szkoda całkowita a problemy z wyceną

Szkoda całkowita

co zrobić, gdy wartość samochodu się nie zgadza?

Szkoda całkowita w pojeździe występuje wówczas, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla nadmierne trudności lub koszty.

W przypadku szkody naprawianej z OC oznacza to tyle, że cena naprawy pojazdu przekracza jego wartość sprzed zaistnienia szkody. Co za tym idzie, naprawa pojazdu po prostu się nie opłaca, ponieważ jej koszt przekracza 100% wartości auta.

Szkoda całkowita – sposób wyliczenia odszkodowania

W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania pokrywającego pełne koszty naprawy pojazdu. Wykona w tym przypadku wycenę wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień zaistnienia szkody oraz wyceni wartość wraku. W takim przypadku wysokość odszkodowania równać się będzie różnicy pomiędzy wartością pojazdu nieuszkodzonego a wartością jego pozostałości po szkodzie.

Kluczowym aspektem w takim przypadku może okazać się wyliczona przez ubezpieczyciela wartość pojazdu nieuszkodzonego. Od niej zależy wysokość odszkodowania. Zaniżenie wartości auta może przekształcić szkodę częściową (co do zasady korzystniejszą dla poszkodowanego) w szkodę całkowitą, co jest jednoznaczne z zaniżonym odszkodowaniem

Co zrobić, gdy wartość samochodu jest zaniżona?

Gdy ustalona przez ubezpieczyciela wartość naszego pojazdu budzi wątpliwości należy pozyskać komplet  dokumentacji sporządzonej w sprawie. Należą do niej:

 • kosztorys potencjalnej naprawy pojazdu,

 • wycena wartości pojazdu na dzień szkody

 • wycena jego pozostałości po szkodzie

Bez fachowej wiedzy w tym zakresie nie będziemy w stanie w pełni zweryfikować poprawności rozliczenia szkody. Możemy jednak samodzielnie wstępnie zweryfikować wycenę wartości pojazdu sprzed szkody. Wystarczy sprawdzić, czy uwzględniono w niej:

 • pełną listę wyposażenia naszego pojazdu (wersja silnikowa, rodzaj tapicerki, dodatkowe wyposażenie),

 • realny przebieg,

 • ewentualne ulepszenia odbiegające od standardu (np. aluminiowe felgi, sprzęt audio, dodatkowe oświetlenie).

Dodatkowo możemy porównać  wartość pojazdu oszacowaną przez zakład ubezpieczeń ze średnimi cenami podobnych pojazdów na popularnych serwisach aukcyjnych. Należy wówczas wziąć pod uwagę takie parametry  jak:

 • wiek,

 • przebieg,

 • silnik,

 • wyposażenie

Gdy różnice pomiędzy wyceną ubezpieczyciela a stanem faktycznym będą znaczne, warto zwrócić ubezpieczycielowi na nie uwagę. Można to zrobić pisząc odwołanie z wnioskiem o ponowną analizę sprawy. Można także zgłosić się do rzeczoznawcy samochodowego, który przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych dokona wyceny wartości pojazdu. Tym samym da nam materiał dowodowy do polemiki z zakładem ubezpieczeń.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Dochodzenie odszkodowań

pobierz
za darmo

Przewodnik