Samochód zastępczy z oc nie zawsze jest przyznawany poszkodowanemu kierowcy

Samochód zastępczy z oc

czy ubezpieczyciel może go odmówić?

Nie za każdą szkodę na pojeździe ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu pojazd zastępczy lub zwrócić koszt najmu realizowanego we własnym zakresie. Jak wskazują obowiązujące przepisy prawa oraz szerokie orzecznictwo by było to uzasadnione, muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki.

Po pierwsze: utrata tzw. jezdności pojazdu poszkodowanego

Po wypadku samochód może zostać uszkodzony w takim stopniu, że jego użytkowanie będzie niebezpieczne dla innych uczestników ruchu. Auto może uszkodzony reflektor lub potłuczone lusterka. W tym przypadku kierowcy zostaje zatrzymany dowód rejestracyjny, a samochód zostaje odholowany. Poszkodowany kierowca ma wtedy prawo do ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Mniejsze uszkodzenia, takie jak: zarysowanie karoserii, lub jej wgniecenie nie przekreślają jezdności pojazdu co za tym idzie ubezpieczyciel odmówi w takim przypadku udostępnienia pojazdu zastępczego z polisy OC sprawcy.

Po drugie: brak innego dostępnego pojazdu

Najem pojazdu zastępczego jest uzasadniony tylko wówczas, gdy poszkodowany w prowadzonym gospodarstwie domowym nie ma do dyspozycji innego pojazdu, który mógłby wykorzystać do czasu likwidacji szkody. Oraz naprawy uszkodzonego samochodu bez uszczerbku na pozostałych domowników np. poszkodowany posiada drugi zarejestrowany na siebie pojazd, którym jednak na co dzień do pracy dojeżdża jego małżonek. Ubezpieczyciel odmówi jednak zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy OC jeśli ustali, że w gospodarstwie domowym poszkodowanego pozostaje pojazd, który nie jest na co dzień użytkowany przez innych domowników pozostając w tym czasie do pełnej dyspozycji poszkodowanego.

Po trzecie: dobre uzasadnienie konieczności posiadania auta

Ostatnim warunkiem koniecznym, żeby otrzymać auto zastępcze z polisy OC sprawcy jest wykazanie, że taki pojazd jest poszkodowanemu potrzebny na czas likwidacji szkody. Przede wszystkim w czynnościach dnia codziennego np. na dojazdy do pracy, odwożenie dziecka do szkoły, cotygodniowe zakupy w supermarkecie. Tylko jeśli ubezpieczyciel wykaże, że pojazd ten nie byłby w tym okresie użytkowany gdyż np. poszkodowany używa go wyłącznie na wyjazdy wakacyjne, może z tego powodu odmówić udostępnienia pojazdu zastępczego.

Warunkiem koniecznym dla uzasadnienia najmu pojazdu zastępczego z polisy OC sprawcy jest łączne wystąpienie powyższych przesłanek. Jeśli ubezpieczyciel wykaże, że choćby jedna z nich nie została spełniona w świetle obowiązujących przepisów ma prawo odmówić udostępnienia pojazdu zastępczego lub zwrotu kosztów już poniesionego najmu.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00