Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie

Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie

- jak je uzyskać?

Skręcenie odcinka szyjnego to popularny uraz uczestników zdarzenia drogowego - najczęściej tzw. kolizji. Poszkodowani niejednokrotnie nie mają w ogóle świadomości, iż mogą domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy. Tymczasem kwoty uzyskanych z tego tytułu świadczeń mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co zrobić, aby je otrzymać?

Uraz kręgosłupa szyjnego w wypadkach komunikacyjnych

Obrażenia odcinka szyjnego są związane z jego anatomiczną budową oraz funkcją biomechaniczną. Ta część kręgosłupa jest najbardziej ruchoma, co jest wynikiem budowy kręgów, aparatu mięśniowo-ścięgnistego oraz układu stawowego. Odcinek szyjny jest pod stałym obciążeniem, co powoduje iż jest narażony na różnego rodzaju obrażenia. Do obrażeń tego odcinku kręgosłupa dochodzi najczęściej w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Na uraz odcinka szyjnego jest narażony oczywiście nie tylko kierowca, ale i także każda inna osoba znajdująca się w samochodzie. Nawet najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa zamontowane w pojeździe nie są w stanie do zera zminimalizować ryzyka pojawienia się urazu spowodowanego kolizją czy wypadkiem.

Częstym urazem kręgosłupa szyjnego jest uraz określany jako smagnięcie biczem, uraz biczowy czy whiplash. Nazwy te wzięły się z ścieżki poruszania się głowy w chwili zderzenia - nagłe odchylenie głowy do tyłu, a następnie szybki powrót do pozycji wcześniejszej oraz pochylenie głowy do przodu. Co istotne, skomplikowana budowa, jaką niewątpliwie cechuje się kręgosłup, stwarza trudności diagnostyczne oraz opiniodawcze - w szczególności w przypadku właśnie tzw. urazów biczowych.

Objawy oraz leczenie urazów odcinka szyjnego

Tego rodzaju uraz nie musi ujawnić się od razu po zdarzeniu drogowym. Objawy niejednokrotnie pojawiają się dopiero po kilku a nawet kilkunastu godzinach od momentu zderzenia. Poszkodowani najczęściej odczuwają ból w okolicach szyi, pleców, ramion oraz głowy. Zdarza się, że pojawiają się także inne nieprzyjemne dolegliwości, m.in. nudności, drętwienie rąk, bóle głowy, problem z zasypianiem, pogorszenie wzroku czy słuchu, zawroty głowy.


To w jaki sposób przebiega proces leczenia zależy oczywiście od stopnia urazu. W przypadku mniejszych uciążliwości stosowane są tylko środki farmakologiczne mające na celu uśmierzenie bólu. Niestety w większości przypadków niezbędna jest fizjoterapia albo inne metody leczenia, takie jak np. laseroterapia, magnetoterapia czy akupunktura. Niejednokrotnie leczenie trwa kilka miesięcy.

urazy kręgosłupa

Skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie -jakie?

Każdy poszkodowany w kolizji czy wypadku drogowym, którego następstwem jest uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa może otrzymać odszkodowanie z oc sprawcy. Do ubezpieczyciela można zwrócić się o odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa, a właściwie o:

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji itp.

Wniosek o wypłatę świadczenia może dotyczyć zwrotu kosztów wykonanych koniecznych zabiegów, zakupu lekarstw i urządzeń medycznych, wizyt u specjalistów, rehabilitacji oraz kosztów dojazdów do szpitala, innych placówek medycznych czy apteki. Tutaj warto zaznaczyć, że osoba poszkodowana może liczyć na zwrot tych kosztów, które Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje albo okres oczekiwania na np. dany zabieg w publicznej placówce jest mocno wydłużony. Jeśli poszkodowany wymaga opieki pielęgnacyjnej może się ubiegać także o zwrot kosztów jej zapewnienia (nawet w przypadku, gdy taką opiekę sprawuje osoba najbliższa).

  • odszkodowanie za utracone dochody

W przypadku tego rodzaju urazu można się starać o odszkodowanie komunikacyjne za utracone w konsekwencji kolizji czy wypadku zarobki. Tego rodzaju świadczenie ma charakter wyrównawczy, co oznacza że jego wysokość powinna wyrównać dochody, które osoba poszkodowana mogłaby uzyskać, gdyby nie zdarzenie drogowe.

Poszkodowany może także wnioskować do swojego ubezpieczyciela o odszkodowanie za wypadek np. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (polisa na życie) czy o świadczenie z nieobowiązkowego NNW .

Zadośćuczynienie za uraz odcinka szyjnego

Zadośćuczynienie, które jest kolejną formą rekompensaty o jaką może się ubiegać poszkodowany, ale w przeciwieństwie do odszkodowania dotyczy tylko szkód na osobie. Brane są pod uwagę takie aspekty jak ból oraz cierpienie. Problemy poszkodowanym stwarza tu ustalenie wysokości kwoty zadośćuczynienia o jaką ma zamiar się ubiegać z oc sprawcy. Tutaj pomocne są orzeczenia sądów powszechnych (trzeba jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna) oraz kancelarie odszkodowawcze mające duże doświadczenie w uzyskiwaniu tego rodzaju świadczeń od firm ubezpieczeniowych. Na wysokość zadośćuczynienia wpływ ma wiele czynników np. uszczerbek na zdrowiu, rodzaj pracy zawodowej, wiek poszkodowanego.

Co jest niezbędne do uzyskania świadczeń?

Aby świadczenia z oc sprawcy zostały wypłacone w odpowiedniej kwocie osoba poszkodowana powinna przedstawić odpowiednią dokumentację. Od niej uzależniona jest decyzja ubezpieczyciela oraz wysokość wypłaconej rekompensaty.

Dokumenty niezbędne do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia to m.in.:

  • dokumentacja medyczna (m.in. karta informacyjna leczenia szpitalnego, wypisy ze szpitala, opinie i zaświadczenia lekarskie, badania lekarskie, skierowania na dalsze leczenie, skierowanie na rehabilitację, kopie zwolnień lekarskich, opinia psychologa lub psychiatry o. rozstroju zdrowia - dot. szczególnie zadośćuczynienia),
  • oświadczenie sprawcy kolizji lub notatka policyjna,
  • rachunki, faktury za: lekarstwa, usługi i urządzenia medyczne oraz rehabilitację (poszkodowany ma prawo skorzystać z prywatnych placówek medycznych), inne koszty poniesione z procesem leczenia np. za transport do placówki medycznej- zwrot kosztów leczenia
  • dokumentacja potwierdzająca, że poszkodowany utracił w wyniku wypadku zarobki w danej wysokości - odszkodowanie za utracony dochód.

Pomimo przedstawienia w/w dokumentacji Towarzystwa ubezpieczeniowe często jednak zaniżają wysokość odszkodowań oraz zadośćuczynień. Nie zawsze też udaje się sprawę wypłaty odpowiednich świadczeń załatwić bez wchodzenia na drogę sądową. Nierzadko ma miejsce odmowa wypłaty. Poszkodowany nie musi być jednak osomotniony w walce z firmą ubezpieczeniową - o należne mu świadczenia (odszkodowanie i zadośćuczynienie) może w jego imieniu walczyć wyspecjalizowana kancelaria odszkodowawcza.

Helpfind.pl - Agnieszka Książek - redaktor

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Skręcenie kostki odszkodowanie po urazie... Helpfind - Skręcenie kostki odszkodowanie

Skręcenie kostki odszkodowanie po urazie sportowym jest możliwe?

Gdy następuje taki uraz jak skręcenie kostki, odszkodowanie jest należne dopiero po udokumentowaniu swoich roszczeń. Najważniejsze jest jednak posiadanie dobrego...

Skręcenie kręgosłupa szyjnego - jak... Helpfind - Skręcenie kręgosłupa szyjnego

Skręcenie kręgosłupa szyjnego - jak walczyć o wyższe odszkodowanie

Skręcenie kręgosłupa szyjnego to jedno z najczęstszych obrażeń, jakich doznają Poszkodowani w wypadkach drogowych. Najczęściej dochodzi do niego przy drobnych...

Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto... Helpfind - Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto wypłaca?

Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto wypłaca?

Częstym urazem występującym podczas wypadku jest skręcenie stawu kolanowego odszkodowanie, które może pokryć koszty dodatkowego leczenia powinno zostać wypłacone jako...

Jak dochodzić odszkodowania za uraz... Helpfind - Jak dochodzić odszkodowania za uraz kręgosłupa lędźwiowego

Jak dochodzić odszkodowania za uraz kręgosłupa lędźwiowego

Osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie za uraz kręgosłupa lędźwiowego, jeśli wypadek ten został spowodowany z winy innej osoby. Urazy, które...