Uzyskać spadek po rodzicach wcale nie jest trudno

Spadek po rodzicach

jak go uzyskać

W przypadku śmierci rodziców często towarzyszącym uczuciem jest strach o dalszą przyszłość. Niełatwo pogodzić się z utratą bliskiej osoby. Ten trudny czas, to niejednokrotnie okres dopełniania wielu formalności, związanych z dziedziczeniem po najbliższych. Warto wiedzieć, co przysługuje i w jaki sposób ubiegać się o należny spadek.

Testament, a przepisy dziedziczenia

Żeby uzyskać spadek po rodzicach konieczne jest ustalenie, czy zostawili oni po sobie testament. To właśnie ten dokument zapewnia najbliższym krewnym prawo do dziedziczenia ich majątku. Co ważne, ma on pierwszeństwo przed przepisami dziedziczenia. Warto go sporządzić w pewnym okresie swojego życia. Gdy nie wiemy, czy rodzice uwzględnili nas w spadku, warto się upewnić, czy inni członkowie rodziny go spisali. Jego brak, nie oznacza, że dzieci zostały pozbawione spadku. Prawo polskie przewidziało taką sytuację na wypadek braku testamentu i zabezpieczyło interesy dzieci na wypadek śmierci ojca i matki.

W przypadku braku testamentu następuje dziedziczenie ustawowe, które jest regulowane przez Kodeks Cywilny. Znajdują się w nim regulacje prawne dotyczące dzieci, w przypadku których zmarli rodzice nie pozostawili testamentu. Do spadkobierców ustawowych należą:

  • małżonek
  • dzieci, wnuki (zstępni)
  • rodzice
  • rodzeństwo i zstępni rodzeństwa
  • dziadkowie
  • gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa

Podział majątku w rodzinie

Z ustawy wynika, że pierwszeństwo w uzyskaniu spadku mają dzieci i małżonek, co ważne ich podział majątku jest równy, jednak część, jaka przypada żonie lub mężowi, nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Jeśli dziecko zmarło przed swoim rodzicem, czyli nie doczekało otwarcia spadku, przypadającą mu część majątku odziedziczą po równo jego dzieci. Bez względu na to, czy zostały one uwzględnione w testamencie, dziedziczą one zgodnie z zasadami ustawy. Swoje pokrewieństwo ze zmarłym należy potwierdzić- w sądzie lub u notariusza. Należy pamiętać, że w przypadku spadku i darowizn, osobom najbliższym, w tym dzieciom przysługuje zwolnienie z podatku. Żeby z niego skorzystać, należy w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego, zgłosić ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego.

W jaki sposób ubiegać się o dziedziczenie OFE

Jednak nie tylko spadek zapisany przez zmarłych rodziców można dziedziczyć. Uposażonemu członkowi rodziny przysługuje dziedziczenie środków z OFE, które zmarły przekazywał na subkonto ZUS lub do OFE. Wciąż niewielka liczba osób zdaje sobie sprawę, że pieniądze, które przed śmiercią odkładał zmarły, mogą zostać przez niego odziedziczone. W tym przypadku istotne jest wskazanie przez osobę zmarłą osoby uposażonej- wtedy to właśnie jej zostaną przekazane pieniądze. Sam uposażony musi się zwrócić o te środki. Żaden z ubezpieczycieli nie ma obowiązku informowania nikogo o znajdujących się na tym rachunku środkach- taki zapis znajduje się w stosownej ustawie. Do sprawdzenia, czy zmarły posiadał rachunek w OFE lub subkoncie ZUS będzie potrzebne:

  • pełnomocnictwo
  • numer pesel zmarłego
  • oryginał aktu zgonu, lub jego kopia poświadczona z oryginałem w urzędzie, lub u notariusza
  • informacja na druku zgłoszenia o stopniu pokrewieństwa

Nie jest istotna przyczyna śmierci, gdy chodzi o odzyskiwanie środków z OFE lub subkonta ZUS. Bez względu na to, czy przyczyną był wypadek komunikacyjny, choroba czy śmierć z przyczyn naturalnych. Bez znaczenia jest również wiek zmarłego. Jedynym wyjątkiem jest pobieranie emerytury przez zmarłego. Środki te nie zostaną wypłacone, jeśli emerytura była pobierana dłużej niż przez okres 3 lat.

Odzyskiwanie środków z OFE może być długim procesem. Istotną rolę odgrywa tutaj dokumentacja i to na nią czeka się najdłużej. W tym przypadku zaleca się skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej, dzięki której możliwe jest szybsze uzyskanie środków znajdujących się na tych rachunkach.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.00

Czytaj także

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku... Helpfind - Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym? Jest kilka procedur, które musisz znać. Wtedy skutecznie uzyskasz wyższe odszkodowanie!

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku... Helpfind - Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy

Wypadek w pracy jest trudną kwestią. Do zwolnienia lekarskiego i braku zarobków dochodzi jeszcze zmartwienie jak uzyskać odszkodowanie po wypadku...

Gdzie musisz się zgłosić po... Helpfind - Gdzie musisz się zgłosić po spadek po rodzicach i inne świadczenia?

Gdzie musisz się zgłosić po spadek po rodzicach i inne świadczenia?

Aby uzyskać spadek po rodzicach należy przede wszystkim ustalić, czy rodzice pozostawili po sobie testament. To w nim powinni wskazać...

Jak uzyskać odszkodowanie za kolizje... Helpfind - Jak uzyskać odszkodowanie za kolizje z dzikim zwierzęciem

Jak uzyskać odszkodowanie za kolizje z dzikim zwierzęciem

Czy można uzyskać odszkodowanie za kolizje po zderzeniu z dzikim zwierzęciem nie posiadając przy tym ubezpieczenia Autocasco? Zapewne wielu z...