uszczerbek na zdrowiu i możliwości odzyskania odszkodowania

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest rozmiar krzywdy oraz związane z nim nasilenie bólu i cierpienie związane z przebytym wypadkiem.

Lekarz orzecznik stwierdzi uszczerbek na zdrowiu

Jako że ubezpieczyciel sam nie posiada odpowiedniej wiedzy do oszacowania szkody, kieruje sprawę do oceny przez lekarza orzecznika danej dziedziny medycznej. Rozmiar krzywdy ustalany jest przez lekarza orzecznika na naocznych badaniach lekarskich lub na zaocznych komisjach lekarskich w postaci procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zarówno naoczne, jak i zaoczne opinie lekarskie sporządzane są na podstawie dokumentacji medycznej z leczenia powypadkowego.

W jaki sposób zostanie wypłacone odszkodowanie?

Ustalany na komisjach lekarskich uszczerbek na zdrowiu, jest jednym z kilku czynników, na podstawie których towarzystwo ubezpieczeniowe szacuje zadośćuczynienie. Należy podkreślić, że w praktyce ustalony uszczerbek jest jednym z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszym dokumentem, na podstawie którego ubezpieczyciel dokonuje wypłaty zadośćuczynienia. Tak więc wysokość ustalonego uszczerbku na zdrowiu ma ogromne przełożenie na wysokość wypłacanego odszkodowania. Im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższe powinno być odszkodowanie. Stąd, bardzo ważne jest, by podjąć wszelkie możliwe kroki, by udowodnić ubezpieczycielowi, iż nasza szkoda i związany z tym uszczerbek na zdrowiu powinna być kompleksowo oceniona.

Koniecznie trzeba podjąć leczenie bezpośrednio po wypadku, we wszelkich poradniach specjalistycznych, które mogą pomóc w powrocie do zdrowia. Istotny w tej sytuacji jest każdy dokument obrazujący proces leczenia, każde zaświadczenie czy skierowanie lekarskie. Jeżeli doznaliśmy w wypadku komunikacyjnym urazów neurologicznych, ortopedycznych lub innych powinny one być potwierdzone historią choroby lekarza danej specjalności.

Dokumentacja medyczna niezbędna dla poszkodowanego

Bardzo często niezbędne jest również leczenie psychologiczne lub psychiatryczne po wypadku. Każda osoba inaczej reaguje na sytuacje skrajnie stresowe, jednak z doświadczenia można powiedzieć, iż pomoc lekarza w tym zakresie bardzo często okazuje się nieoceniona. Dokumentacja medyczna z leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego wzmacnia sytuację osoby poszkodowanej i daje jej kolejny argument przemawiający za uzyskaniem wyższego odszkodowania. Kompletna i bogata dokumentacja medyczna zgromadzona przez osobę poszkodowaną znacznie utrudni ubezpieczycielowi zaniżenie istniejącego uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie zaniżenie odszkodowania. Gdy dojdzie do sytuacji, gdzie ubezpieczyciel pomimo posiadania dokumentacji medycznej z przebiegu całego leczenia, zaniża istniejący uszczerbek, zgromadzona historia choroby będzie niezbitym dowodem w procesie sądowym.

Kompletna i bogata dokumentacja medyczna pozwoli na oszacowanie całkowitego uszczerbku na zdrowiu, obejmującego wszystkie doznane przez poszkodowanego urazy z każdej dziedziny lekarskiej. To z kolei pozwoli na ustalenie możliwie najwyższego uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie, da niezwykle silny argument w walce o jak najwyższe odszkodowanie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odszkodowania komunikacyjne uzyskaj więcej z... Helpfind - Odszkodowania komunikacyjne uzyskaj więcej z OC sprawcy

Odszkodowania komunikacyjne uzyskaj więcej z OC sprawcy

W przypadku poszkodowanego kierowcy może się on starać o odszkodowania komunikacyjne. Wszystkie koszty zostaną pokryte z OC sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie za złamanie ręki -... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Rozróżnić możemy odszkodowanie za złamanie ręki z polisy NNW oraz z polisy OC, w przypadku wypadków komunikacyjnych oraz w gospodarstwie...

Odszkodowanie za śmierć w wypadku... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Odszkodowanie za śmierć w wypadku - dzięki zmianam uzyskasz więcej

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym jest dla rodziny przeżyciem traumatycznym i powoduje szereg konsekwencji natury emocjonalnej, jak i materialnej....

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na... Helpfind - Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu - od czego zależy?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzależniona jest od wysokości uszczerbku na zdrowiu w wyniku szkody. Przyznaje się go osobom...