Skręcenie stawu kolanowego odszkodowanie wypłacone poszkodowanemu

Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto wypłaca?

Częstym urazem występującym podczas wypadku jest skręcenie stawu kolanowego. W związku z powyższym możemy ubiegać się zadośćuczynienia oraz odszkodowania od podmiotu zobowiązanego. Komplikacją w danej sytuacji jest fakt, kto może być danym zobowiązanym. Dany artykuł ma na celu uświadomienie, od kogo możemy domagać się zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Jak obliczany jest uszczerbek i komu się należy?

Pierwszą ważną kwestią jest rodzaj wypadku, a raczej sytuacja, w jakiej doszło do skręcenia danego stawu kolanowego. Musimy wiedzieć, że od tego zależy, kto jest podmiotem zobowiązanym. Częstą przyczyną skręcenia stawu kolanowego jest zahaczenie o uszczerbek na nawierzchni chodnika lub poślizgnięcie się na śliskim podłożu np. lodzie w okresie zimowym. Są to potocznie nazywane szkody chodnikowe.

W pierwszej sytuacji, kiedy zahaczymy o uszczerbek w nawierzchni lub stracimy równowagę na ruchomej płycie, ważne jest dokładne określenie danego miejsca zdarzenia. Najprostszym sposobem jest udanie się do Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta wraz ze zgłoszeniem szkody oraz niezbędną dokumentacją w postaci dokumentacji medycznej potwierdzającej nasz uraz, naszym oświadczeniem, w którym wskażemy, jak doszło do danego zdarzenia, oświadczeniami świadków oraz najważniejszym dokumentem w postaci zdjęcia, które pokaże dane zaniedbanie.

Wszczęcie procedury likwidacyjnej i zgłoszenie wypadku

Rozpoczniemy wtedy procedurę likwidacyjną, która ma na celu ustalenie podmiotu zobowiązanego. Jeśli zarządcą jest Urząd Gminy lub Miasta sprawa zostanie przekazana do jego Towarzystwa Ubezpieczeń, lub otrzymamy informację, gdzie dany zobowiązany jest ubezpieczony, żeby samemu zgłosić szkodę. Jeśli Urząd Gminy lub Miasta stwierdzi, że nie odpowiada za dany teren, przekaże zgłoszenie właściwemu zarządcy lub też powiadomi nas gdzie mamy zgłosić szkodę.

W ten sposób możemy otrzymać dane podmiotu zobowiązanego. W przypadku szkód chodnikowych w okresie zimowym procedura zgłoszenia szkody różni się nieznacznie od szkody w okresie letnim. Początek jest taki sam: zgłaszamy daną szkodę do Urzędu Gminy lub Miasta. Dany podmiot rozpatruje zgłoszenie. Jednak musimy mieć na uwadze, że w okresie zimowym są wynajmowane firmy odśnieżające. Dlatego też podmiot, który jest zarządcą danego terenu, przekieruje nas do firmy, z którą zawarł umowę na odśnieżanie terenu w okresie zimowym i to właśnie będzie nasz podmiot zobowiązany.

Dany podmiot w związku z podpisaniem umowy będzie musiał mieć wykupione ubezpieczenie od prowadzonej działalności, w związku z czym nasze roszczenia będziemy kierować do towarzystwa ubezpieczeń. Podsumowując, szkody chodnikowe możemy podzielić na szkody występujące w okresie letnim oraz zimowym.

Okres letni
Wypadek→ Zgłoszenie szkody do Urzędu Gminy/Miasta→ Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej→ Uznanie się za podmiot zobowiązany danego terenu→ Przekazanie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeń lub wskazanie nam w odpowiedzi gdzie możemy zgłosić szkodę.

Wypadek→ Zgłoszenie szkody do Urzędu Gminy/Miasta→ Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej→ Stwierdzenie, że dany teren nie jest pod zarządem Gminy→ Przekazanie zgłoszenia szkody do właściwego podmiotu lub poinformowanie nas o podmiocie zobowiązanym→ Ponownie zgłaszamy szkodę do właściwego podmiotu→ Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej→ Przekazanie sprawy do Ubezpieczyciela, lub poinformowanie nas gdzie możemy zgłosić roszczenia.

Okres zimowy
Wypadek→ Zgłoszenie szkody do Urzędu Gminy/Miasta→Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej→ Uznanie się za podmiot odpowiedzialny za dany teren oraz wskazanie z kim została zawarta umowa na odśnieżanie terenu→ Przekazanie danej szkody do zobowiązanego za odśnieżanie.

Wypadek→ Zgłoszenie szkody do Urzędu Gminy/Miasta→ Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej→ Stwierdzenie, że dany teren nie jest pod zarządem Gminy→ Przekazanie zgłoszenia szkody do właściwego podmiotu lub poinformowanie nas od kogo mamy dochodzić roszczeń→ Zgłaszamy szkodę do zarządcy terenu→ Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej→ Tutaj podmiot poda z kim podpisał umowę na odśnieżanie→ Przekazanie szkody do zobowiązanego który prawdopodobnie wskażę swojego Ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej.

Wypadek przy pracy, a odszkodowanie

Inną sytuacją jest wypadek w pracy podczas wykonywania swoich obowiązków. Wtedy Podmiotem Zobowiązanym jest nasz pracodawca. Pamiętajmy jednak, że roszczeń za skręcony staw kolanowy możemy dochodzić od pracodawcy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wypadek zostanie uznany za wypadek w pracy w protokole powypadkowym. Wtedy zgłaszamy szkodę bezpośrednio do pracodawcy lub wnosimy o podanie danych Towarzystwa Ubezpieczeń w celu zgłoszenia szkody.

Podsumowując przy skręceniu stawu kolanowego w pierwszej kolejności stwierdzamy jak do danego wypadku doszło. Czy była to szkoda tzw. chodnikowa, czy był to wypadek przy pracy? Dzięki tym ustaleniom wiemy jak pokierować dalszymi działaniami w celu uzyskania zadośćuczynienia oraz odszkodowania za skręcony staw kolanowy. Podmiotem zobowiązany jest zawsze ten kto dopuścił się zaniedbania które doprowadziło do naszej szkody.

Helpfind.pl - Marta Małecka - redaktor

Doradca Odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Z wykształcenia magister prawa

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.57

Czytaj także

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Jak jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS oraz pracodawca. Poszkodowany musi jedynie pamiętać o niezbędnych dokumentach, które będą...

Wypadki w rolnictwie - kto... Helpfind - Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie - kto i kiedy wypłaca odszkodowanie?

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą szereg zagrożeń. Wypadki w rolnictwie są bardzo częste. Osobami poszkodowanymi są zarówno dorośli,...

Jednorazowe odszkodowanie - kto wypłaca... Helpfind - Jednorazowe odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie - kto wypłaca i kiedy się należy?

Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym z ZUS-u w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy na zasadach określonych w tzw. Ustawie...

Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego... Helpfind - Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego

Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego u dziecka

Gdy osoba poszkodowana uzyska odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego później będzie musiała podjąć rehabilitację, której koszty powinny zostać zwrócone. W...