Renta po wypadku zależy od stanu zdrowia osoby poszkodowanej i jej predyspozycji

Renta po wypadku sprawdź jakie rodzaje rent Ci się należą

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, przysługuje Ci wiele świadczeń z tym związanych. Jednym z nich jest renta. Renta po wypadku może przysługiwać również z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Może być wypłacana zupełnie niezależnie od renty z ZUS, czy KRUS.

Kiedy należy się renta z tytułu utraconych możliwości?

Jeśli w wyniku wypadku stałeś się niezdolny do pracy, należy Ci się renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych. Niezdolność do pracy powinna być potwierdzona odpowiednią dokumentacją, zwłaszcza odpowiednim orzeczeniem lekarskim. Jeśli w wyniku wypadku:

 • Nie możesz podjąć żadnej pracy
 • Nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy i w związku z tym nie możesz osiągać dochodów
 • Twoje dochody są mniejsze

Możesz starać się o rentę od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Co, jeśli otrzymujesz już rentę ZUS lub KRUS z tego powodu? Nie oznacza to, że nie należy Ci się renta od ubezpieczyciela. Renta taka ma na celu wyrównanie Twojej straty finansowej spowodowanej częściową, czy też całkowitą niezdolnością do pracy. Jest przyznawana, gdy Twój stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy lub niesie konieczność zmiany zatrudnienia na mniej opłacalne.

Czym jest renta uzyskana z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość

Renta z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość może wiązać się w pewnym zakresie z utraconymi możliwościami zarobkowymi. Przede wszystkim wynika z ogólnie pojętych ograniczonych możliwości powodzenia w przyszłości. Ograniczone możliwości powodzenia na przyszłość, to nic innego, jak zmniejszenie się perspektyw życiowych. Zwłaszcza w przypadku osób młodych ciężko poszkodowanych w wypadku, możemy mówić o zmniejszonych widokach powodzenia w przyszłości. Mogą być to brak możliwości założenia rodziny, czy wykonywania zawodu zgodnego ze szczególnymi umiejętnościami lub zdolnościami. Przykładem zmniejszonych możliwości powodzenia na przyszłość może być uraz u młodego, dobrze zapowiadającego się piłkarza.

Po wypadku nie może już grać w piłkę nożną. Jego możliwości powodzenia na przyszłość się zmniejszają. Jest zmuszony do zmiany swoich planów życiowych - nie może kontynuować kariery piłkarskiej. Innymi przykładami mogą być utrata słuchu przez muzyka, czy smaku przez kucharza. Renta z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość jest dodatkową, samoistną podstawą do przyznania renty. Na podstawie sytuacji sprzed wypadku należy wykazać utratę szans powodzenia w przyszłości. O taką rentę można starać się, nawet jeżeli została zachowana zdolność do pracy.

Renta na zwiększone potrzeby

Jeżeli w wyniku wypadku zwiększają się potrzeby osoby poszkodowanej, może ona żądać odpowiedniej renty. Jej zadaniem jest pokryć te zwiększone potrzeby. Zwiększone potrzeby mogą wiązać się z koniecznością pokrywania kosztów:

 • leczenia
 • opieki
 • rehabilitacji
 • lepszego odżywiania
 • poprawy stanu zdrowia

Istnienie zwiększonych potrzeb musi mieć charakter trwały i być ściśle związany z wypadkiem. Wówczas należna jest renta na stałe. Może jednak podlegać okresowej kontroli i weryfikacji. W zależności od zmiany potrzeb poszkodowanego - może być odpowiednio zmniejszana lub zwiększana. W sytuacji uznania braku istnienia zwiększonych potrzeb ubezpieczyciel może zaprzestać jej wypłacania. W przypadku stwierdzenia, że zwiększone potrzeby mają charakter długotrwały, ale nie stały, może być przyznana renta czasowa. Do przyznania renty z tego tytułu niezbędne jest wykazanie faktycznego zwiększenia potrzeb osoby poszkodowanej. Należy też wykazać, że nastąpiło to w wyniku obrażeń doznanych w wypadku.

Czy w przypadku śmierci osoby bliskiej należy się renta?

Jeśli w wyniku wypadku ginie osoba, na której ciążył obowiązek alimentacyjny istnieje możliwość renty. Otrzymuje ją osoba, która wcześniej otrzymywała świadczenia alimentacyjne. W praktyce oznacza to, że po śmierci członka rodziny, który dostarczał głównych środków utrzymania, pozostali członkowie rodziny mają prawo do renty. Dotyczy to najczęściej dwóch sytuacji. Gdy zmarły był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, przykładowo rodzic na rzecz małoletniego dziecka. Dotyczy to także osób, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania. Koniecznymi przesłankami przyznania renty są:

 • Pogorszenie się sytuacji materialnej po śmierci osoby, która dostarczała środków utrzymania
 • Brak możliwości samodzielnego uzyskania dochodów

Każda z rent może być przyznana niezależnie od innych. Każdorazowo powinna być przeanalizowana indywidualna sytuacja osoby poszkodowanej. Powinny także wystąpić odrębnie przesłanki do przyznania konkretnej renty. Wymaga to szczegółowej analizy zdrowotnej i finansowej osoby uprawnionej do renty. Również przyznanie prawa do renty z ZUS, czy KRUS nie oznacza jednoznacznie prawa do renty od ubezpieczyciela. Może zaistnieć sytuacja, w której brak jest podstaw do uzyskania renty od ubezpieczyciela. Działa to także w odwrotnym kierunku. Nawet w przypadku braku prawa do renty z ubezpieczenia społecznego poszkodowany może mieć prawo do renty po wypadku z ubezpieczenia OC. W procesie likwidacji szkody niezbędne jest zatem zgromadzenie najważniejszych dowodów. Ważna jest także odpowiednia argumentacja, która przekona ubezpieczyciela, że należy Ci się renta.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.00

Czytaj także

Renta po wypadku nie tylko... Helpfind - Renta po wypadku nie tylko z ZUS

Renta po wypadku nie tylko z ZUS

Renta po wypadku osobie poszkodowanej przysługuje nie tylko z ZUSu. Sama osoba pokrzywdzona może wystąpić o inne świadczenia należne w...

Pomoc poszkodowanym w wypadkach ... Helpfind - Pomoc poszkodowanym w wypadkach

Pomoc poszkodowanym w wypadkach - jakie świadczenia się należą?

Świadczenia wypłaca wówczas zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za szkodę. Wynika to z faktu, iż należy się pomoc poszkodowanym w wypadkach. Zgłoszenie...

Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy... Helpfind - Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy należą się pieniądze?

Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy należą się pieniądze?

Zbiorowy wypadek przy pracy może mieć miejsce praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Pomimo przeprowadzania szeregu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny...

Renta po wypadku od ubezpieczyciela... Helpfind - Renta po wypadku od ubezpieczyciela - jak się o nią starać?

Renta po wypadku od ubezpieczyciela - jak się o nią starać?

Gdy przyznana zostaje renta po wypadku poszkodowany może liczyć na zwrot kosztów poniesionego leczenia. Niezależnie od podstawy przyznania renty ubezpieczyciel...