Szkoda całkowita odwołanie od błędnej decyzji jest proste

Szkoda całkowita odwołanie od błędnej decyzji ubezpieczyciela

W przypadku poważnego uszkodzenia pojazdu może okazać się, że naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa. Mamy wówczas do czynienia ze szkodą całkowitą. Mówi się o niej również w sytuacji, gdy wartość naprawy przekracza wartość pojazdu.

Co gdy wystąpiła szkoda na pojeździe?

Zgodnie z art. 363 § 1 kc. naprawienie szkody w pojeździe następuje poprzez przywrócenie stanu sprzed wypadku bądź wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wybór formy naprawienia szkody należy do poszkodowanego. Dopiero gdy przywrócenie stanu poprzedniego spotkałoby nadmierne trudności lub po prostu okazało się niemożliwe, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie.

W przypadku szkody w pojeździe zgłaszamy się na infolinię lub korzystamy z formularza na stronie ubezpieczyciela. Szkodę można zgłosić także u własnego ubezpieczyciela. Ta jest rejestrowana, a następnie nadawany jest jej numer sprawy.

Mobilny ekspert przyjeżdża na oględziny pojazdu i sporządza protokół. Następnie powstają kosztorys i wycena. Możemy wtedy oczekiwać wypłaty, o ile odpowiedzialność sprawcy nie budzi wątpliwości. Czasami wypłata ma miejsce nawet bez oględzin, na podstawie przesłanych zdjęć uszkodzeń.

Zdarza się, że decyzja ubezpieczyciela zostaje wydana nawet w ciągu kilku dni. Szybkość postępowania ubezpieczyciela nie zawsze powinna cieszyć. Często bowiem wiąże się to z zaniżoną wypłatą oraz zawarciem niekoniecznie korzystnej ugody. Jeśli stwierdzimy, że decyzja nie jest właściwa, możliwe jest odwołanie od decyzji. Również błędnie stwierdzona szkoda całkowita daje podstawy do złożenia odwołania. Warto dokładnie zapoznać się z kosztorysem lub wyceną szkody, aby mieć pewność, że:

  • uwzględniono wszystkie uszkodzenia pojazdu,
  • wycena materiałów, części i robocizny jest właściwa,
  • szkoda została prawidłowo zakwalifikowana jako częściowa lub całkowita.

Należy również zwrócić uwagę, czy wycena eksperta mobilnego opiera się na częściach oryginalnych, czy częściach zamiennych.

Co w przypadku stwierdzenia błędnej decyzji?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może być trudne bez merytorycznej wiedzy w tym zakresie. Decyzja, nawet błędna, opiera się na fachowym kosztorysie i to on stanowi podstawę jej wydania. Również w przypadku szkody całkowitej taki kosztorys zostaje sporządzony. Nie zawsze jednak stwierdzenie przez ubezpieczyciela szkody całkowitej jest zgodne ze stanem faktycznym.

Może okazać się, że zaniżona została wartość pojazdu przed wypadkiem lub niewłaściwie została ustalona jego wartość po wypadku — najczęściej dochodzi do jej zawyżenia. Należy również uwzględnić, że ubezpieczyciel kwalifikuje szkodę jako całkowitą, gdy koszty naprawy przewyższają 70-80% wartości pojazdu sprzed szkody. Tłumaczone to jest faktem, że kosztorys to wyłącznie kwota szacunkowa, która przy demontażu może wzrosnąć, a sama naprawa — tak czy inaczej — jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Gdy ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą odwołanie może być dość trudne. Należy udowodnić, że kosztorys rzeczoznawcy zawiera niewłaściwe dane, a to może wymagać posiadania wiadomości specjalnych. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wymaga użycia argumentów odnoszących się do błędnej wyceny rzeczoznawcy, a więc profesjonalisty. Samo odczytanie kosztorysu może być dla poszkodowanego kłopotliwe. Dlatego w szkodzie całkowitej odwołanie może stanowić sporą trudność dla osoby, która styka się z tym pierwszy raz.

Skorzystaj z pomocy specjalistów

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłacane jest jako różnica między wartością pojazdu przed szkodą a wartością jego pozostałości. Dlatego w tym przypadku i przy odwołaniu tak ważna jest wycena pojazdu sprzed, jak i po wypadku.

Coraz więcej firm specjalizuje się w szybkim doradztwie w tej materii. Jeśli nie dysponujemy wiedzą techniczną, to warto skorzystać z takiej porady, zanim ostatecznie zamkniemy sprawę z ubezpieczycielem. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może bowiem wymagać przedstawienia innej opinii technicznej, na której będziemy mogli oprzeć argumentację merytoryczną. Profesjonalny pełnomocnik w takie sytuacji dysponuje narzędziami, które dla poszkodowanego mogą okazać się niedostępne.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.80

Czytaj także

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Jakie... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jakie obowiązują terminy?

Niezadowoleni z odszkodowania mają wiele pytań, a odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudną kwestią. Dochodzą do tego też terminy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to dokument łatwy do napisania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz jak je napisać

Stworzenie formalnego pisma jakim jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudnym zadaniem. Tymczasem obowiązuje prosty wzór. Sprawdź!

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od... Helpfind - Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie

Zaniżone odszkodowanie OC odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Gdy poszkodowanego spotyka zaniżone odszkodowanie oc odwołanie może nie wydawać się najprostszą metodą walki. Tymczasem jest to podstawowe narzędzie

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Odpowiedzi... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,odpowiadamy na najczęstsze pytania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to jeden ze środków przysługujących osobie, która nie zgadza się ze stanowiskiem ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaconych...