jest konieczność badania, to zostajemy skierowani na badanie, po którym sporządzona zostaje opinia ze wskazaniem uszczerbku wg tabel PZU. Odszkodowanie wypłacane jest za procent uszczerbku, czyli ustalony procent uszczerbku mnoży się przez wynikająca z polisy kwotę należną za 1% uszczerbku. W przypadku niektórych polis, kwota za 1% uszczerbku może być zwielokrotniona, np. podwojona, ale musi to wynikać z zapisów umowy i dotyczy najczęściej polis grupowych dla pracowników w dużych firmach. Jeśli mamy wariant ubezpieczenia bezkomisyjny, to wówczas odszkodowanie ustalane jest na podstawie dokumentów.

Ubezpieczenia komunikacyjne i inne OC

Również w przypadku dochodzenia PZU odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz innych polis OC, np. OC pracodawcy, OC zarządcy drogi, itp., procedura postępowania uzależniona jest od tego jaki typ roszczeń zgłosiliśmy. W przypadku szkody w pojeździe procedury stają się - nie tylko w PZU - coraz bardziej upraszczane i zdarza się, że od zgłoszenia do wypłaty mija zaledwie kilka dni. Jak najczęściej to przebiega? Zgłaszamy szkodę na infolinii, szkoda jest rejestrowana, nadawany jest nr sprawy. Mobilny ekspert przyjeżdża na oględziny pojazdu, sporządza protokół oględzin, potem kosztorys, wycenę i możemy oczekiwać wypłaty, o ile odpowiedzialność sprawcy nie budzi wątpliwości.

Szybkość likwidacji nie zawsze jednak powinna cieszyć, często bowiem wiąże się z zaniżoną wypłatą oraz zawarciem niekoniecznie korzystnej ugody. Warto dokładnie zapoznać się z kosztorysem, wyceną szkody, aby mieć pewność, że uwzględniono wszystkie uszkodzenia, części, oraz, że szkoda została właściwie zakwalifikowana jako częściowa, a nie całkowita (lub odwrotnie). Coraz więcej firm specjalizuje się w szybkim doradztwie i jeśli nie dysponujemy wiedzą techniczną, to warto skorzystać z takiej porady zanim ostatecznie zamkniemy sprawę z ubezpieczycielem.

Zgłoszenie szkody osobowej w PZU

Inaczej procedura postępowania wygląda w przypadku szkody na osobie, tj. uszkodzenia ciała, czy śmierci w wyniku wypadku. Tutaj rzadko coś dzieje się szybko, a jeśli już, to tylko w wypadku odpowiednio przygotowanego i udokumentowanego zgłoszenia. Teoretycznie ubezpieczyciel po każdym zgłoszeniu bada swoją odpowiedzialność i wypłaca kwotę bezsporną, jednak praktyka pokazuje, że są to kwoty stosunkowo niskie. Po ich wypłacie procedura likwidacji znacznie zwalnia, za to mnożą się wymagania o uzupełnienia kolejnych dokumentów. W przypadku uszkodzenia ciała po uzupełnieniu dokumentacji medycznej oraz często również szeregu innych dokumentów, przeprowadza się badanie lekarskie, chociaż zaznaczyć należy, iż nie jest to obowiązkowy element procesu likwidacji. W szkodach, gdzie są stosunkowo niewielkie obrażenia ciała, nie organizuje się komisji a wysokość zadośćuczynienia ustala się na podstawie dokumentów.

W szkodach, gdzie obrażenia ciała są poważne i proces leczenia długotrwały, a poszkodowany nie może wrócić do pracy, oprócz komisji lekarskiej, organizowane są wywiady (spotkania) w miejscu zamieszkania poszkodowanego z samym poszkodowanym oraz bliskimi, którzy stale świadczą mu pomoc i wsparcie. Wywiad może być bardzo pomocny w ocenie rozmiaru szkody, szczególnie przy dochodzeniu świadczeń rentowych, czy tam gdzie brakuje dokumentacji.

Może jednak również wpłynąć niekorzystnie na sprawę i ostatecznie dać podstawę do odmowy ustalenia i wypłaty renty, czy innych świadczeń, np. środków na przystosowanie dla osoby niepełnosprawnej domu, pojazdu, uzyskanie środków na wózek inwalidzki, itp. Analogicznie w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym, wywiad z uprawnionymi, którzy dochodzą roszczeń po śmierci osoby bliskiej, może wpłynąć na uznanie zasadności ich roszczeń, bądź przesądzić o odmowie. Ten element procedury jest bardzo istotny i w coraz większej skali stosowany nie tylko przez PZU, ale również innych ubezpieczycieli na rynku.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych osób

Procedury PZU odszkodowania oraz innych ubezpieczycieli są różne, jednak w kluczowych kwestiach likwidacja przebiega podobnie. Nie zapominajmy jednak o najważniejszym, czyli czynniku ludzkim. Sprawa prowadzona przez merytorycznie przygotowanego likwidatora u ubezpieczyciela przebiega dużo sprawniej. A już, gdy po obu stronach są profesjonaliści, prawdopodobieństwo uzyskania godnej kwoty odszkodowania, czy renty na odpowiednim poziomie, znacznie wzrasta. Na rynku działa wiele kancelarii odszkodowawczych, warto jednak wybierać te, które są w stanie prowadzić kompleksową obsługę klienta, tj. nie tylko w zakresie dochodzenia głównych roszczeń jak zadośćuczynienia, czy odszkodowania, ale też zapewnić obsługę w zakresie rentowym, ewentualnej sprawy karnej, w sądzie rodzinnym, czy w zakresie zabezpieczenia w środki ortopedyczne, pomocy w przystosowaniu domu i pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej po wypadku.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.57

Czytaj także

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Jakie... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jakie obowiązują terminy?

Niezadowoleni z odszkodowania mają wiele pytań, a odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudną kwestią. Dochodzą do tego też terminy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to dokument łatwy do napisania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz jak je napisać

Stworzenie formalnego pisma jakim jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudnym zadaniem. Tymczasem obowiązuje prosty wzór. Sprawdź!

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Gdy poszkodowanego spotyka zaniżone odszkodowanie oc odwołanie może nie wydawać się najprostszą metodą walki. Tymczasem jest to podstawowe narzędzie

Ile za odszkodowanie po wypadku?... Helpfind - Ile za odszkodowanie po wypadku?

Ile za odszkodowanie po wypadku? Sprawdzamy stawki ubezpieczycieli

Ile pieniędzy za odszkodowanie po wypadku może uzyskać poszkodowany? Zależy to od bardzo wielu czynników - rodzaju wypadku, skali strat...