Renta po wypadku w pracy dla poszkodowanego

Renta po wypadku w pracy - dokumenty potrzebne do uzyskania

Poszkodowani w wypadkach bardzo często wymagają długotrwałego leczenia czy rehabilitacji, często tracą również możliwość wykonywania pracy. W takich przypadkach przepisy przewidują możliwość starania się o przyznanie renty powypadkowej. O rentę mogą starać się poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, ale także poszkodowani w wyniku wypadku w pracy.

Poszkodowany po wypadku w pracy może starać się o wiele róznych świadczeń. Ich wypłata zależy od stanu zdrowia pacjenta oraz jego potrzeb. Niektóre świadczenia mają charakter jednorazowy, ale część z nicjh może mieć charakter cykliczny. Takim świadczeniem jest właśnie renta. Na co warto zwrócić uwagę, rentę tego typu można uzyskać z dwóch źródeł:

  • od ZUS
  • od ubezpieczyciela pracodawcy

Renta po wypadku – kiedy można się o nią starać?

Poszkodowany w wyniku wypadku w pracy ma prawo do starania się o przyznanie od swojego pracodawcy lub jego ubezpieczyciela (i ile pracodawca ma wykupioną polisę OC) renty powypadkowej. Renta po wypadku w pracy należy się jednak tylko w ściśle określonych przypadkach. Poszkodowany może wystąpić o przyznanie renty, kiedy wypadek zostanie zakwalifikowany, jako wypadek w pracy. To oznacza, że jest kwalifikowany jako zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i co ważne, które nastąpiło w związku z pracą. W przypadku renty musi dojść też do - choćby czasowej - utraty zdolności do pracy. Ubezpieczyciel może bowiem, w zależności od stanu zdrowia poszkodowanego, przyznać rentę czasową lub stała.

Co bardzo istotne, renta wypłacana przez pracodawcę lub jego ubezpieczyciela ma charakter uzupełniający, a więc dopiero po uzyskaniu wszelkich świadczeń należnych od podmiotów publicznych (ZUS czy KRUS) poszkodowany ma prawo wystąpić o przyznanie świadczeń takich jak renta po wypadku w pracy od pracodawcy. Jeśli takie roszczenie zostanie zgłoszone przed ustaleniem całości kwestii związanych ze świadczeniami publicznym pracodawca lub jego ubezpieczyciel będzie miał prawo do jego odrzucenia.

Dokumenty potrzebne do uzyskania renty

Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń o przyznanie renty po wypadku w pracy poszkodowany powinien zgromadzić komplet potrzebnych dokumentów. Podstawowym z nich jest protokół powypadkowy czy też karta wypadku, które potwierdzą, że doszło do wypadku. Dokumenty te potwierdzą także przebieg wypadku. W zależności od tego, o jakie świadczenie chce starać się poszkodowany, konieczne jest przedstawienie pracodawcy lub jego ubezpieczycielowi konkretnego zestawu dokumentów. Jeżeli osoba poszkodowana ponosi regularne koszty związane z leczeniem, wizytami lekarskimi, dojazdami do placówek medycznych czy inne podobne koszty, powinna zbierać wszystkie dokumenty potwierdzające ich poniesienie.

Kiedy i jak sporządzane są takie dokuemnty jak protokół powypadkowy i karta wypadku? Ich sporządzeniem zajmuje się pracodawca. Po wypadku pracownika uruchamiana jest procedura, która ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności i sprawcy wypadku. Wypadek badany jest przez komisję powypadkową. Komisja ta ma 2 tygodnie na ustalenie wszystkich okoliczności. Owocem jej pracy jest właśnie protokół powypadkowy lub karta wypadku.

Także w przypadku, kiedy osoba starająca się o rentę wymaga opieki czy pomocy ze strony rodziny, czy profesjonalnego opiekuna, powinna wykazać i udowodnić zakres, a także rodzaj sprawowanej opieki. Istnieje bowiem możliwość zwrotu kosztów np.: profesjonalnej pielęgniarki, czy pobytu w specjalistycznym ośrodku.

Kiedy poszkodowany w wypadku przy pracy utracił całkowicie lub częściowo zdolność do jej wykonywania, może starać się o przyznanie renty, która wyrówna stratę między zarobkami sprzed wypadku a środkami otrzymywanymi po wypadku. Aby tego typu renta po wypadku w pracy została przyznana poszkodowany, powinien przedstawić orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez ZUS, a także dokumenty potwierdzające otrzymywanie renty z ZUS – o ile jest przyznawana. Dodatkowo poszkodowany musi udowodnić, jakie średnie zarobki osiągał przed wypadkiem, aby wykazać różnicę w dochodach. Dowodem może być:

  • zaświadczenie od pracodawcy
  • zeznanie PIT
  • wyciągi z konta

Renta po wypadku – możliwe komplikacje

Teoretycznie procedura ubiegania się o rentę od ubezpieczyciela pracodawcy nie jest skomplikowana. W pewnym stopniu jest nawqet zautomatyzowana. Poszkodowany musi najpierw złożyć właściwy wnioisek, a następnie dołaczyć stosowne dokumenty. Im dokumentacja medyczna będzie szersza - tym ubezpieczyciel będzie mógł dokładniej oszacować wysokość świadczenia. Następnie poszkodowany czeka na decyzję ubezpieczyciela i właściwą kwotę.

W rzeczywiostości jednak poszkodowany niejednokrotnie musi dostarczać dodatkowe dokuemnty - często trudno dostępne. Niekiedy też odmawia wypłaty renty lub zasądzona kwota okazuje się za niska. Poszkodowany może mieć też problem z właściwym wyliczeniem kwoty renty.

Zebranie właściwych dokumentów i co ważniejsze odpowiednie wyliczenie kwoty należnej renty nie jest zadaniem łatwym. Należy wziąć pod uwagę dużo zmiennych, które w ogólnym rozrachunku wpływają na wysokość renty, ich nieuwzględnienie może spowodować przyznanie renty w zaniżonej wysokości. Dlatego też warto rozważyć przekazanie sprawy wyliczenia kwoty należnej renty profesjonalnemu pełnomocnikowi, który ma wiedzę w zakresie księgowości, prawa pracy, a także ma niezbędne doświadczenie w zakresie zgłaszania roszczeń rentowych.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Renta po wypadku nie tylko... Helpfind - Renta po wypadku nie tylko z ZUS

Renta po wypadku nie tylko z ZUS

Renta po wypadku osobie poszkodowanej przysługuje nie tylko z ZUSu. Sama osoba pokrzywdzona może wystąpić o inne świadczenia należne w...

Renta po wypadku sprawdź jakie... Helpfind - Renta po wypadku sprawdź jakie rodzaje rent Ci się należą

Renta po wypadku sprawdź jakie rodzaje rent Ci się należą

Renta po wypadku przysługuje osobom, które są niezdolne do pracy. A spowodowane obrażenia wpłynęły na ich życie zawodowe oraz otrzymywane...

Miałem pożar domu, jakie dokumenty... Helpfind - Pożar domu

Miałem pożar domu, jakie dokumenty potrzebne są do odszkodowania?

Pożar domu jest dużym stresem dla domowników. Bez względu na to, jak wielkich był rozmiarów. Często zdarza się, że mimo...

Samochód zastępczy jakie dokumenty są... Helpfind - Samochód zastępczy jakie dokumenty są potrzebne by go uzyskać

Samochód zastępczy jakie dokumenty są potrzebne by go uzyskać

A co w przypadku, gdy samochodu nie da się naprawić i ubezpieczyciel orzekł o szkodzie całkowitej? Poszkodowanemu także należy się...