Renta po wypadku w pracy dla poszkodowanego

Renta po wypadku w pracy

- dokumenty potrzebne do uzyskania

Poszkodowani w wypadkach bardzo często wymagają długotrwałego leczenia czy rehabilitacji, często tracą również możliwość wykonywania pracy. W takich przypadkach przepisy przewidują możliwość starania się o przyznanie renty powypadkowej. O rentę mogą starać się poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, ale także poszkodowani w wyniku wypadku w pracy.

Renta po wypadku – kiedy można się o nią starać?

Poszkodowany w wyniku wypadku w pracy ma prawo do starania się o przyznanie od swojego pracodawcy lub jego ubezpieczyciela (i ile pracodawca ma wykupioną polisę OC)  renty powypadkowej. Renta po wypadku w pracy należy się jednak tylko w ściśle określonych przypadkach. Poszkodowany może wystąpić o przyznanie renty, kiedy wypadek zostanie zakwalifikowany, jako wypadek w pracy, a więc będzie zakwalifikowany jako zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i co ważne, które nastąpiło w związku z pracą.

Co bardzo istotne, renta wypłacana przez pracodawcę lub jego ubezpieczyciela ma charakter uzupełniający, a więc dopiero po uzyskaniu wszelkich świadczeń należnych od podmiotów publicznych (ZUS czy KRUS) poszkodowany ma prawo wystąpić o przyznanie świadczeń takich jak renta po wypadku w pracy od pracodawcy. Jeśli takie roszczenie zostanie zgłoszone przed ustaleniem całości kwestii związanych ze świadczeniami publicznym pracodawca lub jego ubezpieczyciel będzie miał prawo do jego odrzucenia.

Dokumenty potrzebne do uzyskania renty

Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń o przyznanie renty po wypadku w pracy poszkodowany powinien zgromadzić komplet potrzebnych dokumentów. Podstawowym z nich jest protokół powypadkowy czy też karta wypadku, które potwierdzą, że doszło do wypadku oraz potwierdzą jego przebieg. W zależności od tego, o jakie świadczenie chce starać się poszkodowany, konieczne jest przedstawienie pracodawcy lub jego ubezpieczycielowi konkretnego zestawu dokumentów. Jeżeli osoba poszkodowana ponosi regularne koszty związane z leczeniem, wizytami lekarskimi, dojazdami do placówek medycznych czy inne podobne koszty, powinna zbierać wszystkie dokumenty potwierdzające ich poniesienie.

Także w przypadku, kiedy osoba starająca się o rentę wymaga opieki czy pomocy ze strony rodziny, czy profesjonalnego opiekuna, powinna wykazać i udowodnić zakres, a także rodzaj sprawowanej opieki. Kiedy poszkodowany w wypadku przy pracy utracił całkowicie lub częściowo zdolność do jej wykonywania, może starać się o przyznanie renty, która wyrówna stratę między zarobkami sprzed wypadku a środkami otrzymywanymi po wypadku. Aby tego typu renta po wypadku w pracy została przyznana poszkodowany, powinien przedstawić orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez ZUS, a także dokumenty potwierdzające otrzymywanie renty z ZUS – o ile jest przyznawana. Dodatkowo poszkodowany musi udowodnić, jakie średnie zarobki osiągał przed wypadkiem, aby wykazać różnicę w dochodach. 

Renta po wypadku – możliwe komplikacje

Zebranie właściwych dokumentów i co ważniejsze odpowiednie wyliczenie kwoty należnej renty nie jest zadaniem łatwym. Należy wziąć pod uwagę dużo zmiennych, które w ogólnym rozrachunku wpływają na wysokość renty, ich nieuwzględnienie może spowodować przyznanie renty w zaniżonej wysokości. Dlatego też warto rozważyć przekazanie sprawy wyliczenia kwoty należnej renty profesjonalnemu pełnomocnikowi, który ma wiedzę w zakresie księgowości, prawa pracy, a także ma niezbędne doświadczenie w zakresie zgłaszania roszczeń rentowych.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Wyższe Odszkodowanie

pobierz
za darmo

Przewodnik