Subkonto dziedziczenie zus - co i jak otrzymasz?

Subkonto zus dziedziczenie

komu i co się należy?

Zmiany w ustawie emerytalnej spowodowały także zmiany w dziedziczeniu. Warto więc wiedzieć, kto i na jakich zasadach może odziedziczyć środki emerytalne po zmarłej osobie.

Po reformie w 2011 r. część środków z OFE została przeniesiona na subkonta w ZUS-ie. Każdy mógł zadecydować, jaka to część. Obecnie na subkoncie odprowadzane jest 3,8% pensji. Kolejne 3,5% trafia do OFE.

Obecnie subkonta są tworzone dla wszystkich osób urodzonych po 1969 r. Osobom urodzonym wcześniej ZUS zakłada subkonta tylko wtedy, gdy posiadały konto OFE.

Środki na subkoncie wciąż są częścią II filaru. Jest to bardzo ważna informacja. To sprawia, że subkonto zus dziedziczenie jest możliwe.

Kto może dziedziczyć

Tu warto zadać sobie pytanie, kto jest uprawniony do przejęcia środków z subkonta. Do dziedziczenia w pierwszej kolejności uprawniony jest małżonek zmarłego. Następne w kolejności są dzieci. To, co otrzymają, stanowi część spadku po rodzicach.

Następni w kolejności są uposażeni wskazani przez zmarłego. Co ważne, osoby uposażone nie muszą być członkami najbliższej rodziny. W ten sposób środki może odziedziczyć nieformalny partner lub inna bliska, ale nie spokrewniona osoba.

Dziedziczyć mogą także bliscy emeryta. Świadczenie nie może być jednak pobierane dłużej, niż 3 lata. Jeśli więc Twój bliski był już emerytem od wielu lat — nie możesz otrzymać środków zgromadzonych na jego koncie emerytalnym.

W jakich częściach się dziedziczy

Zasady dziedziczenia subkonta ZUS są dokładnie takie same jak w przypadku OFE. Odróżniają się one jednak nieco od ogólnych zasad dziedziczenia majątku. Tutaj także małżonek dziedziczy 50% środków znajdujących się na subkoncie.

Nie są one wypłacane w gotówce. ZUS przesuwa je na konto emerytalne małżonka. Dzięki temu przyszła emerytura będzie znacznie wyższa. Małżonek może otrzymać gotówkę, tylko w przypadku gdy został wskazany jako uposażony. Dostaje jednak kwotę, która nie została przelana na konto emerytalne w ZUS-ie. Pozostała połowa środków jest podzielona w równych częściach pomiędzy dzieci i uposażonych. Pieniądze te już nie zasilają kont emerytalnych i są wypłacane w gotówce.

Jak się starać o środki emerytalne?

Na koniec warto wspomnieć o tym, jak należy starać się o środki emerytalne zgromadzone na subkoncie. W tym przypadku wystarczy jedynie złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób powiadamia się też ZUS, że ubezpieczony zmarł. Należy bowiem zaznaczyć, że ani OFE, ani ZUS nie zawiadamiają bliskich o możliwości dziedziczenia. Brak odprowadzanych składek może świadczyć np.: o urlopie wychowawczym, albo zmianie umowy o pracę na umowę-zlecenie.

Należy do niego dołączyć odpis aktu zgonu bliskiego, a także kopię własnego dokumentu tożsamości. Pozostałe dokumenty różnią się w zależności od sposobu dziedziczenia. Małżonek musi dołączyć jeszcze skrócony odpis aktu małżeństwa, a także oświadczenie o małżeńskich stosunkach majątkowych.

Jeżeli małżonkowie nie posiadali wspólnoty majątkowej, dziedziczenie nie jest możliwe. Dzieci zmarłego powinny dodatkowo dostarczyć akt urodzenia. Osoby wskazane jako uposażone nie muszą dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów.

Po dostarczeniu dokumentów konieczna jest weryfikacja. Urzędnicy sprawdzają, czy osoby składające wnioski są uprawnione do dziedziczenia. Jeżeli informacje dostarczone przez bliskich powielają się z tymi zgromadzonym w urzędzie — uprawnieni otrzymują pieniądze. Niestety, wedle przepisów nie może stać się to szybciej, niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Zwykle trwa to znacznie dłużej, ponieważ wszystkie wypłaty dokonywane są raz na kwartał.

Czy warto więc starać się o środki emerytalne? Jak najbardziej. W przypadku małżonka oznacza to wyższą emeryturę. Pozwoli to zachować wyższy poziom życia po zakończeniu kariery. Środki wypłacane pozostałym uprawnionymi pomagają zabezpieczyć przyszłość dzieci i innych bliskich osób.

Im dłużej zmarła osoba pracowała i otrzymywała wyższą pensję, tym więcej środków jest zgromadzonych na koncie emerytalnym. W niektórych przypadkach to nawet kilkaset tysięcy złotych. W dodatku, w przeciwieństwie do odszkodowań, roszczenia te się nie przedawniają. Można więc starać się o te środki w dowolnym momencie po śmierci bliskiego.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.53

Czytaj także

Dziedziczenie środków z OFE komu... Helpfind - Dziedziczenie środków z OFE komu przysługują?

Dziedziczenie środków z OFE komu przysługują?

Warto wiedzieć, komu przysługuje dziedziczenie środków z OFE. Oraz kiedy wystąpić o ich przyznanie. Procedura ta opiera się na jasnych...

Subkonto zus dziedziczenie kiedy wypłata... Helpfind - Subkonto zus dziedziczenie w jakich przypadkach wypłata się nie należy?

Subkonto zus dziedziczenie kiedy wypłata się nie należy?

Subkonto zus dziedziczenie to wszystkie pieniądze jakie są gromadzone przez osobę, która odkłada pieniądze w OFE. W razie śmierci członka...

Jak uzyskać odszkodowanie w Niemczech... Helpfind - Jak uzyskać odszkodowanie w Niemczech i komu się należy?

Jak uzyskać odszkodowanie w Niemczech i komu się należy?

Gdy wypadek drogowy miał miejsce za granicą, o odszkodowanie w Niemczech możemy się starać przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Kwestia...

Komu przysługuje i ile wynosi... Helpfind - Komu przysługuje i ile wynosi renta wypadkowa ZUS?

Komu przysługuje i ile wynosi renta wypadkowa ZUS? Jak ją otrzymać?

Osobie, która uległa wypadkowi w pracy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy, potocznie zwana jako renta wypadkowa. Dowiedz się,...