PZU wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

PZU wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy pisać?

Aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie, musi zgłosić szkodę. Powinien on także udzielić informacji dotyczących wypadku oraz przesłać określone dokumenty. Czy PZU wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wymaga? Jakie formalności są jeszcze wymagane? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Każda likwidacja szkody rozpoczyna się od zgłoszenia szkody. Powinieneś więc skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy w dogodny dla Ciebie sposób. Poszkodowani najczęściej wybierają kontakt telefoniczny lub wysyłają zgłoszenie przez formularz internetowy. Możliwy jest także kontakt osobisty w oddziale lub spotkanie z agentem.

Biorąc jednak pod uwagę obrażenia, leczenie lub rehabilitację, możliwe jest zgłoszenie szkody za pomocą np.: pełnomocnika z kancelarii odszkodowawczej.

Przy zgłoszeniu należy przekazać takie informacje jak:

 • dane sprawcy
 • numer polisy
 • dane poszkodowanego
 • okoliczności wypadku
 • doznane obrażenia

Po zgłoszeniu szkody należy przekazać także odpowiednie dokumenty.

PZU wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu najważniejsze informacje

Wniosek o odszkodowanie z OC? - czy jest konieczny?

PZU zamiast klasycznego wniosku o odszkodowanie przypominającego podanie proponuje poszkodowanym formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny w formie elektronicznej, ale istnieje także wersja papierowa dostępna u agentów lub w oddziałach.

Co znajduje się w takim formularzu? Podstawowe dane poszkodowanego i sprawcy — imię, nazwisko, dane pojazdów oraz numer polisy sprawcy. Ważne są także dane kontaktowe — jak adresy, numery telefonów, czy e-mail.

Najważniejsze jednak informacje dotyczą okoliczności zdarzenia i odniesionych obrażeń. Musisz wskazać, kiedy doszło do wypadku i co dokładnie się stało. Warto tu więc podać jak najdokładniejszy opis:

 • jak doszło do wypadku
 • w którym miejscu
 • czy sprawca dostosował się do zasad ruchu drogowego (jeśli nie, w jaki sposób)
 • co robił i gdzie znajdował się poszkodowany tuż przed wypadkiem
 • w jaki sposób doszło do obrażeń

Należy też podać możliwie dokładnie miejsce zdarzenia — nazwę ulicy, czy punkt orientacyjny oraz jego datę.

Powinieneś także w formularzu podać możliwie dokładnie następstwa wypadku. Są to:

 • bezpośrednie obrażenia i urazy
 • choroby związane z wypadkami
 • niepełnosprawności nabyte po wypadku

Warto także podać informacje dotyczące udzielonej Ci pomocy oraz podjętego leczenia.

Bardzo ważne jest, abyś podał jak najbardziej szczegółowe informacje. Musisz także podać informacje, o jakie świadczenia się starasz. Musisz wiedzieć, że możesz starać się o kilka różnych świadczeń. Ich przyznanie zależy jednak od Twojego stanu i potrzeb.

W formularzu nie musisz wskazywać kwoty, o jaką się ubiegasz. To ubezpieczyciel na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów określi, jakie sumy Ci się należą.

Wniosek konieczny tylko przy innych świadczeniach

Istnieją jednak przypadki, w których wniosek o odszkodowanie jest konieczny. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy poszkodowany posiada dobrowolną polisę na życie. Wówczas uposażony, np.: członek rodziny musi złożyć wniosek o wypłatę środków.

PZU wymaga także wniosku, jeżeli osoba uposażona lub uprawnionego chce wypłacić pieniądze w ramach programu emerytalnego „Złota Jesień” w ramach ubezpieczenia na życie.

Są to jednak jedyne wypadki, gdy dodatkowe pismo jest konieczne.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Oprócz formularza, który nie musi być w formie papierowej, musisz przekazać dokumenty, które potwierdzają okoliczności wypadku oraz Twoje roszczenia.

W przypadku szkody osobowej najważniejsza jest dokumentacja medyczna. Pamiętaj, aby uzyskać dokumenty od wszystkich lekarzy i ze wszystkich placówek, które się Tobą zajmowały. Może to być pogotowie ratunkowe lub SOR, szpital, przychodnia specjalistyczna, czy ośrodek rehabilitacji.

 • karta ambulatoryjna
 • wyniki badań, zdjęcia RTG itp.
 • diagnozy i rokowania
 • skierowania i recepty
 • wypis ze szpitala
 • karta ambulatoryjna

Co ważne, nie wystarczy przekazanie tylko jednego dokumentu, np.: z pogotowia lub szpitala. Im szerszą dokumentację uzyskasz, tym ubezpieczyciel będzie miał lepsze pojęcie o Twoim stanie zdrowia. A to właśnie na jego podstawie przyznaje odszkodowanie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to nie wszystko. Możesz uzyskać także zwrot poniesionych kosztów, np.:

 • kosztów leków i opatrunków
 • kosztów prywatnych wizyt lekarskich
 • kosztów rehabilitacji i niezbędnego sprzętu
 • kosztów dojazdów do placówek medycznych i noclegów
 • kosztów opieki przez osobą trzecią

W takim przypadku powinieneś przekazać PZU wszystkie dokumenty , które potwierdzają wydatki. Mogą to być paragony, rachunki oraz faktury imienne.

Co się dzieje po złożeniu dokumentów?

Po zgłoszeniu szkody i przekazaniu dokumentacji rozpoczyna się likwidacja szkody. Wygląda ona jednak zupełnie inaczej niż w przypadku szkody rzeczowej. Twoja dokumentacja medyczna analizowana jest przez komisję lekarzy.

Sprawdzają oni do jakich obrażeń doszło oraz na czym polega leczenia. Ważne jest także, jaki wpływ obrażenia mają na Twoje funkcjonowanie. Zdarza się bowiem, że poszkodowany odczuwa skutki wypadku przez resztę życia, np.: gdy poszkodowany zostanie inwalidą.

Na tej podstawie orzekany jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Jest to takie pogorszenie się stanu zdrowia poszkodowanego, które nie rokuje poprawy i zawsze będzie mieć wpływ na życie i zdrowie poszkodowanego. Im zatem uraz jest poważniejszy, tym większy jest uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel określa uszczerbek w procentach, a następnie na tej podstawie wypłaca kwotę odszkodowania.

Podsumowanie

Procedura uzyskania odszkodowania jest przejrzysta, nawet w przypadku szkody osobowej. Przy zgłoszeniu szkody ważne jest, aby podać jak najwięcej informacji, oraz przekazać szeroką dokumentację. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie miał solidne podstawy do wydania decyzji o wypłacie odszkodowania.

Warto pamiętać, że wysokość odszkodowania zależy od doznanych urazów i obrażeń. Dlatego dokumentacja musi być możliwie pełna. Odszkodowanie przyznawane jest także na podstawie poniesionych wydatków. Należy więc także dołączyć rachunki, które je potwierdzą.

Osoby poszkodowane mogą mieć niekiedy problemy ze zgłoszeniem szkody, skompletowanie dokumentacji oraz nadzorowaniem całej procedury. W takiej sytuacji warto skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą. Jej specjaliści, jako pełnomocnicy, zajmą się wszelkimi formalnościami, a w razie konieczności, np.: przy zadośćuczynieniu, mogą występować w sądzie.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość... Helpfind - Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu może mieć wpływ na wysokość otrzymanego odszkodowania. W zależności od stopnia obrażeń ciała poszkodowanemu będą przysługiwać należne...

Jak ustalane jest odszkodowanie i... Helpfind - Jak ustalane jest odszkodowanie i uszczerbek na zdrowiu

Jak ustalane jest odszkodowanie i uszczerbek na zdrowiu

Pamiętać należy także, że nie w każdym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uszczerbek na zdrowiu jest bowiem skomplikowaną kwestią. Na decyzję...

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek... Helpfind - Odszkodowanie od pracodawcy

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Gdy jesteśmy osobami poszkodowanymi chcemy uzyskać odszkodowanie od pracodawcy. Możemy go żądać z ZUS-u oraz od pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy ma...

PZU odszkodowania za uszczerbek na... Helpfind - PZU odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu - Co musisz wiedzieć?

PZU odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu - Co musisz wiedzieć?

Miałeś wypadek i nie wiesz, jak domagać się od PZU odszkodowania? W dzisiejszym artykule dowiesz się, jak zgłosić szkodę, jakie...